Олтари

ОЛТАРИ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 09.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=ZULVvrMhK7o

Слава на Бога, скъпи приятели, добре дошли на нашето богослужение в името на Исус Христос.
И сега се молим за Божията мъдрост и откровение в името на Исуса Христа. Благодарим Ти, Боже за Твоята мъдрост, за Твоето откровение, за Твоето Слово! Благодарим Ти! Алелуя!
Нека да се помолим за Словото, за да може да се избистри и да може наистина да дадем слово, което да носи живот в името на Исуса Христа.
Просим слово на откровение и мъдрост, скъпи Боже! Скъпоценен Святи Дух, ние Те каним на това място и Те молим, Ти чрез пролятата при завета кръв да ни учиш, да ни говориш, да ни водиш. Ние идваме при Теб чрез дървения Голготски кръст, Господи, чрез пролятата при завета кръв и чрез тялото на Божието Агне Исус Христос. Идваме също чрез великият Първосвещеник Исус Христос от Назарет.
Искам да ви предупредя, приятели, че Господ ще върши чудеса днес, просто бъдете готови. Всички вие, които се нуждаете от чудо от Бога бъдете готови, защото нашият Господ е чудотворец, Той единствен върши чудеса. Нашият Господ Исус Христос е чудотворец и Той единствен може и върши чудеса. Сега ние идваме при Него като предаваме телата си жертва жива.
Предавам тялото си жертва жива, угодна на Тебе като мое духовно служение. Предавам тялото си на Твоя олтар в името на Исус и призовавам святото име на Господ Исус Христос Синът на Бога. Призовавам кръвта на Божието Агне върху всички нас, върху нашите семейства, върху децата ни, върху служението, върху работа и бизнес, върху всичко що сме и всичко що имаме кръвта на Божието Агне.
Бог на Авраам, Исаак и Яков, призоваваме Те! Бог на Авраам, Исаак и Яков, призоваваме святото Ти име! Боже на Авраам, Исаак и Яков, Боже на нашия Господ Исус Христос, призоваваме Те! Обръщаме се към Теб, изповядвайки нашите грехове с молба кръвта на Божието Агне, святата кръв на Божието Агне да ни поръси и да ни покрие. Святата кръв на Божието Агне, което беше пожертвано на Божия олтар, дървения Голготски кръст, тази кръв да ни умие и да ни очисти съвършено и да ни направи дрехите по-бели от сняг. Святото тяло предадено на кръста, тялото, което Ти възкреси от смъртта, тялото чрез, което ние ще бъдем възкресени, тялото чрез, което ние получаваме изцеление, ние благославяме. Кръвта платена за нашата кръв, живота платен за нашия живот, кръвта пролята за нашия живот, кръвта пролята за нашите грехове и престъпления, кръвта пролята за нашите предателства, кръвта пролята за нашето нечестие, кръвта пролята за нашите болести, кръвта пролята за нашето проклятие, кръвта пролята за нашия живот, нека тази кръв да ни покрие, поръси, облее. Кръвта на великото Божие Агне заклано за нас на Божия олтар Голготския кръст, кръвта на Новия вечен завет, кръвта на вечния завет, кръвта на Новия завет ние призоваваме, кръвта, която говори по-добри неща от кръвта на Авел, кръвта на по-добрия завет, кръвта на завета с най-добрите обещания.
Благодарим Ти за тази кръв, Божие Агне и велики Първосвещенико Исусе! Благодарим Ти и се покланяме в Твоя храм. Покланяме се в Твоя храм и се покланяме пред Твоя олтар, покланяме се в храма Ти и се покланяме пред олтара Ти. Кръвта на Господната трапеза, тялото на Господната трапеза, виното и хляба на живота, дай ни да ядем от Твоя хляб и да пием от Твоето вино, скъпи Господи Исусе. Ние искаме да участваме в Господната трапеза.
