Молитва върху Даниил 9 глава

МОЛИТВА ВЪРХУ ДАНИИЛ 9 ГЛАВА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 16.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=m1m0oMKjoKU&t=7957s

Аз ще отида, приятели, в Даниил 9 глава от 4 стих. Ще започнем да четем тази молитва и да се молим с нея да видим дали може да се помолим с нея.
4 Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох:
Той даже се е помолил, се е изповядал и после е рекъл.
Нека да кажем: О Господи, велики и страшни Боже! Трябва да се научим да се молим върху Словото. Повтаряйте след мен.
О Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към ония, които Те любят и пазят Твоите заповеди!
О Господи, благодарим Ти за новия завет в кръвта на Господа Исуса Христа.
Ако някой не е сключил завет с Господа, трябва да сключиш завет с Господа Исуса като изповядаш Неговото име и приемеш водно кръщение. Нека да кажем: Аз приемам Господ Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител.
Тези, които са болни сега, нека да кажем: Аз приемам Господ Исус Христос за мой изцелител и за мой освободител! Нека да кажем: Аз сключвам завет с всемогъщия Бог чрез кръвта на Господа Исуса Христа и чрез тялото на Господа Исуса Христа. В Неговото тяло имам изцеление, в Неговата кръв имам спасение.
Някой получава изцеление на сърцето. В момента получаваш изцеление на сърцето. В името на Исус Христос смъмряме всяка немощ и болест и заповядваме да напусне! Болести и немощи на сърцето, запушвания в кръвоносната система да бъдат отпушени! Всеки дух изпратен срещу сърцето, вън! Всеки дух, който желае да направи блокаж, предизвиква блокаж на сърцето и на мозъка, вън в името на Исуса Христа от Назарет! Приеми изцеление на сърцето. Извикваме изцеление на сърцето в името на Исуса Христа!
Сега в момента ляв крак, долната част на крака, под коляното от външната страна, левия крак. Приеми изцелението в името на Исуса Христа. Приеми изцеление на ляв крак! В името на Исус смъмряме болест и немощ и заповядваме да напусне в мощното име на Исуса Христа! Алелуя! Нека да благодарим на Бога. Приемете своето изцеление. Раздвижете се. Стани се раздвижи!
Който имаш проблеми със сърцето, стани се раздвижи, дишай дълбоко, клекни десет пъти. Стани и се раздвижи. Господ изцелява сърцето ти. Клекни десет пъти и дишай дълбоко! В името на Исус, приеми твоето изцеление! Не стой на едно място, а се раздвижи, клекни десет пъти и дишай дълбоко.
Другият човек с проблема в крака, стани и раздвижи крака си! В името на Исус стани и приеми твоето изцеление! Благодаря Ти, Господи.
Сега молитвата. О Господи Исусе, велики и страшни Боже, Ти Който пазиш завета Си, новия завет към нас и милостта Си към нас и любовта Си, научи ни да Те любим и да пазим Твоите заповеди.
5 Съгрешихме
Сега се молим за семействата си. Сега е хубаво всеки един да се помоли за семейството си.
Да, получава се изцеление на сърцето. В момента получаваш изцеление на сърцето. В името на Исус, приеми изцеление на сърцето! Приеми изцеление на сърцето!
Молим се за семействата си, ако има църковни проблеми се молете и за църквата си. Нека да кажем: Съгрешихме. Не да кажем – съгрешихте. Да кажем съгрешихме. Аз и моето семейство съгрешихме на Теб, Господи. Аз и децата ми съгрешихме на Теб, Господи. Аз и предците ми съгрешихме пред Теб, Господи. Майчиния ми дом, бащиния ми дом, съгрешихме пред Теб, Господи. Прости ни!
Постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби.
Прости ни в името на Исус! Алелуя.
Може и конкретни неща да кажете. Аз няма нужда да ги чуя, Господ трябва да ги чуе.
6 И не послушахме слугите Ти пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люде на земята ни.
Господ е пращал, Господ е пратил дори и Кирил и Методий със славянската азбука и с Новия завет, който са превели, Господ е пращал в България Божии хора, Господ е пращал Божии слуги и в днешно време праща.
