Не наскърбявайте Святия Дух!

НЕ НАСКЪРБЯВАЙТЕ СВЯТИЯ ДУХ!
Интернет предаване с пастор Пламен Петров – 23.11.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=qSS6-QS9Rx8&t=1119s

Нека да започнем с Божието Слово. Отворете си Библиите, искам да отворите на Ефесяни глава 4, ще започнем от 29 стих. Разбира се цялата глава е много хубав, но искам да говорим във връзка с нашето отношение със Святия Дух, защото, братя и сестри, ние много говорим за различни видове духове, както и сега стана въпрос в свидетелството, но разрешението на проблемите с всеки един дух се корени в Божия Дух. Затова ние трябва да разберем, че по-велик, по-силен, по-мощен или най-велик, най-силен, най-мощен е Святият Дух, Който живее в духа ни, Който живее в нас. Който живее в нас, значи живее в духа ни, защото ние сме духът, аз съм духът. Аз живея в тяло, но съм дух. Значи Онзи, Който живее в духа ми Той е по-велик, той е по-мощен, Той е най-велик, Той е най-мощен, Той е най-силен много, много, много повече от дявола, който живее в света, защото дяволът, който живее в света е творение, а Бог е Творец. Дяволът е творение, Бог е Творец. Бог си е Бог, Духът на Бога е Бог, а дяволът е ангел, паднал при това ангел, така че разликата е огромна. Затова нека да обърнем внимание на Божия Дух.
Боже, молим Те, дай ни дух на откровение, дай ни дух на мъдрост, за да познаем Теб, за да познаем Твоята превъзходна сила, да познаем Твоята превъзходна благодат в Христа Исуса. Амин.
И сега, скъпи приятели, нека да започнем със Словото.
29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
Говорим за Святия Дух. Следващият стих казва:
30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението
Нека кажем: Благодаря Ти Боже, че си ме запечатал със Святия Дух за деня на изкуплението.
Какъв ден на изкуплението? Денят на изкуплението на моето тяло, защото духът ми е изкупен вече, но денят на изкуплението на тялото предстои, защото сме дух, душа и тяло. И казва:
Не оскърбявайте Святия Божий Дух
Защото сме запечатани с Него, Той е с нас завинаги, Той живее в нас. Благодаря Ти, Боже, че Святият Дух живее в мен. Кажи: Благодаря Ти, небесни Татко, че Святият Дух живее в мен! Добре дошъл, Святи Дух, да живееш в мен! И казва Библията:
Не оскърбявайте Святия Божий Дух
Ние всички се боим от тази дума похулване на Святия Дух, хула срещу Святия Дух, защото няма прошка, но много хора не се притесняват да оскърбяват Святия Дух. Братя и сестри, всичко сме го правили, но аз призовавам всеки един от нас да се замисли и да не оскърбяваме Святия Божий Дух, защото Той е личност. Святият Дух е Господ, Святият Дух е Бог и Той има чувства и едно от чувствата е оскърбление. Той има чувства и едно от чувствата е любов. Святият Дух чувства много повече от нас, Той е много чувствителна личност и Божието Слово ни казва да не оскърбяваме Святия Дух. Той има мисли, Той има воля и Той говори и Той действа.
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви
Вижте, думата е като плод или думата е като семе, гнило семе или гнил плод. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Нали разбирате за какви гнили думи става въпрос? Развалени думи, зли думи, лоши думи. Ние сме християни, такива думи не трябва да излизат от устата ни и казва Божието Слово никаква гнила дума да не излиза от устата ни. Братя и сестри, искам да ви кажа, че гнили думи могат да излязат и в писмена форма във Фейсбук, може да не е точно от устата ни, може да е чрез компютъра или лаптопа, или телефона, или таблет, или каквото и да е. Никаква гнила дума да не излиза от нас. Защо? Защото оскърбяваме Святия Дух, Който живее в нас. Святият Дух иска чрез нас да излиза Божието Слово, а не гнило слово, не иска слово на огорчение и непростителност, не иска слово на хули, на обиди един към друг, било то семейство. Виждате в днешно време колко семейства, дори и християнски семейства се разрушават и никак не е приятно да видиш във Фейсбук как бивш съпруг и съпруга, които някога са се обичали говорят един против друг или пишат един против друг. Това оскърбява Святия Дух. Никаква гнила дума да не излиза.
Може да сте имали един бизнес с някого или в едно служение да сте били, или в една църква, но никаква гнила дума да не излиза от устата ни и да не говорим един против друг. Всички можем да се нараняваме. Виждате обикновено ние чувстваме, когато друг ни наранява, но не чувстваме, когато ние нараняваме и най-вече трябва да бъдем внимателни да не нараняваме Святия Дух, защото Господ казва:
Който докосва тебе докосва зеницата на окото Ми.
