Не наскърбявайте Святия Дух – молитва

НЕ НАСКЪРБЯВАЙТЕ СВЯТИЯ ДУХ – МОЛИТВА
Интернет предаване с пастор Пламен Петров – 23.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=qSS6-QS9Rx8&t=6521s

Нека се молим заедно. Моля Те, небесни Татко, да ме измиеш съвършено със святата кръв на Исуса Христа. Измий ме съвършено, небесни Татко със святата кръв на Исуса Христа! Поръси ме със святата кръв на Исуса Христа!
Ето, показвам ви стиха, за да видите от къде го вадя:
1 Петрово 1:2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.
Благодаря Ти за Твоя избор, Господи, че си ме избрал. Благодаря Ти за Твоето предузнание, небесни Отче! Благодаря Ти за освещението на Святия Дух! Моля Те научи ме на послушание, дай ми дух на послушание да съм послушен на Теб.
Нека се молим. Господи, направи ме да бъда послушен на Теб, помогни ми да бъда послушен на Теб, дай ми дух на послушание и поръси ме с кръвта Исус Христова. Поръси ме, Господи, с кръвта Христова, онази кръв, която беше пролята веднъж завинаги на Голготския кръст, преди две хиляди години пролята веднъж завинаги на Голготския кръст. С тази кръв, Господи, Ти ме поръси и днес, духът, душата и тялото и не само мен, но семейството ми и децата ми и съпругата ми, и родителите ни. Направи ни послушни и ни поръси с кръвта Исус Христова. Освети ни чрез Святия Дух и поръси ни с кръвта Исус Христова. Умножи върху нас благодат, мир в името на Исус.
Господ в момента изцелява стомаха, не си можел да се храниш, не си имал апетит. Господ ти възвръща апетита и ти възвръща способността да се храниш. В името на Исус Христос приеми изцелението. Смъмряме всяка болест и немощ и всеки израстък на сатана в твоя стомах. В името на Исуса Христа бъди свободен и изцелен!
Така че освети ни с Духа Си, Господи и поръси ни с кръвта Исус Христова. Вложи в мен, Господи Исусе, дух на смирение, кротост, благост, милост, праведност, чистота и святост и небесна мъдрост. Изпълни ме с небесна мъдрост. Освободи ме от всеки дух на гордост, препирливост, завист, горчивина, крамолничество и всяко зло нещо. Аз се отричам от тях. Покайвам се, Господи!
Научи ме, Господи /нека мъжете сега да се молим/, да обичам съпругата ми както Ти си възлюбил църквата. Ето една молитва за нас съпрузите. Небесни Отче, научи ме да възлюбя съпругата ми, както Ти си възлюбил Твоята годеница църквата. Помогни ми да възлюбя съпругата ми, както Ти си възлюбил църквата.
Молим се. Сега съпругите пък ще ги водим в молитва. Господи Исусе, научи ме и помогни м да се подчинявам на съпруга си, както църквата се подчинява на Теб! Помогни ми и научи ме да се подчинявам на съпруга си като длъжност пред Теб в името на Исуса Христа.
Сега нека да се отречем, да кажем: Аз се отричам от всеки бунт в моето сърце и с кротост приемам Божието Слово в сърцето си.
Сега, един брат, който пастирува църква има хепатит, вирусен хепатит, поиска молитва и аз вярвам, че не е единственият с хепатит. Няма значение какъв е хепатита а, б, в, каквито ще да са. В името на Господа Исуса Христа в съгласие проклинаме всеки хепатит, всеки вирус на хепатит го проклинаме в името на Господ Исус Христос да умре. Всеки дух, който е зад хепатита заповядваме, вън в името на Исуса!
Тези, които са болни от спин, виждате вече имаме три свидетелства. Слава на Бога, че Той изцелява от спин. Двете, които са по-скорошните свидетелства са по интернет. Така че, ако си болен от спин Господ е тук, Господ е там. Не се притеснявайте. Нека да ви покажа, трябва да използваме Словото като меч – Псалм 107:20
Изпраща Словото Си та ги изцелява и ги отървава от ямите, в които лежат.
Значи Господ изпраща Словото Си и така изцелява. Сега в момента Господ изпраща Божието Слово и ви изцелява. Но вижте тук казва:
19 Те викат към Господа в бедствието си.
Ето вижте отново потвърждение за този човек.
Псалм 107:18 Душата му се гнуси от всяко ястие и се приближава до портите на смъртта.