Прости ни, Господи, че не послушахме Твоите слуги пророците, които говореха в Твое имане царете ни, на управителите ни, а слушахме врачките, гледачките, прости ни, Господи! Защото ние, нашия народ ходехме по врачки да търсим волята на Бога, а не в Твоята църква и не при Твоите пророци.
Изцеление на стомаха. Горната част от ляво на корема, горе долу областта на стомаха. Смъмряме всякаква болест и немощ в стомаха. Бактерии, някой с бактерии, или в стомаха, или в червата, тази област. Ние ги проклинаме тези зли бактерии и всеки вирус. Бактерии, болестотворни бактерии, в името на Исус да умрат тия болестотворни бактерии. Извикваме изцеление в името на Господа Исуса Христа! Всички вредни бактерии в тялото ни да умрат и да не дадат плод до века! Всеки вирус в тялото ни да умре и да не даде плод до века!
Всяко възпаление и инфекция в тялото ни да не даде плод до века, в името на Исус! Инфекция като огън, възпаление като огън, възпламенение в тялото. Всяко възпламенение в тялото, което не е от Бога, в името на Исус да се потуши! Всеки пожар в тялото ни да бъде потушен от водата на Божието Слово и на Божия Дух.
Изцеление на лявата ръка, средния пръст на лявата ръка, раздвижи го и приеми твоето изцеление. Средния пръст, на лявата ръка, раздвижи го и приеми своето изцеление. Благодарим Ти, Исусе!
Царете ни, началниците ни и всичките люде на земята ни.
Ние се молим сега, Господи, за бащите ни. Отричаме се от греховете на бащите ни. Отричам се от греховете на бащиния ми дом. Отричам се от греховете на майчиния ми дом в името на Исус.
Тук от дясната страна, проблем със сухожилието. Приеми изцеление в мощното име на Исус! От дясната страна някаква болест, някакъв проблем със сухожилието, освободи се! Болката да напусне в името на Исус! Раздвижи ръката, раздвижи врата и приеми твоето изцеление в името на Исус.
А този, който е с проблема в стомаха и в корема, поеми дълбоко въздух в името на Исус, раздвижи се и приеми своето изцеление.
Така че ние се отричаме от греховете на бащиния ми дом и от греховете на майчиния ми дом, от проклятията на бащиния ми дом и майчиния ми дом и аз ги разрушавам тия проклятия в бащиния и майчиния ми дом въз основа на Галатяни 3:13,14:
Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет или проклятие за нас на дървния Голготски кръст.
Приемаме изцелението. Приемаме го в името на Исуса Христа!
Черен дроб. В името на Исус, всяко възпаление в черния дроб ние смъмряме, да напусне! Цироза в черния дроб смъмряме в името на Исуса Христа! Натрупани мазнини, омазняване на черния дроб. В името на Исус, заповядваме на мазнините да се изчистят! Изчистване на черния дроб! Уголемен черен дроб да бъде изцелен в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Отдаваме Ти хвала и слава, скъпи Исусе!
В името на Исус ние разрушаваме идолите, аз разрушавам идолите в бащиния ми дом, както Гедеон разруши идола в бащиния си дом. Разрушавам идолите в майчиния ми дом! Разрушавам жертвениците, олтарите, злите олтари в бащиния ми дом, разрушавам злите олтари в майчиния ми дом в мощното име на Исуса Христа от Назарет и издигам олтара на Господа дървения Голготски кръст и святата кръв на Господа Исуса. Издигаме олтара на дървения Голготски кръст и възкресението на Господа Исуса и възнесението на Господа Исуса. Отдавам Ти слава и хвала.
Сега, човек, който има проблем с кожата, сърби те. В името на Исус Господ изцелява сърбеж. Господ изцелява сърбежа на кожата ти в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Приеми твоето изцеление! Смъмряме всяка бактерия, всеки вирус върху кожата, всяка болест, всяка екзема! Екзема, проклинаме всяка екзема на кожата в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Проклинаме всяка екзема на кожата в името на Исус Христос от Назарет!
Ще ви помоля, този, който има кожна болест, екзема или каквото и да е, вземи така пръста си, наплюмчи го в името на Исус и намажи мастото, където и да е по твоето тяло. Където се намира кожната болест или екземата намажи я с плюмката в името на Исус Христос! И нека тази екзема да умре в името на Исус! Тази болест да напусне в името на Исус!