Но сега в името на Исус се отричам от всяка бесовска трапеза, в която някога съм участвал. Вие можете да се молите с мен. Отричам се от всяка бесовска трапеза, всякаква демонична трапеза, в която съм участвал през всичките дни на моя живот. Отричам се от всяка бесовска трапеза, в която е взимал участие бащиния ми дом. Отричам се от всяка бесовска трапеза, в която е взимал участие майчиния ми дом. Отричам се от всеки бесовски храм, в който аз или предшествениците ми сме влизали и сме се покланяли, включително мавзолея на Георги Димитров. Отричам се от всеки бесовски храм на поклонение, отричам се от всеки бесовски олтар на поклонение било то курбани, задушници, подаване на мъртви, всеки бесовски олтар и всяка бесовска жертва, в която съм участвал, всяко бесовско жертвоприношение се отричаме. Всяко питие и всяко ястие, което съм изпил или изял от трапезата на сатана се отричам от него в името на Исуса Христа.
Ако някой някога по някакъв повод или начин ми е дал да пия или да ям нещо принесено в жертва, аз се отричам от него. Отричам се от всяка кръв, която може да ми е била сложена в яденето или в питието, разрушавам тези неща. Нещо става, приятели. Отричам се от всеки кръвен завет направен на който и да е било зъл олтар, отричам се от всеки кръвен завет в моя живот, в бащиния ми дом, в майчиния ми дом, всеки завет сключен с кръв, от всеки завет сключен в бащиния и майчиния ми дом, от всеки олтар, нечестив олтар и от всеки нечестив храм. Отричам се и ги разрушавам. Отричам се и от всеки свещеник, свещенослужител, който е служил на нечестиви храмове, олтари и чрез него са сключвани завети, отричам се от всеки служител на сатана в мощното име на Исуса Христа.
Става нещо в духовния климат. Много хора се оплакват от зли неща, които идват върху тях, отречете се от тези неща в името на Исус, нека да ги разрушим.
Когато Бог призова Гедеон 6 глава на Съдии да отидем там, нека да следваме водителството на Святия Дух.
25 И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи /или разруши/ Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.
Господ каза на Гедеон: „Чрез теб ще избавя Израел“, но първата заповед, която Той даде на Гедеон беше да разруши Вааловия жертвеник или Вааловия олтар. Олтар и жертвеник е едно и също. „Разруши олтара на Ваал“. Ваал значи господар или с други думи Ваал значи демон. В дома на бащата на Гедеон са се покланяли на демон наречен Ваал. Господ каза: „Аз ще те използвам да освободиш Израел, но първото нещо, което трябва да направиш е в твоя собствен дом, в бащиния си дом да разрушиш идола, да разрушиш олтара, който е издигнат с поколения“.
Вааловия олтар, който се намира у баща ти
Нека да кажем: В името на Исус Христос чрез кръвта на Божието Агне разрушавам всеки олтар на Ваал, на демон в бащиния ми дом. Разрушавам ашерата, която е при олтара в името на Господа Исуса Христа.
26 После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш.
27 И тъй, Гедеон взе десетина души от слугите си та стори както Господ му каза; а, понеже се боеше от бащиния си дом и от градските жители, затова не го стори денем, но го стори нощем.
Било то че се страхувате от Бащиния си дом или не се страхувате, направете го, дали денем или нощем, дали на видело или на невидело, разрушете всеки нечестив олтар в собствения си дом. Олтарът е място, където се принася жертва, олтарът е място, където се принася кръв и плът.
Аз искам да ви покажа един стих. Значи преди да може Гедеон да победи медиамците той трябваше да разруши олтара в бащиния си дом. Искам да ви покажа и нещо друго тук. 1 Коринтяни 10:20 Павел казва:
Но казвам, че онова, което жертват езичниците жертват го на бесовете, а не на Бога /онова, което жертват народите, жертват го на бесовете/; а аз не желая вие да имате общение с бесовете.
Олтара е място, на което се жертва кръв и плът. В Стария завет са се жертвали животни, в днешно време не се жертват вече животни. В днешно време има само една жертва и това е жертвата на Божието Агне Исус Христос, Което даде тялото Си и кръвта Си за нас. Но в резултат на жертвоприношенията, в резултат на жертвата вижте какво се получава, се влиза в общение с духове, казва:
Жертват на бесовете – това означава на демоните. Чрез кръвта на пожертваното животно, чрез тялото на пожертваното животно хората влизат в контакт, в общение с бесовете. И тук какво казва:
Аз не желая вие да имате общение с бесовете
Значи това е жертва на бесове и общение с бесове. И по-нататък казва:
20 Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.