Явно става въпрос за рак на стомаха. Проклинаме рака на стомаха в името на Исус Христос! Бъди свободен и започни да се храниш и да пиеш! Ракът умира. Душата ти се е гнусяла от всяко ястие, приближавал си се до портите на смъртта, тогава си започнал да викаш към Господа в бедствието си и Той те избавя сега от утесненията ти. Сега в момента изпраща Словото Си и Словото Му те изцелява и те отървава от ямите, значи от гробовете, в които лежат. Разбирате ли, ямата тук е яма, ама тя е гроб, и ги отървава от гробовете, в които лежат. В името на Исус силата на гроба е разрушена чрез кръвта на Исуса Христа. Чрез кръвта на Исуса силата на болестта е разрушена.
Сега в момента някой, който има проблем с десния крак, долу към глезена. Приеми изцеление, в името на Исус започни да го движиш. Десния крак, долу към глезена. Господи, изпрати Словото Си, изцелявай и освобождавай от ямите, в които лежат хората! Десния крак, точно така, ходилото, изцеление получаваш в момента на десен крак, ходило.
Тези, които са болни от спин, ако си болен от спин или ако имате някой познат, който е болен от спин, сега ще се молим за това. Ако имате някой познат, който е болен от спин, нека да гледа на видео и да се моли с молитвата, да каже: Покайвам се, Боже, за греха си, покайвам се за нечестието си! Измий ме със святата кръв и нека святата кръв на Исус да тече по моята кръв. Отричам се от духа на смърт и спин! Отричам се от духа на смърт и спин! Кажи: Отричам се от духа на смърт и спин и заповядвам дух на смърт и спин, вън от мен в името на Исус! Проклинам вируса на спин да изсъхне, да умре, да не даде плод до века в името на Исуса Христа. Господ те освобождава, започни да дишаш дълбоко, изкашляй се и го изхвърли. В името на Исуса, вън! В името на Исуса, вън! В името на Исуса, ние заповядваме да напусне, вън!
Аз искам да ви покажа също това свидетелство между другото, което това братче даде. Значи аз ще го пусна, искам да го чуете и да го видите. Братчето го каза това свидетелство съвсем наскоро, вчера или оня ден беше:
„Преди три или четири месеца аз се включих онлайн във вашата проповед и по време на молитва аз усещам болка и силно парене в гърдите, много силна болка и парене. Веднага взех инхалатора да се пръскам, защото то нещо като пристъп и точно в този момент ти казваш: „Усещам, че Господ работи в областта на гърдите, някой в момента се изцелява от болест на гърдите“. Вечерта аз сънувам един мъж доктор как ми бърка в устата и изкара от моята уста топка с косми и кости на риба като тръни. От същата седмица аз започвам да правя по-редки пристъпи, алергията започва да изчезва и вече един месец аз нямам нужда от инхалатор, един месец аз ям всичко без да се обривам, без да пия никакви лекарства, просто дишам свободно.
– Слава на Бога! А ти какво имаше, астма така ли?
– Да, бронхиална астма придружена с алергия.
– Значи виж колко интересно, Лекарят Исус Христос е бръкнал в устата и е извадил това косматото нещо, това е направо живо зло същество, това е дух, който Той е извадил от теб. Това е било дух и Господ те е освободил. И ти си получил слово на знание, че Господ изцелява дробовете на някого?
– Да, точно в този момент когато усещам силно парене и силна болка в гърдите ти тогава казваш: „Усещам, че в момента Господ изцерява някой в областта на гърдите“.
– Слава на Исус! И това кога стана?
– Мисля, че беше юни или юли, три четири месеца. Много съм благодарен на Бога. Това беше много голяма пречка в моя живот, аз по принцип работя като готвач в пицария и дим, пушек, всичко това много ми вредеше. Сега не ми вреди, тичам си, отивам на плуване без да се задушавам, просто нямам нужда от инхалатор, от нищо, дишам си нормално, дишам си свободно.
– Виж колко интересно, значи Господ е навсякъде, виждаш ли? Даже не е нужно да се полага ръка, когато се молим само, както казва Псалм 107:20: „Господ изпраща Словото Си и изцелява и освобождава от гробовете, в които лежат хората“. Значи Господ изпрати Слово на знание и те изцели там на място. Бъди благословен!“
Слава на Бога, чухте го, надявам се, че чухте това свидетелство, аз съм го сложил и във Фейсбук свидетелството. Вие виждате, че това момче, което е било освободено от астма и от алергия е сънувало как лекарят бърка в устата му, лекарят, който е Христос явно или е изпратил ангел и вади от вътре една космата топка, която представлява дух, който всъщност го е задушавал. Аз вярвам, че тази космата топка не е само дух, но това е била магия, която е била направена срещу това момче, но по време на молитвата Господ я разрушава. Вие знаете, че те правят такива магии с разни топки, с яйца, с конци, с не знам какво си, просто какви ли не глупости не измислят служителите на сатана, но слава на Бога, че Господ ни освобождава.