О какво откровение получавам, слава на Бога! Нали знаете, че Библията казва, че чрез кръвта на Исус ние сме осветени! Осветени значи отделени, осветени значи светлина да дойде върху нас и там, където има тъмнина си отива. Тоест ние сме осветени, ние сме отделени. В името на Исус Христос аз съм осветен, аз съм отделен от сатана чрез кръвта на Исус. Кръвта на Исус ме отделя от сатана. Кръвта на Исус ме освещава и ме отделя от греха. Кръвта на Исус ме освещава и ме отделя от света! Кръвта на Исус ме освещава и ме отделя от болестите! Нека да кажем: Кръвта на Исус ме освещава и ме отделя от болестите!
Сега, в името на Исус аз прокламирам отделянето ми от всяка болест и немощ в тялото ми. Тялото да се отдели от болестта! Болестта да се раздели с тялото в името на Исус!
Ляво бедро получава изцеление. Ляво бедро получава изцеление. Приеми твоето изцеление в името на Исус на ляво бедро. Раздвижи лявото бедро и получи твоето изцеление в името на Исус. Разходи се. Приеми твоето изцеление! Тези, които не могат да ходат, ако си на легло, ако си на количка, в името на Исус, заповядваме на болестта да се махне от теб и заповядвам на теб в мощното име на Исус, стани и ходи! В мощното име на Исус, стани и ходи! В мощното име на Исус, стани и ходи! Благодарим Ти, Господи!
Връщаме се на Словото, продължаваме молитвата. Разрушаваме олтарите, злите олтари в дома ни и в дома ни установяваме олтара на Бога Христовия кръст, установявам царството на Бога, установявам трона на Бога. В името на Исус, нека да кажем: Искам трона на Христос в моя дом! Тронът на Христос да дойде в моя дом! В името на Исус тронът на Христос да бъде в моето служение! Тронът на Христос да бъде в нашите сърца! Искаме Христовия трон в името на Исуса.
Господи, изпращай ни ангел Гавриил с откровение. Господи, изпращай ни архангел Михаиил да воюва в битките ни в името на Исуса Христа. Както си ги пращал при Даниил пращай ги и при нас в името на Исуса. Господи, изпращай ни ангелски легиони в дома, в работата и бизнеса, в църквата, изпращай ангелите Си с легиони, Господи, в името на Исуса Христа!
В бащиния ми дом и в майчиния ми дом се отричам от всяко име, което е било почитано и обожествявано, всяко име различно от името на Исус. Аз се отричам от всяко име различно от името на Исус, от всяко име на божество, от всяко име на идол, от всяко име на човек, аз се отричам и разрушавам това поклонение. Както е писано в Божието Слово:
На Господа твоя Бог да се поклониш и само на Него да послужиш.
В името на Исус на Господа се покланям и само на Него служа. Благодаря Ти, Господи!
всичките люде на земята ни
Нека се помолим за земята ни. Чуваствам водителство да се молим за земята. Земята, на която живеем освети, Господи, със святата кръв. Земята, която ни принадлежи /всеки, който има земя да се моли/ Господи, освети земята ми чрез святата кръв! Господи, освети земята ми и благослови земята ми в името на Исуса Христа! Господи, освети и благослови жилището ми. Било то апартамент ако имаш или къща ако имаш, или ако имаш двор или ако имаш земя. Господи, освети всичко що имам със святата кръв. В името на Исус Христос от Назарет, Господи, освети земята ми, освети жилището ми, освети всичко що е на земята ми, всичко що е в жилищео ми. Ако има нещо в земята ми и в жилището ми, което не е угодно на Теб, изяви го, Господи, за да бъде то унищожено. Ако има зъл олтар в земята ми да бъде той унищожен. Ако има зъл олтар в жилището ми да бъде той унищожен. Ако има зъл олтар в сърцата ни да бъде той унищожен. Ако има посвещение на божество или завет в земята ми в името на Исус да бъде разрушено!