Когато ние докосваме някой друг с цел да го нараним ние бъркаме в окото на Святия Дух.
никаква гнила дума да не излиза от устата ни, но само онова, което е добро
Само добри думи, думи, които са за назидание, за изграждане на хората, не за събаряне на вярата, не да изкарваме кирливите ризи, а нека да изкараме Божието Слово, нека да нахраним хората.
за назидание /за изграждане/ според нуждата
Хората имат нужди. Вижте в този свят, в който живеем хората нямат нужда всеки ден да гледат по телевизията лошите новини, кой какво направил, кой кого обрал, кой кого убил, кой кого излъгал, кой кого не знам какво направил, нямат нужда хората от това нещо. Народът се задъхва, има нужда от Божествено слово за назидание, за изграждане, според нуждите на хората, които са много.
за да принесе това слово благодат на тези, които слушат словото.
30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
Виждате как Го оскърбяваме – с гнили думи, лоши думи. Когато не се интересуваме от нуждите на хората, а гледаме да изкажем сърцето си.
Глупавият човек изкзва сърцето си, мъдрият човек гледа нуждата – казва Библията
Кой е мъдър, кой е зрял християнин? Той не гледа да изкаже сърцето си да осъди и да обвини някого, за да издигне себе си или нещо друго, мъдрият християнин е този, който гледа нуждите и гледа да ги снабди. Говорете според нуждата, принасяйте благодат, а не зло на слушателите и да не оскърбяваме Святия Божий Дух, в Когото сме запечатани за деня на изкуплението. Вижте как още Го оскърбяваме. Не само с гнили думи, не само с лоши думи, но също с огорчение.
31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
Как огорчаваме Святия Дух? Как наскърбяваме Святия Дух? – Като говорим с огорчение и като се изпълваме с огорчение, огорчение срещу брат, сестра, срещу семейство, срещу съпруг, съпруга, свекърви, тъщи, огорчение срещу партньори, бизнес партньори, огорчение срещу братя и сестри в църквата, срещу пастири и служители в църквата, Божии служители даже, които не ги познаваме и т.н. Всяко огорчение казва да се маха от вас. Всяка ярост да се махне от нас, всеки гняв да се махне от нас, всеки вик, да не си крещим един на друг. Всяка хула, било то да хулиш хора, било то да хулиш, както има някои пък хулят Бога. Не, да не трябва да се хулим едни други. Какво значи да хулим? Да говорим лоши неща един за друг.
Заедно с всяка злоба
Омраза тоест, злоба, омраза да се махне от нас. Ние като християни нямаме право да мразим, ние имаме право да обичаме, но любовта не е само да кажеш „обичам те“, да му забиеш на човека нож в гърба, любовта е действие, да направиш добро дори на този, когото мразиш и вместо да го мразиш да го обикнеш.
Всяко огорчение, всяка ярост, всеки вик и хула заедно с всяка злоба да се махне от вас.
Ето, тези неща, са които оскърбяват Святия Дух. Някой ще каже – защо Святият Дух не иска да действа чрез мен, искам да действа чрез мен. Ако искаш да действа Святият Дух чрез теб остави гнилите думи, остави злите думи и вземи Божиите думи, вземи Божият характер, облечи се с делата на Бога.
Който вярва в Мене делата, които Аз върша и той ще ги върши – каза Исус.
Исус лоши неща не е вършил. И после – огорчения, ярост, гняв, вик, хула. Не бива да се случват такива неща между нас вярващите. А какво казва:
32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
Значи да бъдем благи, а не да бъдем толкова груби, да не бъдем груби, а да бъдем благи, милосърдни, не отмъстителни, да си прощаваме, а не непростителни. Виждате, тези всичките неща оскърбяват Святия Дух. И сега, разбира се има много други неща, вие можете да видите 4 и 5 глава говорят кое наскърбява Святия Дух. Ще започна от 17 стих на 5 глава:
17 Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
Искам да обърнете внимание, днес има едно очакване, че Бог ще ти говори за всяко нещо, ще те води за всяко нещо и хората стоят малко като марионетки да чакат. Вижте, Господ ни е дал Христов ум, Той ни говори в мислите, Той ни е дал ум, за да можем да мисли, не бъдете несмислени. Има хора, които не обичат да мислят. Значи трябва да се научим и да мислим. Не бъдете несмислени, но проумявайте, не с човешки ум, с Божий ум. Проумявайте как? – чрез Божието Слово, с Божия Дух проумявайте каква е Господната воля. Значи има нужда умът ти да се включи в това да разбереш Божията воля. Разбирате ли? Не трябва да бъдем несмислени, хора, които не мислят, а само – усетих, че Бог ми каза това, Бог ми каза това – не мислят. Ама замисли се малко. Има някои хора, които решават, че Бог им казва нещо, после защо така направи Бог? Ами защото не мислиш? Бог ни е дал мозък, братя и сестри. Това са добри новини, Бог ни е дал мозък в главите, което означава, че очаква от нас да мислим. Ако не очакваше от нас да мислим щеше да ни остави без глави и без мозък и само да чакаме директни насоки и действаме. Бог дава генерални насоки и от тук нататък иска ние да можем да изолзваме ума си и Бог ще ни води чрез мислите ни.
