Олтари – молитва

ОЛТАРИ – Молитва
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 09.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=ZULVvrMhK7o

Нека да кажем: В името на Исус Христос от Назарет обявявам моето тяло за храм на Святия Дух! В името на Исус обявявам моя дом за храм на Святия Дух! В името на Исус поставям символично в моя дом олтара на Господа Исуса Христа, Божия олтар, който е дървеният Голготски кръст в моя дом. Олтара, Божия олтар, дървения Гослготски кръст, на който беше принесена вечната жертва, вечното жертвено Агне, святото и съвършено Божие жертвено Агне Исус Христос, Който проля собствената си кръв за мен и моя дом и даде собственото си тяло за мен и моя дом.
В името на Исус аз взимам решение в моя дом да пием виното на живота кръвта на Господа Исуса и хляба на живота тялото на Господа Исуса Христа. Ние взимаме решение да пием виното на живота кръвта на Господа Исуса и да ядем хляба на живота, което е тялото на Исуса Христа. Чрез тази свята кръв принесена на Божия олтар кръвта на Божието Агне Исус Христос аз и моят дом сме сключили завет с Всемогъщия Бог и потвърждаваме този завет сега, вечен завет според, който ние принадлежим единствено и изцяло на Всемогъщия Бог чрез Господа Исуса Христа. И ние имаме велик Първосвещеник и вечен Първосвещеник, който възкръсна от смъртта и никога повече няма да умира, Който има вечно първосвещенство според чина Мелхиседеков, това е нашият велик Първосвещеник Исус Христос, към Когото се обръщаме с молитва и просим милост, благодат, спасение, изкупление, оправдание, изцеление, освещение, освобождение, благословение, живот вечен, живот изобилен в името на Господа Исуса и победа над силите на мрака в името на Господа Исуса Христа! И ние участваме и ще участваме в Господната трапеза, за което Ти благодарим, святи Боже! Алелуя!
Нека да се отдадем на Господа сега в името на Исус. Прилагаме тази свята кръв на пасхалното Агне върху праговете на дома си, дух, душа и тяло. Прилагаме кръвта на пасхалното Агне върху нас. Прилагаме кръвта на пасхалното Агне върху телата ни. Който взима с вяра Господната трапеза може да получи изцеление. Взимайки Господната трапеза може да получиш изцеление от тумор, рак и всяка друга болест в името на Исуса Христа.
Господи, снабди в името на Исус всичко необходимо за Господната трапеза. Искам да пия от виното на живота и да ям от хляба на живота. Благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти славата и хвалата!
Дай ни, Господи, Твоето Слово на живота, живо Слово, Слово на откровение и Слово на мъдрост ни дай в името на Исус. Дай ни, Господи, откровение, Слово на откровение и Слово на мъдрост се молим. Слава на Теб, Господи! Нещо става в духа.
Нека да вдигнем ръце към Господа и да Му кажем: Господи, аз имам нужда от Теб, имам нужда, Господи, домът ми има нужда от Теб. Каня Те наистина да бъдеш Цар и Господар на моя дом чрез Твоя олтар, който поставям в дома си, поставям и Твоя трон.
Приятели, слушайте внимателно. Кръвта на Исуса, смъртта на Исус номер едно, възкресението на Исуса номер две и трона на Исуса номер три. Кръвта, смъртта на Господа Исуса е първата победа за нас. Възкресението от смъртта на Господ Исус е втората победа за нас и възнесението на Господа Исуса на най-високото небе от дясната страна на Отца е третата победа за нас. Чрез Своята смърт на кръста Той победи дявола, смъртта, греха и всичко негативно. Чрез Своето възкресение от смъртта Той ни даде Неговия живот вечен, изобилен. Чрез Своето възнесение на небесата над всяко име, всяка власт, сила и Господство Той но подари Своята безгранична власт над силите на мрака. Така че ние имаме победа над врага, ние имаме живот вечен, изобилен и ние имаме власт неограничена чрез святото име на Господа Исуса Христа.