Трябва да се очистим. Виждате, че не само се жертва на Бога, но след това се участва с пиене и с ядене. Жертвоприношението е свързано с пиене и с ядене, жертване на бесове и пиене на бесовска чаша, ядене на бесовска трапеза. Бог на нас ни е дал Господна чаша, чашата на Новия завет в кръвта на Господа Исуса Христа и Господ ни е дал Господна трапеза тялото на нашия Господ Исус Христос, което беше предадено за нас. Ако отидем обратно при случая с Гедеон, в собствения бащин дом на Гедеон, в самоя дом на Гедеон са се принасяли жертви на демон, който се нарича Ваал или с други дум господар. В самия дом на Гедеон са се принасяли.
И нека сега ние да кажем: Аз се отричам в името на Исуса от всяко жертвоприношение на бесове, което е правено в моя дом по майчина линия, по бащиния линия, аз се отричам. И се отричам от всеки идол в дома ми.
Какво каза Господ на Гедеон? – „Иди разруши олтара и съсечи идола“. Така че трябва да направим същото нещо в нашия живот, не можем да участваме и в едното и в другото. Много хора се чудят от къде им идват проблемите. Не можеш да участваш и в едното и в другото.
Аз искам да видя как е всъщност на еврейски език. Благодарим Ти, Господи! И ако видите след това ще видите, че Господ започва да говори на Гедеон и го изпрати да воюва. Не можеш да воюваш докато не си се очистил от нечистотиите на бащиния дом и на майчиния дом. В името на Господа Исуса Христа ние Ти благодарим, Господи!
Сега, скъпи приятели, искам да ви кажа нещо друго тук. Господ основа своите взаимоотношения с всички Божии хора на база на завет. Господ е основал взаимоотношенията си с Божиите хора на база на завет. Ако обърнете внимание още от Аврам, даже от Ной, но при Аврам, Господ сключи завет с него в 15 глава на Битие. Нека да отидем там и да видим какво става.
1 След тия събития, дойде Господното слово на Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма.
2 А Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?
3 Аврам рече още: Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.
4 Но, ето, дойде Господното слово и му каза: Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник.
5 Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство.
6 И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда.
7 После му каза: Аз съм Господ, който те изведох из Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя.
8 А той рече: Господи Иеова, по какво да позная че ще я наследя?
Вижте Бог дава обещание на Аврам.
9 Господ му рече: Вземи ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче.
10 И той Му взе всички тия, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече.
Вижте какво направи Аврам, направи това, което Господ му каза. Господ му каза: „Принеси ми тези животни в жертва. Принеси ми жертва на олтара“. Какво направи всъщност Аврам? Аврам принесе жертвоприношение, той принесе животни.
11 И спуснаха се хищни птици на труповете; но Аврам ги разпъди.
Искам да ви покажа нещо, което е много важно за нас днес. Нашите взаимоотношения с Господа днес са основани със завет, който е сключен чрез кръвта на Исус Христос. Нашите взаимоотношения днес са основани на кръв. Взаимоотношенията с Бога са основани на жертва. Аврам получи обещанията, но трябваше да принесе жертва, той принася тяхната кръв и забележете, че хищните птици се спуснаха над труповете, те започнаха да атакуват. Когато ние започнем да принасяме кръвта на Исуса в нашия живот врагът ще се опитва да ни спре, той ще се опитва да ни атакува, за да ни откаже. Но трябва да разберем нещо, че ако искаме наистина да бъдем в общение с Бога на нас ни е нужно да дойдем при Бога чрез кръвта на Исуса Христа. Не бива да я забравяме, не бива да я оставяме.
Също така искам да ви кажа за Господната трапеза, не бива да се пренебрегва и да се оставя, защото това е пиене на кръвта на Исус и ядене на Неговото тяло.
12 А около захождането на слънцето, дълбок сън нападна Аврам; и, ето, ужас, като страшен мрак го обзе.
Аврам получи пророчески сън.
13 Тогава Господ каза на Аврам: Знаейки – знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години.
Той получи пророчество, което се простира четиристотин и тридесет години напред.
14 Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот.
15 А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост.
16 А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си.