Сега, скъпи приятели, тези, които имат спин, в името на Исус ние се противопоставяме на този спин. Ние проклинаме този спин, този дух на спин и смърт да излезе от тялото ти в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Изговаряме живот и изцеление. Дишайте дълбоко, кашляйте, изхвърляйте го това нещо. В мощното име на Исуса приемете своето изцеление.
Ако нещо се случва пишете ни за това, пишете ни и свидетелства за слава на Бога, изпращайте и снимка. Може да си пратите ваша снимка, може да пратите снимка от лекаря, може да изпратите от лекар епикризата, когато сте били болни, когато сте изцелени, всичко това, за да можем да дадем както трябва свидетелствата. Вие виждате колко много свидетелства Господ дава, просто те са стотици, стотици, стотици и дори по интернет виждате, че вече по пет, десет свидетелства на служба идват понякога. Толкова много свидетелства, но трябва да започнем да ги правим свидетелствата, така че да прославим Господа – с документи, със снимки, документален материал, за да може да се убедят дори невярващите, да видят, че наистина е жив Господ днес и че Той днес наистина действа. А също така има една част вярващи, които са скептици, които се съмняват, които търсят под вола теле, затова и те трябва да бъдат убедени с документи, с доказателства, че наистина Господ изцелява. Благодарим на Господа Исуса Христа.
Нека продължим сега още малко и вече два часа и половина продължава богослужението ни. Продължаваме, да се помолим още малко.
Нека да направим една изповед на вяра, да вземем 23 Псалм и да направим една изповед на вяра. Нека кажем заедно:
Господ е пастир мой!
Нека всеки да го каже. Господ е пастир мой! Той не само е наш пастир, Той е мой пастир. Кажи: Господи Исусе, Ти си пастир мой! Ти си моят пастир!
Ти няма да ме оставиш в нужда.
Господи, Ти си моят пастир, Ти няма да ме оставиш в нужда.
На зелени пасбища ме успокояваш. С Божието Слово ме храниш и ме успокояваш. Благодаря Ти, Господи! На зелени пасбища ме успокояваш. С Божието Слово ме храниш и ме успокояваш.
При тихи води ме завеждаш
Благодаря Ти, че ме водиш. Господи Исусе, Ти си моят водач. Ти си моят пастир. При тихи води ме завеждаш. Ти ме завеждаш на спокойствие, Ти ми даваш мир. Господи Исусе, Ти си Йехова Шалом, Ти си Господ моят мир.
И всяка депресия заповядваме да напусне, вън! Всички притеснения и страхове да напуснат, вън! Защото Господ е моят мир.
Освежаваш душата ми
О Господи Исусе, Ти освежаваш и възстановяваш душата ми. Душата ми се нуждае от изцеление. Душата ми се нуждае от освобождение, душата ми се нуждае от възстановяване. Изцели, освободи и възстанови душата ми, Господи Исусе.
Нека всеки, който има душевно проблеми – изцели, освободи и освежи душата ми. Господи Исусе, възкреси душата ми! Ти възкресяваш душата ми.
Водиш ме през прави пътеки заради името Си.
О Господи Исусе, искам Твоят прав път, води ме, Господи, по Твоя път. Води ме по Твоя път на правда заради святото име на Исус. Води ме в пътя на правдата заради Твоето име.
Господ изцелява сърце в момента. В името на Исус приеми изцеление на сърцето. Смъмряме болест и немощ на сърцето и заповядваме, вън! Господ изцелява сърце в момента. Приеми изцеление на сърцето. В името на Исуса Христа, благодарим Ти Господи за изцеление на сърцето! Болест и немощ на сърцето, вън! Болест и немощ, в името на Исуса Христа. Освобождение получаваш. Това е дух на смърт, излиза. В името на Исус, дух на смърт, излез от сърцето! Дух на смърт излез от сърцето!