Нека да Му кажем сега: Госоди Исусе, аз Ти благодаря, че чрез Твоята смърт на кръста моето грешно естество умря, човекът на греха и на бунта умря. Чрез Твоята смърт на кръста старото естество на грях и бунт умря, стария човек умря чрез Твоята смърт. Чрез Твоето възкресение от смъртта новият човек в мен се роди, новият човек на правда създаден по подобие на Христос се роди. Аз съм роден и осиновен син Божии! Аз съм Божие дете! Новият човек в мен, новото създание е син Божий. Аз Ти благодаря за живота, който ми даде и за наследството на вечния и изобилен живот, който ми подари като Твой син. Чрез Твоето възнесение на небесата аз се възнесох заедно с Теб до небето на небесата, до третото небе, най-високото небе и седнах от дясно на Отца в Христа Исуса на Трона далеч по-високо от всяко началство, власт, сила, господство и име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия и всичко е покорено под Твоите нозе, което значи, че всичко е покорено под Твоята църква, която е Твоето тяло, а Ти си главата, всичко е покорено под Твоите нозе.
Аз Ти благодаря за това, Господи, че всички сили на тъмнината са под Твоите нозе и под нас в името на Исуса Христа. Благодаря Ти за тази безгранична власт, която си ни дал над всички сили на мрака. Благодаря Ти, че Ти ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Божия Син, в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му и прощението на всичките ни грехове. Благодаря Ти, че чрез святата кръв ние сме оправдани, счетени за невинни, оневинени от всяка вина, така че вече няма никакво осъждение за нас, понеже сме в Христа Исуса и понеже не ходим по плът, но ходим по дух. Защото законът на животворящия Дух в Христа Исуса ме освободи от закона на греха и ме освободи от закона на смъртта. Законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса и чрез Христа Исуса от закона на греха и от закона на смъртта. Благодаря Ти за това, че Ти осия живот върху нас! Благодаря Ти, че Ти осия и славата върху нас! Благодаря Ти, че Ти осия властта Си върху нас в името на Исус.
И сега в мощното име на Господ Исус Христос като нови създания в Исуса Христа, намиращи се в небесни места, седнали отдясно на Отца в Христа Исуса, заедно с Него и в Него на Неговия трон, Който е Цар на царете и Господ на Господарите, а ние чрез Него сме направени царско свещенство, царе и свещеници. Така че ние взимаме това царско помазание и взимаме тази царска власт, която Ти си ни подарил и с тази царска власт, която Ти си ни подарил в името на Царя на царете, ние връзваме началства и власти, господства, сили, имена и всичко що се е издигнало срещу нас и нашите семейства и служението, ние ги връзваме, ние ги обезсилваме и ги парализираме в мощното име на Царя на Царете Исус Христос! И в името на Исус всичките им думи, които те са изговорили или са написани, всичките им архиви, всичките нечестиви книги изписани, защото има Книга на живота, която Бог пише, но има книга на смъртта, която те пишат. В името на Исуса Христа, нека всяка книга на смъртта, която е написана да бъде изгорена с огъня на Святия Дух! В името на Исус всяка нечестива книга, която е написана от сатана и неговите служители да бъде изгорена с огъня на Святия Дух! В името на Исус, нека всеки нечестив архив и база данни съхранявани от слугите на сатана или от самият сатана, където и да е било, в името на Исус, нека огънят на Святия Дух да ги изгори в мощното име на Исус Христос. Всяко обвинение и осъждение от сатана, който е обвинителят, осъдителят и клеветникът, нека всички тези неща да бъдат изгорени с огъня на Святия Дух.
Ние побеждаваме клеветника, ние побеждаваме обвинителя чрез кръвта на Божието Агне и чрез словото на нашето свидетелство, чрез кръвта на Божието Агне и чрез Божието Слово, което свидетелстваме с нашите уста. В мощното име на Исус Христос от Назарет седнал на третото небе. Кажи: Седнал на третото небе, небето на небесата, аз заповядвам на всеки един демон изпратен от силите на мрака срещу мен, срещу дома ми, срещу служението, срещу всичко, с което аз имам общо, заповядвам в мощното име на Исус Хриистос от Назарет да се подчини, да се покори и да се маха, вън! Вън! Вън! Вън! Вън! И всичките да отиват вън в бездната в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Алелуя!
Всички огнени стрели на нечестивия разрушаваме в името на Исус! всички оръжия на нечестивия срещу нас разрушаваме в името на Исус! Никакво оръжие скроено против нас няма да успее и ние ги разрушаваме тия оръжия в мощното име на Исус! Всички оръжия приготвени, всички въоръжени складове на врага срещу нас, ние разрушаваме чрез кръвта на Исуса и чрез името на Исус от Назарет! В името на Исус динамита на Святия Дух да взриви всеки сатанински склад! В името на Исус Христос динамита на Святия Дух да взриви всеки сатанински склад! В името на Исус динамита на Святия Дух да взриви всяка база данни на сатана срещу нас, всякакви книги, всякакви записки, всички планове, стратегии, тактики да бъдат разрушени с динамита на Святия Дух в името на Исуса Христа! Всички думи отправени срещу нас от заклинатели, служители на врага, дори думи, които са отправени от хора, които не осъзнават какво говорят или осъзнават какво говорят, независимо как се наричат всички тия думи ги парализираме в мощното име на Исус и разрушаваме тяхното действие. Всички духове, които се движат срещу нас с някакви намерения, планове, стратегии, които носят послание в ръцете си, ние ги връзваме в името на Исус, изгаряме техните послания и ги връщаме обратно в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Махайте се, не ви искаме!