Забелязвате ли между другото тук се показва в Стария завет едно поколение колко се води. Нали се казва до трето четвърто поколение или до хиляда поколения. Каза първо четиристотин години, после казва четвъртия род или четвъртото поколение. Тоест тогава едно поколение се е брояло сто години. Сега не знам в момента колко се брои, обаче тогава така е било.
18 И в същия ден Господ направи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат
Сега, скъпи приятели, забележете чрез този олтар, чрез тази жертва, чрез тази кръв Господ сключи завет, вечен завет с Аврам, забележете.
На твоето потомство давам тая земя
Господ ги направи победители, да победят и да завладеят земята.
Сега искам да ви заведа на едно друго място, нека да отидем на книгата Числа 23 глава. Случаят с Валак и Валаам. Валак е един зъл моавски цар, който е искал да порази Израел. Тоест той е символ на дявола или ако щете той е символ на всякакви наши врагове, защото духовния Израел днес е църквата. Има си истински Израел, има си и духовен Израел, църквата днес е духовният Израел. Ние като духовен Израел, като църква, ние като вярващи имаме врагове и това всеки един трябва да го знае. Ние имаме този Валак, той е цар, той има царство и той стои срещу нас. И този Валак обаче отиде при пророка Валаам, който е бил Божий пророк и се опитва да го подкупи с цел пророкът Валаам да прокълне народа на Израел.
Аз искам да ви кажа, че ние като християни днес не бива да се заблуждаваме, ние имаме врагове. Има хора, които ни мразят, има цяло царство, което ни мрази и има хора които ходят и плащат пари специално за да може някой да ни прокълне, някой пророк, някой служител, може даже на Божий пророк да отиват да му дават пари с цел да те прокълне, но ходят при служители на сатана, плащат пари с цел да ви направят зло. Искам това нещо да го разберете. И някои хора казват: „Те сигурно ни правят магии, сигурно нещо са ни направили“. Бъдете сигурни, че ви правят, и бъдете сигурни, че нещо ви е направено, има го Валак, Валак, който отива при Валаам с цел да ви навреди. И той казва: „Давам ти пари, толкова пари, цялата стая мога да ти напълня с пари, само да прокълнеш Израел“ и Валаам се полакомява за парите. Вие можете да видите предишните глави Господ насмалко не го уби заради това, че се полакоми за парите, но въпреки всичко го допусна да отиде при цар Валак и той го завежда на една планина и от там се вижда целия израелски стан и царят казва: „Валааме, ето ти ги тук враговете ми просто ги прокълни“. Валаам казва: „Виж сега какво, аз не мога да кажа нищо друго, освен това, което Господ казва. Така че каквото Господ ми каже това ще кажа“. Слава на Бога, че така казва поне.
Тогава Валаам каза на Валак, обърнете внимание: „Издигни тук седем олтара /жертвеника/, приготви ми тук седем вола /юнеца/ и седем овена. Сега искам да обърнете внимание. Значи той отива да прокълне народа на Израел, обаче не може да бъде ефективно проклинането на еврейския народ ако не е свързано с олтар и с кръв и затова той казва: „Издигни ми, ама не един, седем олтара ми издигни и на всеки олтар искам да се принесе по един вол и по един овен“.
Аз искам да ви кажа да знаете, че срещу нас се издигат олтари, принасят се жертви с цел да бъдем проклети. Вижте това е в Божието Слово, то не напразно е написано това нещо. Има служители на сатана, които всяка нощ ги правят тия неща, да не говорим за това, че има хора, които се наричат Божии хора и в същото време и те ни кълнат.
2 И Валак стори, както рече Валаам; и Валак и Валаам принесоха по юнец /вол/ и овен на всеки жертвеник /олтар/.
Аз ги превеждам думите, защото малко сложно ги казват, юнец примерно, много хора не знаят какво е, вол го кажи грубо и жертвеник, това е олтар.
3 После Валаам рече на Валак: Застани близо при всеизгарянето си, и аз ще отида; може би да дойде Господ да ме посрещне; а каквото ми яви ще ти кажа. И отиде на гола височина.