Всеки завет в земята ми и жилището ми да бъде разрушен! Всеки завет върху семейството ми, който не е от Бога да бъде разрушен чрез святата кръв. Всеки завет върху жилището ми, който не е от Бога да бъде разрушен. Всяко посвещение върху жилището ми и земята ми, които не са от Бога да бъдат разрушени в името на Исуса Христа и чрез кръвта на Исуса Христа! Всякакви зли връзки с миналото свързани с жилището ми и със земята ми, в името на Исус ги разрушавам и ги разкъсвам с меча на Духа Божието Слово. Искам освещение и посвещение на земята. Искам освещение и посвещение на семейството ми. Както е казано в книгата Исус Навиев:
Аз и моят дом ще служим на Господа.
Нека да кажем: В името на Исус, аз и моят дом се покланяме и ще се покланяме само на Господа! Аз и моят дом служим и ще служим само на Господа Исуса! Още един път: Аз и моят дом се покланяме и ще се покланяме само на Господа Исуса! Аз и моят дом служим и ще служим само на Господа Исуса! Благодаря Ти, Господи! Слава да бъде на Теб!
Не се притеснявайте за това, че ако евентуално казваш – ама ние още не служим, както трябва. Изповядайте го с вяра. Трябва да започнем с вяра да живеем. Служим и ще служим на Господа в името на Исус! Вече служим, от сега служим и ще служим!
Така че земята, има ударение върху земята. Ето, вашият град, земята да бъде осветена.
Сега просто идва в мен това, нека да се помолим, мисля, че никога не сме се молили за това, приятели, но сега идва в мен това нещо. В името на Исуса Христа се отричам от бога Тангра и бога на слънцето. Не знам защо слънцето идва. В името на Исус се отричам от боговете на съзвездията, астрология, зодиак. В името на Исус се отричам от бога Тангра и от жертвоприношенията му, които са били кучета, до колкото ми е известно. От всяко жертвоприношение на кучета и на животни се отричам по майчина линия и по бащина линия, има само една жертва – жертвеното Агне Исус Христос от Назарет.
В момента лявата ръка, рамото получава изцеление. Раздвижи лява ръка и рамо, в името на Исус болката да напусне!
Слава да бъде на Теб, Исусе, благодарим Ти!
Нека да се върнем към Божието Слово. Земята ни в името на Исус. Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ни Бог ни го дава. В името на Исус, стъпвам на моето семейство, всеки член на моето семейство, дай ни го, Господи, за Бога! В името на Исус стъпвам в България, в Испания, в Англия, в Европа, в Америка, дай ни ги, Господи, за Божието царство в името на Исус!
Ние благославяме бащите си, благославям майчиния ми дом и бащиния ми дом, но в името на Исус не искам никакво проклятие, клетва, чародейство, магия, идващи по бащиния ми дом по бащина линия или по майчина линия от майчиния ми дом да дойдат върху мен и потомството ми. Разрушавам тези връзки на чародейство, на клетви, на проклятия, на магии, разрушавам ги в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Благодаря Ти, Господи!
7 На Тебе Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес, на Юдовите, мъже на ерусалимските жители и на целия Израил, както на ония, които са ближни, така и на ония, които са далечни по всички страни гдето си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе.
Виждате ли, когато народът на Израел извърши престъпление беше изгонен и пръснат по държавите. Сега българският народ е пръснат по държавите. Господи, върни народа Си в името на Исус. Прости, Господи и върни народа Си!
8 Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото Ти съгрешихме,
Съгрешихме Ти, Господи.
9 На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него,
Господи, на Теб Ти принадлежат милост и прощение.
В момента човек, който има хемороиди получава изцеление. Болест, какъвто и да е израстък на дебелото черво, смъмряме и проклинаме всеки израстък. Било туморно образувание, нека да се стопи! Хемороиди да се стопят в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Благодарим Ти, Господи!
10 и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си пророците.
11 Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклоно та не послуша гласа Ти;
Нека кажем: Ние престъпихме закона Ти, Господи, престъпихме Словото Ти, като се отклонихме та не послушахме гласа Ти. Господи, помогни ни да изпълняваме закона Ти, закона на вярата и да не се отклоняваме повече от гласа Ти в името на Исус.