Сега, има случай, в които Бог се намесва директно, когато види, че примерно ситуацията е сложна или примерно няма да го проумеем това нещо, Той решава в някои моменти да има директно ръководство. Но хората казват: „Чакам сега, моля се Бог да ми каже дали това ще бъде моят съпруг или няма да бъде това“. Добре, ако не ти каже какво ще правиш? – ами няма да се женя. Къде пише в Бибилята, че Бог е длъжен да ти каже кой ще бъде твоят съпруг? Обърнете внимание на това нещо.
Господ ни е вложил мозък в главите, Той е вложил чувства и ти е дал Божието Слово. За какво го е дал това Божие Слово? Ами пише в Божието Слово какъв трябва да бъде съпруга и каква да бъде съпругата. Има ясни инструкции, има ограничения. Едното от ограниченията е, че не трябва да бъде невярващ. Какво очакваш да чуеш от Бога? Не трябва да бъде невярващ. Второто нещо е – няма Бог да живее с този чове, ти ще живееш с него, следователно ти трябва да прецениш, да искаш мъдрост от Бога, но в същото време и да разсъждаваш. Аз мога ли да се посветя да живеят цял живот с тоя човек? Готов ли съм да платя цената или не? Ама, брате, аз вярвам, че той ще повярва. Добре, ами, ако не повярва готова ли си да платиш цената цял живот той да ходи по жени, да пие алкохол, да те бие в къщи, да харчи парите за алкохол и по жени? Помисли си готова ли си на това нещо, ако си готова жени се. Но не след това да кажеш: „Брат, ама защо Господ, аз толкова се молих“. Господ ти е казал за какъв човек да се ожениш.
Така че не бъдете несмислени хора, защото после патите. Патим си като не мислим. Не бъдете несмислени. Господ не случайно е дал това ръководство, проумявайте каква е Господната воля.
18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
Значи внимавайте с алкохола, с цигари, с такива неща внимавайте, казва. Сега, имайте в предвид, че ако общувате с такива хора, които пият и вие ще започнете да пиете, ако общувате с хора, които пушат и вие ще пушите, ако общувате с хора, които водят разгулен живот и вие ще го водите. При мен това стана някъде 1993 година, когато аз взех решението, даже краят 1992 година май беше, когато аз взех решението и отрязах старата компания. Значи ние по цели нощи, пиене, пушене и останалото. Добре, помислете си вие как може човек, девет години съм се борил с това, братя и сестри и тия девет години не можах да го направя докато не взех решение да се отделя от тия хора. Лоши ли бяха? – Не, много добри хора бяха, лошо не са ми направили, винаги сме били добри приятели, обаче тези хора бяха отдадени на алкохол и на разврат и ако общуваш с лошите другари те покваряват добрите нрави. Трябва просто да кажеш край и аз казах край.
Не се опивайте с вино, защото следствието на виното, на алкохола е разврат.
Но какво казва:
Изпълвайте се със Святия Дух
Тоест изпълвайте се с новото вино. Господ казва – кое вино предпочиташ, кой алкохол, естествения или Божият алкохол? Божият алкохол е Святият Дух. Вие знаете човек, когато е пиян той говори без да мисли много тогава, той бива воден от алкохолът, ходи, където го води алкохолът. Когато човек е пълен със Святия Дух той започва да говори. Вижте, че първото проявление на присъствието на Святия Дух е говорене на езици. Първото нещо, което се получава с един човек като се напие, почва да говори, да плямпа какво ли не. Също като се напълниш със Святия Дух какво? – почваш да говориш, ама почваш да говориш на небесни езици и когато говориш на небесни езици това не води към разврат, а към правда. Обаче естественият алкохол води към разврат, но алкохолът на Бога Святия Дух, Неговото присъствие води към правда, святост и сила. И когато човек е пиян той не може да стои здраво на краката си и върви наляво, върви нядясно, той е воден от този дух на алкохола. Когато ние сме пълни със Святия Дух ние сме водени и управлявани от вятърът на Святия Дух, където духне вятърът натам отиваме. Контролът, личният контрол се намалява и започва Бог да ни води и да ни контролира. И Господ казва:
Изпълвайте се със Святия Дух
Сега, приятели, искам да ви кажа нещо за изпълването със Святия Дух. Обърнете внимание, че не казва Господ: „Аз ще ви изпълвам със Святия Дух“, казва: „Вие се изпълвайте със Святия Дух“. Не казва Господ: „Аз ще ви опазя да не Ме оскърбявате“, не, Господ каза: „Вие не Ме оскърбявайте“.