Забележете нещо тук, каза:
може би да дойде Господ да ме посрещне
Това, което го прочетохме в 1 Коринтяни 10:20, че жертвоприношението, кръвта, води до – първо поклонение на дух и второ до общение с дух. Значи принасянето на кръвта води до поклонение на дух и до общение с дух. Ние как се покланяме на Бога? – чрез кръвта на Исуса. И как се влизаме в общение с Бога? – чрез кръвта на Исус. Библията казва, че кръвта на Исус ни приближава при Бога. Ето защо някои хора не могат да влязат във връзка с Бога, защото пренебрегват кръвта на Исуса Христа. Но ако това е вярно за нас за влизане в общение със Святия Дух, това същото е вярно и за служителите на сатана, които по този начин влизат във връзка с нечисти духове. И така, той казва:
Може би да дойде Господ и да ме посрещне
С други думи, той не можеше да има среща с Бога и не можеше да чуе гласа на Бога, за да може да произнесе, както тук се предполагаше това проклятие, ако не беше принесъл тия жертви. Сега, той принася жертва на Бога в момента с лоши мотиви, нали? Но има хора, зли хора като този Валак, които принасят жертва на демони с лоши мотиви с цел да ни разрушат и да ни убият и много хора са станали жертва на това нещо.
4 И Бог срещна Валаам; а Валаам му рече: Приготвих седемте олтара, и принесох по вол и овен на всеки олтар.
Тоест това, което казва Валам на Господ: „Виж, аз вече съм принесъл жертвата, има кръв“.
5 И Господ сложи дума в устата на Валаам, и рече: Върни се при Валак и според тая дума говори.
6 Върна се, прочее, при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките моавски първенци.
Сега искам да обърнете внимание, че тук вече не става въпрос само за царя, тук вече има началства и власти, които заедно с царя са се събрали срещу народа на Израел.
7 Тогава почна беседата си, казвайки: – Валак ме доведе от Арам, Моавският цар от източните планини, и каза ми: Дойди, прокълни ми Якова, И дойди, хвърли презрение върху Израиля.
8 Как да прокълна, когото Бог не проклина?
Виждате ли какво казва той? – Как да прокълна, когато Бог не проклина? Понеже той е Божий пророк между другото, но аз искам да ви кажа, че има хора, които са пророци на сатана и те проклинат спокойно.
Как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля презрение върху когото Бог не хвърля?
9 Защото от връх канарите го виждам
Забележете, че обикновено тези олтари се издигат на високи места, за да може да се види по-надалече, да се види целия Израел, не просто да се прокълне един двама, а целия народ. Сега някой ще каже: „Ама те проклинат само служителите, защото имат голямо служение, ама мен няма“. Обаче вижте, клетвата, която беше замислена беше замислена за целия Израел. Така че, скъпи приятели, бъдете спокойни, клетви се изричат за вас, защото вие сте част от църквата и ние не трябва по никакъв начин да се заблуждаваме, просто трябва да знаем как да посрещнем това нещо по правилния начин.
От връх канарите го виждам, И от хълмовете го гледам; Ето люде, които ще се заселят отделно, И няма да се считат между народите.
10 Кой може да преброи пясъка Яковов
Ето, виждате ли, пясъка е образ на потомството, виждате ли? Ще бъде потомството ти като морския пясък.
Пясъка Яковоо или да изчисли четвъртата част от Израиля? Дано умра както умират праведните, И сетнините ми да бъдат както техните!
Каква молитва! Дано умра, както умират праведните и сетнините ми да бъдат както техните. Това е много хубава молитва. Дано умра както умират праведните и сетнините ми да бъдат, както техните.
11 Тогава Валак рече на Валаам: Що ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, ти напълно си ги благословил!
12 А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ туря в устата ми?
И сега, скъпи приятели, забележете това е победа за Израел. Защо Господ не позволи на Валаам да прокълне Израел? Израел е потомък на Аврам. Вие видяхте преди това, че говорихме за това, че Бог сключи завет с Аврам, че те ще населят земята. Как ще я населят ако измрат? Значи заради завета, който Бог сключи с Аврам, Бог защити Израел. Аз искам да ви кажа, че днес заради завета, който Бог сключи с нас чрез кръвта на Исус Бог ще ни защити от клетвите, проклинанията, магиите, чародействата, омразата и всякакво духовно зло, което се е насочило срещу нас. Заради завета, който е сключен чрез кръвта на Исуса ние ще бъдем избавени. Но забележете, седем олтара срещу един Божий олтар, който Аврам издигна. Заветът, който беше сключен на този олтар – 15 глава на Битие се оказа по-силен от тия седем олтара, които Валаам издигна. Виждате това е победа, слава на Бога, не само, че не е проклятие, но Господ обърна пролкятието в благословение и ние така вярваме и нека така да се помолим:
Господи, всяка клетва, всяко проклятие, които са изречени срещу нас, Ти ги обърни в благословение в името на Исус! Всяка клетва, всяко проклятие, всяко заклинание, всяко чародейство извършено срещу нас, Ти го обърни в благословение чрез кръвта на Господа Исуса Христа.