Нека да кажем: Където и да се криеш, който и да си, какъвто и демон и бяс да си, където и да си се скрил във всяка една област на нашето владение, в мощното име на Исус Христос ние ти заповядваме, аз ти заповядвам, вън и никога не се връщай, категорично.
Не давай място на дявола.
В името на Исус според Ефесяни 4:27 не давам никакво място на дявола. Декларирам – не давам никакво място на дявола! Никакво, никакво, никакво място в мощното име на Исуса Христа.
И сега, Боже, аз Те моля, Ти си обещал ангелски войнства, както на Елисей, както при Илия, както при Исус ангелски легиони, войнстващи единици в мощното име на Исус нека да воюват. Искаме, Господи, армия, искам Господна армия.
Не чрез сила и не чрез войска човешка, но чрез Духът на Господа – казва Господ на Божиите ангелски армии.
И Господи, искаме ангелски армии предвождани от Святия Ти Дух в името на Господа Исуса Христа, нека да воюват. Слава на Теб, Исусе! Сега можете вече да поставите ръцете на болното място и да я прокълнете тази болест. В името на Исус, ти болестотворен дух, излез! Излез от тялото ми, излез от дома ми, ти болестотворен дух! Ти дух разрушител, аз ти заповядвам в името на Исус, излез! Всеки дух, който причинява разрушение, с името, което е над всяко друго име ние го проклинаме и заповядваме, вън, в името на Исус! Всеки корен, който носи смърт и разрушение, нека да изсъхне и да не даде никога плод в името на Исус! Всеки корен, всяко семе сатанинско ние проклинаме в името на Исус да не даде плод до века! Всяко сатанинско семе, всяко семе на змията ние проклинаме в името на Исус! Всяко яйце на змията стъпкваме!
Ще настъпвате на змии и на скорпиони и над цялата сила на врага ви давам власт и нищо, по никакъв начин няма да ви навреди.
В името на Исус настъпваме змии, змийски яйца. Всяко змийско яйце, всяко змийско гнездо, където и да се е свило в дома ми, аз го смачквам в името на Исус! Всяко змийско гнездо, всяко змийско яйце и всяка змийска глава смачквам в мощното име на Исус Христос от Назарет! Смачквам всеки скорпион в името на Исус! Скорпиони смачквам! Питон, в името на Исус отсичаме главата на питона с меча на Духа, който е Божието Слово. В името на Исус всяка усойница, всяка пепелянка смачкваме главите им в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Кобра, в името на Исус отсичаме главата на кобрата в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Левиатан, отсичаме седемте глави на левиатана в мощното име на Исус! Левиатана, духът на гордост, всичките седем глави отсичаме в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Голиат, в името на Исус хвърляме камъка на Давид, хвърляме Божия камък в главата на Голиат и го умъртвяваме в името на Господ Исус и му отсичаме главата с меча на Духа, който е Божието Слово. Голиат е победен чрез Божието Слово, Божият камък в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Сега в името на Исус, всеки дух, който внася разделение и разцепление в семейството, в служението, го връзваме и изгонваме. Извикваме мир, извикваме радост, извикваме единство и любов. В името на Исус всеки дух на разделение, разцепление, всеки дух на духовна слепота, излез от дома, излез от децата! Духовна слепота, излез! Молете се! Които се молят за съпруга си, моли се за съпруга. Духовна слепота, излез от децата! Заповядваме на духа на нашите домашни, духът на децата ни, събуди се! Събуди се! Възкръсни! Събуди се! Възкръсни! Отвори очите си! Отвори очите си да прогледат! Нека да паднат люспите от очите в името на Исус! Да се отпушат ушите. Ние заповядваме на духовна глухота в домовете ни, вън! Духовна слепота в домовете ни, вън! В мощното име на Исус, духовна слепота в домовете ни, вън! Духовна глухота в домовете ни, вън в името на Исус Христос от Назарет! Виждащи очи, чуващи уши, разбиращо сърце!