за която причина се изля върху нас проклетията и клетвата написана в закона на Божия слуга Моисей; защото Му съгрешихме.
Ооо виждате ли? Проклетията и клетвата написани в закона на Божия слуга Моисей. Но, Господи, ние прокламираме Галатяни 3:13, че Христос ни изкупи от проклетията и клетвата на закона като стана проклятие и клетва за нас на дървения кръст. Разруши всяка проклетия и всяка клетва върху нас чрез кръвта на Божието Агне, върху нас и върху чадата ни разруши всяка клетва. Върху жилището ни, върху земята ни, разруши ги в името на Исус!
Нека да паднат идолите! Нека идолите да паднат и да се строшат! Нека идолите да паднат и да се строшат като шишета, стъклени шишета в името на Исус!
Получава се изцеление, това е артрит. Артрит напуска, в името на Исус, смъмряме артрит. Остеопороза, артрит смъмряме в името на Исус. Коксартроза, гонартроза, всичките артрози ги смъмряме, вън в името на Исуса Христа! Раздвижете ставите.
12 Той потвърди думите, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло; защото никъде под небето не е ставало това което стана на Ерусалим.
Сега в името на Исуса Христа, нека кажем: Аз се отричам от ролята на съдия. В името на Исус, аз се покайвам и изповядвам, че съм взимал ролята на съдия и съм съдил хората, аз се покайвам, прости, Господи! Отричам се от присъдите, които съм изговарял срещу хора, срещу братя, срещу сестри. Отричам се от присъдите, които съм изговарял срещу близки и далечни, прости ми, Господи! Исусе Господи, Ти си Съдията, вечният Съдия, а аз съм слугата, аз съм законоизпълнител, а не съдия. Нека кажем: Аз съм законоизпълнител, а не съдия. Прости ми, Господи! Прости ми, че съм бил съдия. Взимам решение да бъда законоизпълнител. И се отричам от всяко зло, покайвам се за всяко зло, което съм причинявал на хора, покайвам се от всяко зло, което съм изговорил срещу хора. Измий ме със святата кръв! И се отричам от всяко зло, което е изговорено срещу мен и което е направено срещу мен. Всяко зло, което идва чрез жертвоприношение аз се отричам от него и го разрушавам! Всяко зло, което идва върху мен чрез кръв, аз го разрушавам! Всяко зло, което идва срещу мен чрез думи, аз го разрушавам в името на Исус!
Всички огнени стрели на нечестивия да бъдат арестувани и разрушени! Всякакви духове изпратени срещу нас да бъдат арестувани, вързани и изгонени в бездната в името на Исус! Всяко нещо, с което хора са ме осъдили и са ме съдили, всеки съд, човешки съд в мощното име на Исус Христос, срещу мен, срещу служението го разрушавам в името на Исус! Всеки демоничен съд върху мен, върху служението, върху семейството да бъде разрушен в името на Исус! Всеки човешки и демоничен съд да бъде разрушен! Провъзгласявам върху силите на мрака, които са се отправили срещу мен, дома ми и служението, може да кажеш и бизнеса ми и църквата ми, провъзгласявам срещу всички сили на мрака, които воюват срещу мен Божият съд. Божият съд! Божият съд! Провъзгласявам написания съд върху силите на мрака! Провъзгласявам написания съд върху всяко началство, власт, сила, господство и трон, и име, които са застанали срещу мен, дома ми, служението ми. Провъзгласявам Божия справедлив съд срещу силите на мрака, Божия съд, Божия гняв и Божия огън! Провъзгласявам срещу силите на мрака, които воюват срещу мен Божия съд, Божия огън, Божия гняв в името на Исуса Христа! Провъзгласявам Божиите ангели в името на Исус, воюващи.
Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат и да ни носят да не ударим о камък ногата си. Да настъпим лъв и аспид, да стъпчем млад лъв и змия.
И сега го изповядвам: В името на Исус, благодаря Ти, Господи, че си заповядал на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, на ръце ме вдигат, на ръце ме носят да не ударя о камък ногата си. Настъпвам лъв и аспид, стъпквам млад лъв и змия в името на Исус.