Не оскърбявай Святия Дух – казва Господ
Кой да не Го оскърбява? Аз да не Го оскърбявам Святия Дух и ти да не Го оскърбяваш Святия Дух. Кой да се изпълва със Святия Дух? Бог ли да се изпълва или Той да ни изпълва? Не, ние да се изпълваме. Значи отговорността стои върху нас и ние да не наскърбяваме и ние да се изпълваме със Святия Дух. Не само това, но Библията казва:
Не угасяте Святия Дух
Той е огън, небесен огън, който гори, трябва този огън вечно да гори в нас. Знаете ли, в скинията светилникът гори вечно. Просто в нас огънят на Святия Дух трябва да гори постоянно, той трябва да гори вечно. Не трябва да угасяме огъня на Святия Дух, не трябва да угасяме духовните дарби, не трябва да угасяме плода на Духа. На друго място се казва:
Разпалвай
Разпалвай дарбите, разпалвай Духа в себе си. Трябва да разпалваме. Понякога ми пишат братя и сестри: „Ама брате аз нещо съм отпаднал от вярата“ – разпалвай.
Нека да кажем: Господи Исусе, помогни ми, научи ме да не оскърбявам Святия Дух! Господи Исусе, помогни ми и ме научи да не оскърбявам Святия Дух! Господи Исусе, помогни ми и ме научи да се изпълвам със Святия Дух постоянно, сега и постоянно да се изпълвам със Святия Дух. Помогни ми и ме научи сега и постоянно да се изпълвам със Святия Дух! Господи Исусе, помогни ми и ме научи да не угасям Святия Дух, а да разпалвам Святия Дух. Господи Исусе, помогни ми и ме научи да не угасям Святия Дух, а да разпалвам Святия Дух. Господи Исусе Христе, помогни ми и научи ме да не се противопоставям на Святия Дух.
Вижте Стефан в Деяния на апостолите 7:51 какво казва:
Коравовратни и с необрязано сърце и уши
Нека да кажем: Господи, освободи ме от коравовратен дух! Господи Исусе, овободи ме от коравовратен дух!
Скъпи приятели, това, което забелязвам от сравнително дългогодишното си християнство, искам да ви кажа, че това, което забелязвам, че много малко хора се покайват наистина. Много малко хора наистина се покайват и се променят, повечето хора като си вземат една посока си държат – коравовратност. Нека да кажем: Господи, дай ми дух на покаяние! Освободи ме от коравовратен дух в името на Исус!
Ето така, говорим Словото и се молим.
Коравовратни и с необрязано сърце и уши
Вижте, не говори за необрязана плът, Господ иска да е обрязано сърцето и ушите. С други думи, да слушаме Божия глас с ушите си и със сърцето си. Нека да кажем: Господи Исусе, обрежи моето сърце и уши. Небесни Боже, обрежи моето сърце и уши в името на Исус! Още един път. Господи Исусе Христе, обрежи сърцето ми и ушите ми. Амин.
Стефан каза: Коравовратни и с необрязано сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие.
52 Кого от пророците не гониха бащите ви? а още и избиха ония, които предизвестиха за дохождането на Този Праведник, на Когото вие сега станахте предатели и убийци, –
53 вие, които приехте закона чрез ангелско служение, и го не опазихте.
Вижте, това е много силно. Стефан говори на евреите за това, че убиха Исус, но той вижте какво какво казва:
Вие винаги се противите на Святия Дух
Да не бъде! Нека да кажем: Господи Исусе, прости ми! Небесни Боже, прости ми, че съм бил коравовратен, прости ми че съм бил с необрязано сърце и уши! Направи сърцето ми меко и чувствително към Духа Ти, направи сърцето ми пълно с Божието Слово и Святия Дух, обрежи сърцето и ушите ми. Прости ми, Господи, за това, че съм се противил на Святия Дух. Отричам се от коравовратност, необрязано сърце и уши, отричам се от всяка съпротива срещу Святия Дух. Искам да съизволявам със Святия Дух. Господи, научи ме да съизволявам със Святия Дух. Моля се в името на Исус Христос, научи ме да съизволявам със Святия Дух. Искам винаги да съизволявам със Святия Дух и никога да не се противя на Святия Дух. Отричам се от наследственото проклятие на коравовратност и съпротива срещу Святия Дух по бащина и майчина линия.