В името ние извикваме децата ни, да бъдем всички едно, да служим заедно в мощното име на Исус. Молете се цялото семейство да бъде едно, едно, едно в Духа. Единство в Духа! В името на Исуса Христа от Назарет ние извикваме единство в Духа! Благодарим Ти, Господи!
Нека да отворим сега на псалм да се помолим върху това, да отворим на Псалм 133:
1 Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие!
В името на Исус, Боже, ние искаме единодушие. Нека се молим. Единодушие в семейството, единодушие в служението! В името на Исус единодушие в църквата, единодушие в семейството, единодушие в служението. В името на Исус искаме дух на единодушие с децата! В името на Исус искаме дух на единодушие с децата! В името на Исус всеки дух на разцепление вън! Искаме дух на единодушие в семейството, дух на единодушие в служението и в църквата в мощното име на Исуса Христа! Господи искаме добро, искаме угодно, дай ни това добро, дай ни това угодно да живеем в единодушие в името на Исус!
2 Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, Което слизаше по брадата, Аароновата брада, Което слизаше по яката на одеждите му
Господи, ние искаме скъпоценното помазание, скъпоценното първосвещеническо помазание да слезе върху мен. Нека кажем: Боже, скъпоценното първосвещеническо помазание да слезе върху мен, да слезе в дома ми в името на Исус! Скъпоценното първосвещеническо помазание да бъде на главата ми! Скъпоценното първосвещеническо помазание да слиза в дома ми. Скъпоценно първосвещеническо помазание да слезе в дома и да слиза надолу, от мен надолу към съпругата и към децата нека да слиза това скъпоценно помазание и да слиза по брадата, да слиза по одеждите, да слиза по делата ни в името на Господа Исуса!
3 Угодно е като ермонската роса
Сега ние се молим за ермонската роса, ние се молим за небесен дъжд. Нека да слезе небесен дъжд в дома ни, нека да слезе небесен дъжд в служението ни, нека да слезе небесен дъжд в църквата. Нека да се молим: Нека да слезе небесен дъжд върху мен и дома ми! Нека да слезе небесен дъжд върху семейството ми и служението ми! Нека да слезе небесен дъжд върху служението и църквата в мощното име на Исуса Христа!
Защото Господ там е заръчал благословението, – Живота до века.
Сега ние искаме благословение, нека да слезе като дъжд, като роса. Благословение върху нас, благословение върху дома, върху служението, благословение! И вечен живот в дома и вечен живот чрез служението в мощното име на Исуса Христа ние искаме и Ти благодарим, небесни Татко! Слава на Теб, Исусе!
Защото има само един Бог и един Ходатай между Бога и човеците – Исус Христос.
Нека да кажем: В името на Исус, аз изповядвам, че има само един Бог и само един Ходатай и само един Посредник между Бога и човеците – човекът Христос Исус.
Нека да го видим в оригинал: Защото има само един Бог /Теос/ и само един /Медиейтър/ посредник, Този Който е помежду /интеркоминикейтър/. Медиейтър посредник, само един Бог и един посредник между Бога и човека /антропос/ човекът Христос Исус.
Благодарим Ти, Господи, за великият Първосвещеник и Посредник между Бога и човека Исус Христос. Исусе, Ти си Посредникът между мен и Бога и аз Ти благодаря за това.
Евреи 3:1 Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса;
И ще видим в оригинала:
Размислете за Апостола /апостолос/, Първосвещеник /архиереос/
Архиереос е първосвещеник. Значи ерей означава явно свещеник, архиерей първосвещеник. Много интересно. Значи първосвещеник или главен свещеник на свещениците. Благодарим Ти!
на нашата изповед.
Благодарим Ти за първосвещеника на нашата изповед. Исусе, Ти си нашият Господ! Исусе, Ти си Божият Син! Ти си нашият Посредник, ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата! Ние се отричаме от други посредници. Исус е нашият посредник.
Нека сега да сложим ръце на болното място и заповядваме: Ти дух на болест, излез! Всяка болест от тялото, вън! Всяка болест от болното място, вън! Всеки дух на болест, вън! Всеки дух на немощ, вън! Всяка болест заповядваме, вън! Извикваме изцеление! Извиквам изцеление в тялото ми! Кажи: Извиквам изцеление в тялото ми в името на Исус! Извиквам изцеление в моето тяло! Бъди изцелен! Бъди изцелен!