Обаче нещата не стигат до тук.
13 Тогава Валак му рече: Дойди, моля, с мене на друго място, от където ще ги видиш; само крайната им част ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги от там.
С други думи забележете, че врагът е тъп, но упорит. Значи видя, че няма да стане от това място, реши, че от друго място, реши, че проблемът е в мястото: „Хайде да отидем да друго място, от там ще ми ги прокълнеш“. Това искам да ви покажа, някой хора казват: „Добре де, нали получих освобождение, защо пак имам проблем?“ Хора, искам да ви кажа, че Валак не се отказва. Ако първият път ти си получил освобождение, то той иска да изпрати още седем срещу теб, както казва Исус:
Като излезе нечистият дух той ходи в пустинни места, търси покой, не може да намери, намира още седем други по-зли от него и се връщат и следващото положение на човека става по-лошо.
Забележете, че между демоните има зли, има по-зли. Значи не са всички еднакви, ние просто обичаме уравниловка да правим. Има зли, има по-зли. По същия начин с греховете, понеже ние обичаме да казвам, че греховете всичките са еднакви. Всички са грях вярно, но не всички са еднакъв грях, нали? Трябва да обърнете внимание на това нещо. Не е същият грях грехът на един пияница, който от отчаяние се е пропил и живее в грях и греха на някой човекоубиец, който убива хиляди и милиони хора със злоба и омраза. Не е един и същи грях, не можете да кажете, че е един и същи грях, така че ние трябва да го имаме в предвид това нещо да не бъдем несправедливи. И сега виждате, че царят Валак не се отказва, а го завежда на друго място.
14 И тъй, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем олтара, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник.
Забележете нещо, един път вече бяха издигнати седем жертвеника, седем олтара, сега се издигат още седем жертвеника, още седем олтара, още седем вола, още седем овена се принасят в жертва с цел да бъде прокълнат. Значи, ако не успее първия път врагът се опитва втори път. Ако не успее втори път се връща и го прави трети път. Ето вижте какво става:
15 Тогава Валаам рече на Валак: Застани тука при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там.
16 И Господ срещна Валаам, тури дума в устата му, и рече: Върни се при Валак и според тая дума говори.
17 Той, прочее, дойде при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, и моавските първенци с него. И Валак му рече: Що говори Господ?
18 Тогава той почна притчата си, казвайки: – Стани, Валаче, та слушай; Дай ми ухо, ти сине Сепфоров!
19 Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?
Слава на Бога!
20 Ето, аз получих заповед да благославям; И Той като благослови, аз не мога да го отменя.
21 Не гледа беззаконие в Яков, Нито вижда извратеност в Израел; Господ Бог негов с него е, И царско възклицание има между тях.
О, колко хубав стих, приятели!
Не гледа беззаконие в Яков
Нека кажем: Няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса. Няма никакво осъждение за мен, защото съм в Христа Исуса.
Не вижда извратеност в Израел /не вижда беззаконие, не вижда извратеност/; Господ Бог с него е
Благодарим Ти, Господи, че си с нас!
И царско възклицание има между тях.
И благодарим Ти, Господи, за царско помазание и за царска власт чрез Исуса Христа, защото сме седнали в небесни места отдясно на Отца в Царят на царете Исус Христос. Царско възклицание нека да има между нас в името на Исус.
22 Бог ги изведе из Египет: Има сила като див вол.
Благодарим Ти, Господи! Дай ни сила като силата на дивия вол. И ето, вижте този стих, много хубав, 23:
23 Наистина няма чародейство против Яков. И няма врачуване против Израел;
Като казва врачуване има в предвид пророкуване. Я да видим как ще бъде тази дума. Тук се казва чародейство, божествено отсъждане или решение.