14 Затова Господ е бдял за това зло, и вече го е докарал върху нас; защото Господ нашият Бог е справедлив във всичките дела, които върши; и ние не послушахме гласа Му.
Господи, Ти си справедлив във всичките дела, научи ни да слушаме гласа Ти. Нека се молим – Господи, научи ме да слушам гласа Ти! Господи, научи ме да слушам гласа Ти!
15 И сега, Господи Боже наш, Който си извел людете Си из Египетската земя с мощна ръка, и си спечелил за Себе Си име каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие.
Господи, съгрешихме, прости ни! Вършихме нечестие, прости ни! Но чрез мощното и велико име на Господ Исус Христос, изведи мен и дома ми из египетската земя! Чрез мощното име на Исус изведи мен и дома ми от управлението и господството на Фараона. Изведи мен и дома ми от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Възлюбения Син Исус Христос. Изведи ни с мощна ръка на чудеса, знамения и велики дела в името на Исуса! Алелуя!
16 Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Ерусалим и Твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас.
В името на Исус Христос Те молим, Господи, Твоят гняв и Твоята ярост да се отмахне от дома ми. Господи, в името на Исус, чрез кръвта на Исус, нека Твоят гняв и Твоята ярост да се отвърнат от дома ми. Нека Твоят гняв и Твоята ярост да се отвърнат от църквата ми. Нека Твоят гняв и Твоята ярост да се отвърнат от дома ми, да се отвърнат от града ми, моля Те, Господи!
защото поради нашите грехове и беззаконията на бащите ни
Разруши беззаконията на бащите ни, Господи, прости дори и беззаконията на бащите ни в името на Исус, да не тежат върху рода ни. Станахме за укор, но очисти ни и освети ни!
17 Сега, прочее, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа, осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище.
Нека се молим: Господи, осияй с лицето Си върху мен! Господи, осияй с лицето Си върху дома ми! Господи, осияй с лицето Си върху църквата ни в името на Исус Христос!
18 Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни, и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости.
Ние сега, Господи, се молим да приклониш Твоето ухо и да послушаш, не заради нашата правда, а заради Христос, Който е нашата правда и Твоите много милости и щедрости и погледни, Господи, на града ни, на народа ни, на държавата ни, всичките ни опустошения, които са станали и Те молим за Твоите милости и щедрости върху нашия народ в името на Исуса Христа. Искаме Твоите милости и щедрости върху нашите семейства и върху служението и върху църквата и върху бизнеса. Погледни с милост и щедрост, Господи, чрез Твоята правда Исус Христос.
19 Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействувай; да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат града Ти и людете Ти.
Благодарим Ти, святи Боже, в името на Исуса Христа!
На мен ми е много приятно да се моля, благодарим на Бога за молитвата в името на Исуса Христа от Назарет!
Приемете своето изцеление, приемете своето освобождение и благословение. Аз очаквам чудеса да видим, звънеца да звънне, камбаната да бие. В името на Исус, всеки катинар, който е хванал душите на хората да бъде отворен в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Ние Ти благодарим, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата! Благославяме святото Ти име, скъпи Господи Исусе! Благодарим Ти, отдаваме Ти слава и хвала!
Успяхме да се помолим малко, благодарим на Бога. Ето, вижте как използваме Божието Слово за молитва. Нали виждате? Използвайте Словото, Бог ви дава идея чрез Словото.
Чудеса започват да се случват, приемете своите чудеса сега в името на Исус. Приемете своите чудеса в бизнеса. Приеми чудото си в бизнеса. Господ дава на хора да вършат бизнес. Приемете своите чудеса в семейството, привеждане на наши близки от царството на тъмнината в царството на Бога. Господ възкресява и възстановява семейството и семейството Божий дом, не само наш дом, но и Божий дом, дом на молитва. Семейството да стане Божий дом! Семейството да стане дом на молитва! В името на Исус, Господи направи моето семейство Божий дом. Събери ни, направи ни едно в Господа, да бъдем като юмрук. Събери ни да бъдем едно, да бъдем Божий дом, да бъдем на едно място в духа, на едно място в пространството в името на Исуса Христа от Назарет!
Благодарим Ти, Господи!
Скъпи приятели, Божията благодат, милост и мир да бъде с всички вас!