В името на Исус, Господи, сега Те молим давай ни откровение. Давай ни откровение, скъпи Боже! Давай ни Божествено откровение.
Заповядваме на всяка слепота в очите да се отмахне! Очите да бъдат изцелени! Всеки, който има проблеми на очите – болест и немощ на очите, вън! Заповядваме на очите да виждат! Благославяме очите! Изцеление на очите! Прилагаме кръвта на Исуса върху очите, огънят на Святия Дух върху очите. В името на Исус огънят на Святия Дух върху очите! Прилагаме кръвта на Исуса върху ушите. Всяка глухота заповядваме да напусне в мощното име на Исуса Христа! Всяка глухота да напусне! Заповядваме на ушите да чуват!
Щитовидната жлеза заповядваме да бъде изцелена в името на Господ Исус Христос! Всяка болест и немощ на щитовидната жлеза, вън!
Синозит да се стопи от корен в мощното име на Исуса! Благословение изговаряме. Заповядваме и извикваме благословение и кръвоснабдяване в мозъка в името на Исус! Всеки, който има проблем с мозъка, в името на Исус заповядваме кръвообращението на мозъка да се подобри, в името на Исус мозъчни клетки и мозъчни центрове да бъдат възкресени. Смъмряме всеки дух на инсулт и заповядваме да напусне в името на Исус Христос от Назарет! Всеки инсулт да напусне, в името на Исус изговаряме живот в мозъка. Живот в мозъка! Смъмряме висок холестерол и вреден холестерол в името на Исуса Христа от Назарет!
Една много ярка змия, червени някакви такива много ярки тонове, червено, черно, много ярка и отвратителна гадна змия, огромна. В името на Исус взимаме меча на Духа и отсичаме главата, убиваме тази змия, защото Исус ни е дал власт да настъпваме на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага. И между другото тази змия я виждам да има два рога, змия с два рога, стават повече роговете. В името на Исус отсичаме роговете на тая змия, която е застанала срещу нас в името на Исус! В името на Исус всяка змия застанала срещу нас, ние я стъпкваме и убиваме в мощното име на Исуса Христа!
Всеки един олтар на врага и всеки един идол в дома ми да бъде разрушен в името на Исуса! Всеки един идол в дома ми в името на Исус. Значи паметници, поклонение на паметници, ние се отричаме в името на Исус от всякакво поклонение на паметници. Всяко поклонение на мъртви, всяко поклонение на хора, на светии ние се отричаме в името на Исус!
На Господа твоя Бог да се поклониш, само на Него да послужиш!
В името на Исус Христос, всяко поклонение на интернет, ние се отричаме. Поклонение на социални мрежи, ние се отричаме в името на Исус. Всяко поклонение на пожеланието на очите, похотта на плътта, всяко поклонение на пожелание и похот в интернет да бъде разрушено в името на Исус! Поклонение чрез очите, поклонение със сърцето, хора със завладяни сърца да бъдат освободени в името на Исуса Христа от Назарет.
Вражда между хора. Ние се отричаме от всяка вражда между хора и с хора, не воюваме срещу хора. Отричаме се.
Между другото някой, който има проблем със зъб, долу в дясно, смъмряме всяка болка и болест в зъба долу в дясно, нещо като кътник някакъв. В името на Исус заповядваме да бъде изцелен, да бъде изцелен, да бъде изцелен! Приеми твоето изцеление. Даже сега в момента виждам някакъв такъв златен материал. Господ може да показва, че прави пломба на зъба, пломбира зъб. Пломбира зъб с някакъв като златен материал, прилича на злато. В името на Исус, Господи, пломбирай зъба.
Давай ни видения, откровения, Господи! Давай ни видения, откровения, пророчества, сънища в името на Господа Исуса Христа от Назарет.
Давай ни яснота, Господи, в името на Исус. Откривай ни идните неща чрез Духа Си. Откривай ни, Господи, сегашното състояние на нещата, откривай ни корените в миналото в името на Исуса Христа.
Отново змии, даже повече от една увити около едно дърво. Дървото знаете е образ на човек. В името на Исус всеки човек около, който са се увили змии да бъде освободен. Нека да кажем: В името на Исус, всяка змия, която се е увила около мен или около децата ми, или около семейството ми, или около служението ми в името на Исус я разсичам с меча на Духа Божието Слово. Благодаря Ти, Господи!
Получаваш изцеление на зъба си, приеми го! Господ ти напомня в момента. Получаваш изцеление на зъба си, приеми го в името на Исуса Христа от Назарет.