Наистина няма чародейство против Яков и няма врачуване /или да го кажем пророкуване/ против Израел; На времето си ще се говори за Яков И за Израил: Що е извършил Бог!
Нека да кажем: В името на Исус и чрез кръвта на Исус няма чародейство срещу мен, няма пророкуване, няма врачуване срещу мен. В името на Исус няма магия, няма чародейство, няма врачуване, няма пророкуване срещу мен!
В момента някой получава изцеление в коремната област. Долу ниско в ляво, получаваш изцеление. В името на Исус смъмряме и разрушаваме тая болест и това проклятие! Всяка болест и немощ, хемороиди ние смъмряме в името на Исус. Болести на щитовидната жлеза смъмряме и заповядваме да напуснат в мощното име на Исус!
24 Ето, людете ще въстанат като лъвица, И ще се дигнат като лъв; Няма да легнат, докато не изядат лова И не изпият кръвта на убитите.
25 Тогава Валак рече на Валаам: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш.
Валак се видя в чудо.
26 А Валаам в отговор каза на Валак: Не говорих ли ти казвайки: Всичко що ми каже Господ, това ще сторя?
27 След това Валак пак рече на Валаам: Дойди, моля, ще те заведа още на друго място, негли бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш от там.
Значи вижте, че врагът не се спира да желае да проклина и вижте тук става въпрос за един пророк, който е бил Божий пророк. Но както ви казах има служители на сатана, които изобщо няма да се подвоумят да проклинат. Ако проклятието не свърши работа първия път те ходят и правят, продължават, настояват, има такива, които всяка нощ между два и четири произнасят клетви срещу Божии служители, срещу семейства, срещу служения, срещу църкви, срещу децата ви и т.н. И не случайно хората казват: „Не знам какво става с мъжа ми взе да ходи с друга жена, не е същият човек“, чародейство, брат ми или сестра ми, „не знам какво стана с жена ми, вече не ме иска, не ме обича, отиде си“ – чародейство, „не знам какво стана с децата ми, избягаха“ – чародейство. Нека да бъде разрушено.
28 И Валак заведе Валаам на върха на Фегор, който гледа към Иесимон.
29 Тогава Валаам рече на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена.
30 И Валак направи както рече Валаам, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник.
Сега, искам да видите, скъпи приятели, че тук става въпрос за принасяне на три пъти жертвоприношения от три различни места срещу народа на Израел, всеки път по седем жертвеника, три по седем, двадесет и един олтара.
Нека да кажем: В името на Исус всеки олтар издигнат в миналото или настоящето, дори и тези които ще се издигнат в бъдещето, ние ги разрушаваме в името на Исус! Всеки олтар издигнат срещу мен и срещу дома ми, всеки олтар издигнат срещу служението ми, всеки олтар издигнат срещу бизнес, работа, всеки олтар издигнат срещу здравето, всеки олтар издигнат срещу нас, всяка кръв принесена срещу нас, всяка клетва изговорена срещу нас, ние разрушаваме чрез кръвта на Божието Агне!
Искам да ви покажа още нещо – 3 Царе 18 глава:
20 И така, Ахаав прати до всичките израилтяни та събра пророците на планината Кармил.
21 Тогава Илия дойде при всичките люде та рече: До кога ще се колебаете между две мнения? Иеова, / Иеова е името на Господ/ ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал следвайте него.
Ваал също значи господ, нека да го видим в оригинала – ако Джехова е Бог, ако Джехова е Елохим. Вижте колко интересно. Елохим е Бог и забележете, че Елохим е в множествено число, Ел е Бог, Елохим е Бог в множествено число – Троицата. Навсякъде го имате, където има думата Елохим значи Троицата. „Ако Господ Иеова е Бог, следвайте го, но ако Ваал“ – тук не смеят да го напишат, казват финицианско божество, тоест Ваал да го кажем правилно означава господар или господ също. Забелязвате ли го това нещо?
А людете не му отговориха ни дума.