Когато Елисей се простря върху момчето, което беше мъртво, момчето се събуди и кихна седем пъти. Аз вярвам, че при това кихане седем пъти седем духа, които са били влезли да го убият излязоха. Това го вярвам. При всяко едно кихане по един дух е излязъл от него. Благодарим Ти, Господи!
Псалм 23:4 Да и в долината на мрачната сянка, ако ходя няма да се уплаша от зло!
Нека да кажем: Няма да се уплаша от никакво зло в името на Исус!
Нека да изповядаме. Тия всичките, които се страхуват – отричам се от страх. Няма да се уплаша от никакво зло в, в името на Исус. Няма да се уплаша от долината на мрачната сянка, в името на Исус. Няма да се уплаша долината на смъртта, в името на Исус, защото Бог е с мен!
Няма да се уплаша от никакво зло, защото Исус е с мен! Нека кажем: Няма да се уплаша от никакво зло, защото Исус е с мен! Дори в долината на мрачната сянка ако ходя няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен, Господи.
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават
Божието Слово ме утешава. Божият Дух ме утешава. Божието Слово ме утешава. Аз се отричам от долината на мрачната сянка в името на Исус! Аз се отричам от долината на смъртта в името на Исус! Няма да се уплаша от зло, няма да се уплаша от долината на смъртта, няма да се уплаша от долината на мрачната сянка, защото Исус, Който е животът и възкресението е с мен. Божието Слово и Божият Дух ме утешават.
Приготвяш пред мен трапеза
Господи, Ти приготвяш за мен трапеза. Сега и всеки ден Ти приготвяш за мен трапеза в присъствието на враговете ми, на неприятелите ми.
Помазал си с миро главата ми и чашата ми прелива.
В името на Исус приготви трапеза, Господи! Приготвяй трапеза сега и постоянно в присъствието на неприятелите ми. Отричам се от неприятелите ми, отхвърлям неприятелите ми. В името на Исус, всеки неприятелски дух, вън от живота ми! Всеки вражески дух, вън от живота ми! Приготви за мен трапеза, Господи и чрез тази трапеза победи неприятелите ми. Помажи с миро главата ми, помазанието разрушава хомота на неприятелите ми. Помажи с прясно миро главата ми помазвай ме с прясно миро всеки ден. В името на Исуса Христа помажи с миро главата ми, нека чашата ми да прелива. Изобилие, живот, изобилен живот в името на Исус! Приготвяш пред мен трапеза, дори в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми и чашата ми прелива.
Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на моя живот
Господи, Твоята благост и Твоята милост. Благодаря Ти за Твоята благост и Твоята милост, които ме следват през всичките дни на моя живот.
И аз ще живея завинаги в дома Господен
Аз ще живея завинаги с Господа! Аз ще живея завинаги в присъствието на Господа! Аз ще живея завинаги в дома Господен.
Сега в името на Исус Христос от Назарет, всеки дух на безпокойство аз заповядвам да напусне вън! Приемам мира от Господа. Всеки дух на самота да се махне от мен в името на Исус, защото Господ е пастир мой. Всеки дух на недоимък и нужда аз смъмрям и изгонвам, защото Господ снабдява всяка моя нужда според Неговото богатство в слава в Христа Исуса. Всеки дух на безпокойство и страх да ме напусне, защото Господ ме води на зелени пасбища да ме успокоява. Всеки дух на безпокойство да се махне, защото Господ ме води при тихи води. Всяка болест и немощ от душата ми да напуснат, защото Господ освежава и възстановява моята душа. Всеки крив път, Господи, избави ме от всеки крив път, заради името на Исус. Избави ме от всеки крив път в името на Исус! Избави семейството ми от всеки крив път, избави децата ми от всеки крив път в името на Исус. Искам прави пътеки. Прави пътеки, заради името Ти.
В името на Исус Христос, извади ме мен и дома ми и опази мен и дома ми завинаги от долината на мрачната сянка. Извади ни и избави ни, и опази ни и от долината на мрачната сянка, от долината на смъртта. Освободи ни, Господи, от всеки страх. Заповядвам всеки страх, страх от зло да ме напусне. И в името на Исус разрушавам всяко зло в живота ми и в семейството ми! Всяко зло да бъде разрушено, защото Господ е с мен.
В името на Исус взимам жезъла и тоягата на Бога, които ме утешават, Божия Дух и Божието Слово. Взимам жезъла и тоягата на Бога, взимам утехата на Святия Дух в името на Исус и с жезъла и тоягата на Бога аз атакувам и поразявам всеки нечист зъл дух в живота ми и в семейството с жезъла и тоягата на Бога. Взимам жезъла и тоягата на Бога в името на Исуса Христа!