Друг също получава, горната част отляво. Приеми изцеление на зъба. Горе в ляво, всяка болест и немощ да напусне в името на Исус Христос!
Възпаление в очите. В името на Исус смъмряме всяко възпаление на очите. Всяко възпаление и инфекция в очите в името на Исус смъмряме! Заповядваме да напусне възпаление и инфекция в очите! Приеми изцелението си!
Разкъсване. Разкъсването да бъде изцелено! Разкъсването да бъде изцелено в името на Исус!
Всякакви сатанински предмети, които са били внесени в дома ни да бъдат изгорени с огън в името на Исус. Всякакви амулети, муски, хамалии, всякакви неща, които са били внесени, магии, които са били внесени в домовете ни, в имотите ни в името на Исус Христос от Назарет да бъдат изгорени с огъня на Святия Дух!
Изцеление на дясна ръка. Изцеление, раздвижи ръката и приеми изцелението си в името на Исуса Христа от Назарет. Изцеление.
Днес много изцеление на зъби има. Приемете изцелението си! Долу дясно, горе в ляво, долу в ляво в името на Исус приемете изцелението си.
Царицата Езавел се отричам от нея в името на Исус! Отричам се от царицата Езавел в името на Исуса Христа и заповядвам да се махне, вън, в името на Исуса Христа.
Слава на Бога! Благодаря Ти, Господи! Виждам булка в бяло с венец на главата и младоженец. Слава на Бога, Благодарим Ти, Господи! Булка с младоженец. Вие знаете, че булката е църквата и младоженецът е Христос, но вярвам, че има някои, които ще се оженят. Булка с венец и младоженец, много хубави, булка с много бяла рокля, младоженецът с много хубав тъмен костюм. Господ да ви благослови в името на Исус.
Поемете дълбоко въздух. Господ изцелява нос. Кихни и го изхвърли това нещо в името на Исус. Благодарим Ти, Исусе!
Давай ни откровение и мъдрост, Господи, говори ни в името на Исус.
На няколко пъти го виждам това нещо, приятели и не казвам нищо по тоя въпрос, но от това, което виждам вярвам, че Господ дава на някой възможност да отглежда и вярвам, че става въпрос за бизнес, да отглеждаш и да правиш бизнес с прасета. Да, смешно звучи, можем да се посмеем малко, но въпреки че изглежда пренебрегнато, изглежда смешно, но Господ може да благослови и да умножи в името на Исус. В началото бяха малко, но след това ги виждам умножени, много прасета, малки прасенца. Просто Господ да ти даде умножаване в името на Исус, да се раждат много и наистина да имаш добър бизнес.
От всеки труд има полза, от бъбренето на устните само оскъдност – казва Библията.
Така че не бива да презираме хората, които работят и се трудят. Така че приеми го това нещо и работи с вяра, защото в началото нещата изглеждат, като че ли бавно се развиват, обаче Господ ще ги умножи, ще даде изобилие в името на Исус.
Господи, говори ни в името на Исус, давай ни пророческо откровение, давай ни Божии видения. В името на Исус ни давай Божии видения.
Господи, молим Те да изпращаш Твоите далекобойни оръжия, да стреляш с Твоите далекобойни оръжия по врага в името на Исуса Христа. Изпращай Твоят огън, Господи, да изгаря всички постройки направени от врага. В името на Исус още преди да Те молим, както при Елисей, още преди врагът да е разположил частите си, ние вече да имаме пророческо откровение да знаем какви са плановете на врага, за да можем да реагираме. Благодарим Ти!
Възраждане на българското село. Ще има хора, които ще се приберат на село и от село ще правят своя бизнес. Ще се върнат на село, ще си оправят къщите или ще си купят място, къща, които са на безценица и ще започнат да си правят своя бизнес. Бизнес, който на място да правят, бизнес, който да правят също по интернет от там. В името на Исус възраждане на селото. Хора, които работят в момента като роби ще бъдат свободни и ще могат да си правят своя бизнес. Както казва Божието Слово:
Направих те глава, а не опашка.
Някои, които са опашки ще станат глави. В името на Господ Исус Христос възраждане в родината. Ние искаме възраждане в нашата родина.
Някой, който е войн, ти си Христов войн, но си ранен, раната ти е тук някъде, в областта на гърдите ти е раната. Дали физически или духовно тук някъде ти е раната. Силен войн, виждам мускулест, легнал на земята, даже си с шлема още. Силен войн, но с рана, но Господ изцелява раната ти, за да можеш да се върнеш на бойното поле и да продължиш да воюваш. Господ изцелява Своите войни, приеми своето изцеление в мощното име на Исуса Христа.