Сега, приятели искам да ви кажа нещо, понеже днес е разпространено мнението един е Господ и Господ е един и същи и ние на един Господ служим. Сега тук много добре се показва, че са двама, единият Иехова Елохим или Който днес Го наричаме Исус Христос, Който се роди в плът и другият Ваал, който днес има други проявления, не искам даже да им казвам имената в момента, но той не е същият бог и Илия казва:
До кога ще се колебаете между две мнения?
До кога ще се колебаете между два бога? На кого ще служите, на нашия Бог или на фалшивия бог? Обаче народът мълчи и това е народа на Израел моля ти се. Народът на Израел мълчи, защото не знаят какво да кажат. Тогава казва Илия:
23 Те, прочее, нека ни дадат два юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу.
24 Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа /или на Иеова/ ; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И всичките люде в отговор казаха: Добро е каквото си казал.
25 И тъй, Илия каза на Вааловите пророци: Изберете си единия юнец та го пригответе вие първо, защото сте мнозина /а те са четиристотин пророка/; и призовете името на бога си, огън обаче не туряйте отдолу.
26 И те взеха юнеца, който им се даде, та го приготвиха, и призоваха името на Ваала от сутринта дори до пладне, като викаха: Послушай ни, Ваале! Но нямаше глас, нито кой да отговори; и те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали.
27 А около пладне Илия им се присмиваше като казваше: Викайте със силен глас, защото е бог! той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или – може би – спи и трябва да се събуди.
28 И те викаха със силен глас и режеха се според обичая си с мечове и с ножове, догде бликна кръв от тях.
Искам тук също да видите, че когато има рязане на кожата по някакъв начин, по какъвто и да било начин, обикновено това е демонично когато хората си режат кожата включително и това свързано с татуировките. Вие виждате има хора, които се режат, защото искат да се самоубиват и т.н. този дух, вижте, ги предизвиква да се режат с мечове, с ножове. Днес има религии се режат с ножове и т.н. да бликне кръв от тях, това е отново като жертвоприношение. Не само кръвта на вола, ами и тяхната собствена кръв, те всъщност викат духове по тоя начин. Обаче вижте, по принцип те са очаквали нещо да се случи, обаче не се случва по една причина и тази причина е присъствието на Илия на това място, пророк Илия, който носи помазанието на Святия Дух, просто това помазание не позволява на тия демони да функционират.
29 И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос /даже почнаха да пророкуват/; но нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава.
И вижте, има си пророчества се пророкуват без участието на Бога, нали? Това са фалшиви пророчества.
30 Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен;
Сега, приятели, искам да ви покажа нещо. Преди да видим огъня на Бога, защото ще видите, че тук е първият случай, при който огън слезе при Илия, преди да видим огъня на Бога трябва да се поправи олтара. Трябва да се поправи Господния олтар. Какво е Господният олтар? Господния олтар е дървеният Голготски кръст. В днешно време кръстът го махат, дори физически кръстът го махат, защото дяволът се плаши от кръста, защото кръста, дървения Голготски кръст е всъщност Божият олтар, на който беше принесено Божието Агне Исус Христос. И трябва да се възстанови и трябва да се върнем обратно към кръста, обратно към кръвта, обратно към завета, обратно към Господната трапеза да пием кръвта и да ядем плътта на Господа Исуса Христа. Трябва да се върнем, защото там е където ще намерим огъня на Святия Дух в Господното име.
32 И с камъните издигна олтар в Господното име; и около олтара направи окоп, доволно голям да побира две сати семе.
33 И като нареди дървета, насече юнеца на късове та го положи на дървата, и каза: Напълнете четири бъчви с вода, та излейте на всеизгарянето и на дървата.
Защо го прави Илия това? Той иска да покаже, че това е свръхестествено Божие действие. Знаете, че мокро не гори, мокри дърва не горят, обаче той каза – сложете вода, четири бъчви вода и там се събра, стана като гьол.
34 И рече: Повторете. И повториха. Рече още: Потретете. И потретиха.
35 И водата обикаляше около олтара, още и окопът се напълни с вода.
36 А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща.
37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире – тоест възвърнал си им сърцата към Господа.
38 Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа.
Много хубаво се казва „облиза водата“.
39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.
40 И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.
41 Тогава Илия каза на Ахаава: Качи се, яж и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд.
Вижте, докато тези четиристотин пророка са вършили техните бе