Господи, благодаря Ти за трапезата, за това, че Ти ни храниш. Благодаря Ти, Господи, за трапезата, че Ти ни храниш и с духовната храна и с физическата храна. Благодаря Ти за трапезата, че Ти ни храниш с храната на изцеление и освобождение! Благодаря Ти, Господи!
Моля се за присъствието на неприятелите да се отдалечи от нас. В името на Исус връзваме неприятелите и ги изгонваме! Господ е с мен, а неприятелите да бягат! По един път да идват срещу нас, по седем пътища да бягат от пред нас, в името на Исус!
Благодаря Ти за помазанието на Святия Дух! Моля Те за прясно помазание върху мен! Ела, Святи Душе, изливай се върху нас, по главата, по брадата, по одеждите, надолу, в името на Исус. Помажи мен и дома ми в името на Исус, това помазание върху мен, върху съпругата ми, върху децата, което руши хомота на неприятелите, помазанието, което руши всяко зло, помазанието, което носи светлина, помазанието което носи живот, помазанието което носи мир, помазанието, което носи силата на Бога. И нека чашата ми да прелива. Благословение, благодат, изобилен живот! Благословение, благодат, изобилен живот в името на Исус.
Господи, благодаря Ти за благост. Дух на благост и милост да ме следват.
Това между другото „благост и милост ще ме следват“ знаете ли какво още означава? – ангела на благостта и ангела на милостта. Благодаря Ти, Господи! Ангелът на благостта и ангелът на милостта да ме следват през всичките дни на живота ми в името на Исус. О, Боже Господи, направо откровение получих в момента. Слава на Теб, Боже!
Ангелът на благост и ангелът на милост да ме следват през всичките дни на моя живот.
Вижте какво преводът казва „добър човек или добра жена“, даже означава също и просперитет.
Да, в името на Исуса Христа ангелът на благостта да ме и ангелът на милостта да ме следва през всичките дни на живота ми и аз ще живея и ще пребъдвам – означава тази дума, завинаги в дома на Господа. Завинаги в дома на Господа! Благодарим Ти, святи Боже! Отдаваме Ти славата и хвалата в името на Исус.
Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.
Представяте ли си пред всичките дни на живота ти ангелът на благост от едната ти страна да те следва, ангелът на милост от другата страна те следва през всичките дни на твоя живот? Представяте ли си? Слава на Теб, Господи!
Само преди да свършим, понеже сега Господ ми припомня друго нещо. Преди да свършим, приятели, има много хора, които искат да се оженят, прочетете 24 глава на Битие. Начинът по който Господ дава съпругата. Авраам заръча, бащата на вярата заръча, нашият небесен Баща заръчва за детето си, за теб, за нас:
3 …че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея;
4 но да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и от там да вземеш жена за сина ми Исаака.
Значи, в името на Исус няма да взимате невярващи съпруги и съпрузи, ще вземете от Божиите дъщери и от Божиите синове. Ето, вижте какво казва Авраам тук 7 стих:
7 Господ, небесният Бог, Който ме изведе из бащиния ми дом и от родната ми земя, и Който ми говори, и Който ми се закле, казвайки: На твоето потомство ще дам тая земя, Той ще изпрати ангела Си пред тебе; и ще вземеш жена за сина ми от там.
Сега, в името на Исус на Господа Исуса Христа, приятели, се моля за всеки един от вас. Тези, които нямат съпруг и нямат съпруга, а искат да имат съпруг, съпруга респективно – Господи, изпрати ангела Си пред тях, за да вземат съпруга, изпрати ангела Си пред тях да ги заведе при подходящата съпруга. Изпрати ангела Си пред тях в името на Господа Исуса Христа от Назарет. И така се молете с тази молитва: Господи, изпрати ангела Си пред мен да ми избере съпруга в името на Исус! Мъжете – изпрати ангела Си пред мен да ми избере съпруга. А пък жените – Изпрати, Господи, ангела Си пред мен за да ми избере съпруг в името на Исуса Христа!
Ето и този стих 40:
Но той ми каза: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела Си с тебе и ще направи пътуването ти успешно; и ще вземеш жена за сина ми
Значи, скъпи приятели, нека да се молим така: Господи, пред Когото ходя, изпрати ангела Си с мен и направи пътуването ми успешно.