О Господи, ние Ти благодарим! Ние Ти благодарим за Святия Дух, Който ни открива идните неща. Ние Ти благодарим за Святия Дух, Който ни открива настоящите неща. Ние Ти благодарим за Святия Дух, Който ни открива и миналите неща, Той ни открива скришните неща, Той ни открива и плановете на врага. В името на Исус Христос от Назарет напояване, напояване, напояване. Виждам напояване. В името на Исус напояване, бъдете напоени с водата, с дъжда на Бога. Бъдете напоени с дъжда на Бога в името на Исуса Христа от Назарет!
Искаме, Господи, да ни направиш силни в духа в името на Исуса. Давай ни творчески идеи, Господи, давай бъдеще на Твоите хора, давай работа на Твоите хора. Нека се помолим за работа в името на Исуса Христа. Давай бъдеще и давай работа в името на Исус.
Между другото Господ в момента изцелява сърце, приеми твоето изцеление. Кажи: В името на Исус всяка болест и немощ от сърцето, вън! В името на Исус изговарям живот в моето сърце и приемам изцелението в моето сърце в името на Исуса Христа от Назарет.
Още нещо. Преди малко знаете какво ви казах за отглеждане на прасета, сега отглеждане на птици в името на Исус. Пуйки главно виждам макачр че знам пилетата по-лесно се отглеждат, но основно пуйки. В името на Исус благослови Твоите деца, Господи, да отглеждат. Да, да точно така, много пуйки, черни. Да отглеждат, Господи, да отглеждат да имат за семействата си и да имат да продават. В името на Исуса Христа благослови Твоите деца. Да са изобилно благословени всички, които работят на нивата, благослови, Господи нивите им. Всички, които се занимават с животновъдство, да благословиш, Господи животните им и да ги пазиш, да ги охраняваш в името на Исус. Смъмряме шап в името на Исус! Шап, тази болест шап я смъмряме в името на Исус! В името на Исуса Христа благослови ни, Господи! Земеделците благослови, Господи! Земеделието в България благослови, Господи! В името на Исус дай контакти с чужбина да може да се изнася земеделска продукция, да има положителен търговски баланс страната, да може изнасяме за чужбина, не да внасяме. Ето го благословението:
Ще изнасяш, а няма да внасяш – казва Господ.
Положителен търговски баланс в името на Исуса Христа от Назарет.
Също виждам някой, който прави печки. Печки, обаче виждам такива печки за отопление, те могат някои да се ползват и за готвене, но хубаво направени, от здрав метал, не просто тенекия, боклук, от здрав метал печки, хубаво боядисани. В мощното име на Исус Христос, Господи, благослови тоя бизнес правенето на печки. То сега вече е зима в България, Господи, благославяй всеки да си има печка и отопление в къщата в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата.
Давай ни пророческо откровение. Отвори очите ни за да виждаме и отвори ушите ни за да чуваме в името на Исус. Отвори духовните ни уши и духовните ни очи отвори, Господи, за да виждаме и да чуваме Твоя глас в името на Исуса Христа от Назарет!
Сухата река ще стане пълноводна в името на Исус. Общо взето виждам доста вода. Благодаря Ти, Господи! Вода и пръскалки и пълноводна река в името на Исуса Христа от Назарет! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата!
Единство в Духа, единство! Ние се отричаме от всеки расизъм. Значи да не гледаме цвят на кожа, да няма расизъм между нас в името на Исус се отричаме от всеки расизъм. Искаме единство в страната, единство в България. Да се обединим всички около Христовия кръст, да се покланяме на един Господ Исус Христос и да се обичаме всичките с каквито и цветове да сме, каквито и езици да говорим всички народи ще се поклонят на Господа. Всеки език ще изповяда. Всеки език и български, и ромски, турски и всеки един език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца и всеки един език ще се поклони на Господа, всяко едно коляно ще се поклони. Така че всички ние да се поклоним и да се отречем от всеки расизъм и от всяка омраза, трябва да се обичаме. Любов агапе безусловна в името на Исус.
Нека никой да не ми се сърди, в името на Исуса. Нека огънят на Святия Дух да ни очисти, да ни очисти от огорчение, непростителност, да ни очисти. Огънят Ти, Господи, в името на Исуса Христа от Назарет!
О слава на Теб, Господи! Господ влага такава любов в сърцето ми към селото, такава любов в сърцето ми към селото и особено българското село. Вярвам, че Господ има на сърце българското село. Българското село, съживление, българското село възобновление, българското село възстановяване. Българското село в името на Исус. Алелуя! Възстанови, Господи, възстанови нашата родина! Слава на Теб, Господи! Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата!
Работа в България извикваме. Извикваме работа в България в името на Исус. Приемете работа! Приемете работа! Приемете работа в името на Исус!
Възстановяване на семейства в името на Исус! Връщане на любовта в семейството. Освобождение от алкохол. Алкохол, на английски алкохол е спирит, което означава дух. Алкохола е дух. Не се опивайте с алкохола, „не се опивайте с вино, но се изпълвайте със Святия Дух“ – казва Божието Слово.
Ефесяни 5:18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се със Святия Дух;
Изпълвайте се с Духа в името на Исуса. Така че, който пие алкохол да остави алкохола следствието, на който е разврат и се изпълвайте със Святия Дух чрез Божието Слово и молитвата, чрез хвалението. Благодарим Ти, Господи!
Нека се помолим сега и за нас тук, вие знаете, че се намираме в Америка, повече от четири месеца сме тук. В името на Исус, Господи, Те молим да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля в нашия живот и в нашето служение. Нека така да кажем, молете се и ние за нас: Господи Исусе, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля в семейството и в служението на Пламен! Нека се молим всички в съгласие: Господи Исусе, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля в семейството и в служението на Пламен! Господи Исусе, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля в семейството и в служението на брат Пламен! В името на Исус аз го приемам.
В името на Исус ние благославяме брат Пламен, изговаряме пробив, победа, защита от Бога, ангелска протекция, кръвта на Исуса, силата на Святия Дух и властта в името на Исуса! Благодаря ви!
В името на Исус, Господи, пророческо видение, пророческо откровение, пророкуване, слово на знание, слово на мъдрост, разпознаване на духовете в името на Господа Исуса. Благодарим Ти, Господи! Слава да бъде на името Ти, Исусе, благодарим Ти!
Сега покажи ни, Господи, нещо за Твоите деца в името на Исуса Христа от Назарет. Две имена ми идват на ум, за които да се молим. Молим се за Николай в името на Исус. И второто се молим за Славка в името на Исуса Христа. Искам да слушаме Святия Дух и да се подчиняваме. Николай и Славка, ние се молим за тия две имена в името на Исус Христос от Назарет! Господи, Ти ни откривай повече, Ти ни показвай повече! Юри, молим се за Юри в името на Исус. Молим се Славка, Николай, Юри в името на Исус Христос от Назарет.
Лом. Благодарим Ти, Господи! Молим се града Лом. В името на Исус, Господи, каквото и да е ние искаме ангелска интервенция в град Лом. Сопот. Благодарим Ти, Господи и за града Сопот. Благословение, мир в Сопот в името на Исуса Христа от Назарет. Молим се също за Варна в името на Исуса Христа. Отдаваме Ти почит и слава. Разбира се ние се молим за цяла България и за българите, които са извън България, но тези специфично. Сандански също в името на Исус. Сандански.
Човек, който има проблем с единия крак, мисля, че се явява десния крак. Долу в глезена, счупване ли е, какво е, изкуствено ли е в името на Исус, Господи, ние Те молим за възстановяване и изцеление на глезена на десния крак на този човек. Дали е мъж или жена не мога да кажа. Молим Те за Твоето изцеление в името на Исус Христос от Назарет.
Изобилна жътва. Благодаря Ти, Господи! Жито, жътва в името на Исус. Ако някой се занимава с жито, да сее жито, в името на Исус Те молим, Господи, за това Ти да благословиш земеделската работа на тоя човек, да му дадеш изобилен плод в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата! Алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Нека да благодарим на Бога. Молете се за нас и Бог да ви благослови всичките. Обичаме ви, скъпи Божии деца. Обичаме ви и благодарим за вашите молитви. Ние имаме нужда от вашите молитви за да знаем съвършената Божия воля и да се движим в нея, защото виждате, че ние постоянно сме в движение, сега сме в Америка. Просто ние трябва да знаем кога, къде, как и колко, всичко трябва да ни е ясно, за да можем наистина да изпълним Божията воля за живота ни.
Отдаваме слава и хвала на Господа! Благословение за всички вас в името на Исус, ви желаем, скъпи приятели! Благодарим Ти, Господи! Слава на Бога!