Това между другото е много хубава молитва ако ще пътувате на някъде, било то в България или в чужбина, или където и да е. Господи, пред Когото ходя, изпрати ангела Си с мен.
Предишната молитва беше – пред мен, за да приготви пътя ми. Изпрати ангела Си пред мен за да приготви пътя ми, изпрати ангела Си пред мен, за да приготви съпругата ми. Изпрати ангела Си пред мен за да приготви съпруга ми. А сега, Господи, изпрати ангела Си с мен и направи пътуването ми успешно.
Значи пред мен, за да приготви, с мен, за да ми даде успех. Дай ми, Господи, ангела пред мен за да отваря вратите и да подготви атмосферата. Господи, изпрати ангела Си с мен за да ми даде успех, в името на Исус. Изпрати ангела Си с мен и направи пътуването ми успешно за да взема жена. Изпрати ангела Си с мен и направи пътуването ми успешно, за да имам мъж, съпруг в името на Исус, защото ние искаме от Бога да бъде, в името на Исус. Алелуя!
Както виждате, както има демони, които искат да попречат на взаимоотношения, разрушават връзки, разрушават семейства, разрушават брака между мъж и жена, така има и ангели, които Господ изпраща, за да може да има Богоугодни бракове. Тук виждате в момента два ангела, единият да върви пред теб за да приготвя пътя, да приготви съпругата или да приготви съпруга предварително. Ние можем да се молим също, които имат деца да се молите: Господи, изпрати ангела Си преди децата ми, за да приготви съпругата или съпруга на моето дете и също изпрати ангела Си със сина ми, за да направиш пътуването му, служението му, работата му успешна, в името на Господа Исуса Христа.
Така че тази 24 глава я прочетете внимателно, молете се върху нея и Господ ще ви даде и мъдрост и аз вярвам, че ще има пробиви в семейните взаимоотношения, за да могат семействата да бъдат Богоугодни в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Ние Ти благодарим, святи Боже!
Сега, в мощното име на Исус Христос от Назарет аз искам да изговоря благословение върху вас според Числа. Да, това исках да изговоря, но в момента ми идва друго нещо, нека да последваме това, ето го стихът:
Наистина няма чародейство против Яков
Когато четете Яков, Яков е Израел. Израел значи борец с Бога, Яков значи оня, който търси Бога, защото пише:
Онези, които търсят Бога, те са Яков.
Значи като четете Яков все едно разбирайте – този, който търси Бога. Няма чародейство против този, който търси Бога. Нека да кажем: В името на Исус няма чародейство против мен, защото търся Бога. В името на Исус няма чародейство против мен, защото съм от Яков, търся Бога. В името на Исус няма врачуване против Израел, против мен няма врачуване. Какво значи врачуване? – клетви. Те врачуват, един вид „ти ще умреш, това ще ти се случи“.
В името на Исус Христос няма клетви, заклинания, магии. Няма чародейства, няма клетви, няма магии, няма заклинания, няма врачуване против мен в мощното име на Исуса Христа. Така че аз разрушавам въз основа на Божието Слово в Числа 23:23 всяко чародейство всяка магия, всяко врачуване, всякакви клетви направени срещу мен и моето семейство, аз ги разрушавам в мощното име на Исус въз основа на Божието Слово.
Няма чародейство против Яков, няма врачуване против Израел; На времето си ще се говори за Якова И за Израиля: Що е извършил Бог!
Значи що е извършил, всичко това е дело на Бога. Бог върши това да няма чародейство против нас, да няма врачуване, да няма клетви срещу нас в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти! Благодарим Ти! И Господ обърна проклятието в благословение. Това, което Валак и Валаам искаха да бъде като проклятие дойде като благословение.
И нека сега в името на Исус да кажем: Господ обръща проклятието в благословение. Господ обръща всяко проклятие в моя живот, в моето семейство в благословение. В името на Исус чрез дървения Голготски кръст Господ обръща всяко проклятие в моя дом, моето семейство, моя бизнес, моето служение, в моите имоти, във всичко. Господ обръща всяко проклятие, всяко, чародейство, всяка магия, всяко врачуване, обръща го от проклятие в благословение чрез кръвта на Исус. Кръвта на Исус обръща всяко проклятие в благословение. Благодарим Ти, Господи Исусе. Отдаваме слава и хвала на нашия свят Господ, благодарим на нашия свят Господ в името на Исуса Христа. Отдаваме слава и хвала на нашия свят Господ. Благодарим Ти, Господи! Слава да бъде на святото Ти име, скъпи Исусе Христе!