Вижте какво каза: Както правеха бащите ви, така сега правите и вие
Виждате ли наследственост тук? Бащите предават на децата коравовратност, предават съпротива срещу Святия Дух. Корав врат, значи упорити. Отричам се от лоша упоритост в името на Исуса Христа.
И после задва въпроса: Кого от пророците не гонеха бащите ви?
Аз искам да ви попитам – кого от Божиите служители, които Бог издига не го гонят? Кого от пророците не гонеха бащите ви? Ето гонение, гонение обаче от кого? – от бащите ни.
Нека да кажем: В името на Исус, аз се покайвам за това, че съм гонил, преследвал, обвинявал, говорил против Божии пророци. Отричам се също в името на Исус от делата на бащите ми, ако са вършили същото. Казва „избиха“, а Исус казва: „Който мрази той е убиец“. Всяка дума на омраза, всяко действие на омраза, аз се отричам и се покайвам от него и се отричам от всяко предателство. Вижте какво каза:
Вие станахте предатели и убийци
Какво значи? – предатели и омразници – мразят. Значи отричам се от предателство, защото слава Богу, че не сме участвали в убийство на някой Божий човек, поне това слава на Бога, обаче предателство и омраза, Господи, отричаме се и се покайваме в името на Исус. Отричам се също от предателство и омраза към Божии хора, към Божии служители и към Божия народ, дори към Израел и към църквата, се отричам и се покайвам в името на Исус. Дори и наследствените, отричам се и разрушавам наследствени грехове, наследствени връзки, наследствено проклятие на предателство и омраза срещу Божии служители, срещу църквата и срещу Израел в името на Исус. Благодарим Ти, Господи!
Нека се върнем на Ефесяни 5 глава, стигнахме до 18 стих. Виждате, че ние не трябва да угасяме Святия Дух.
Господи, прости ми, помогни ми да разпалвам Духа, научи ме да разпалвам Духа и научи ме да не се съпротивлявам на Святия Дух, в името на Исуса Христа. Да не се съпротивлявам, да не се противопоставям на Святия Дух.
18 Не се опивайте с вино следствието, на което е разврат, но изпълвайте се с духа.
Нека кажем: В името на Исус, аз се отказвам от опиване с вино! В името на Исус, аз се отказвам от алкохол, цигари, опиати. Има някои хора, които са взимали участие и в наркотици. Нека кажем: В името на Исус се отричам от цигари /някои включително пушат трева/, отричам се от трева, отричам се от наркотици в името на Исус. Отричам се от всякакъв вид алкохол и се покайвам в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Боже, изпълвай ме със Святия Си Дух! Не искам да се изпълвам с алкохол, не искам да се изпълвам с наркотици, не искам да се изпълвам с цигарен дим, искам да се изпълвам със Святия Дух и с Божието Слово в името на Исуса.
Виждате говорим Словото, проповядваме Словото, молим се върху Словото. Нека Словото да бъде на първо място, говорим за Словото Божие. Слава да бъде на Господа!
Слава да бъде на Господа! Слава на Бога, приятели, учудващо е, за първи път над 200 компютъра ни гледат във Фейсбук, а в Ютюб сега гледам 218 са са в момента. Благодарим на Бога за това, което прави, минахме, като че ли числото 400 с Фейсбук и Ютюб. Благодарим на Бога! Бог да ви благослови, приятели!
Не се опивайте с вино следствието, на което е разврат, но се изпълвайте с Духа.
Нали така? И 19 стих показва как да се изпълваме със Святия Дух. Ето, човек примерно – как да се изпълваме, брате, със Святия Дух? Ей сега ще го изследваме и ще видим как да се изпълваме със Святия Дух.
19 и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни
Нека да го видим това нещо – разговаряйте се с псалми – това означава, приятели, нека да се разговаряме с Божието Слово. Значи аз говоря на вас в момента Божието Слово, нека разговорът ни да е Божието Слово, вие отговаряйте също Божието Слово. Има един превод между другото, много хубав беше, на английски, казва:
Нека вашият живот да бъде едно евангелие
Представяте ли си живота ни да го напишем и да го сложим в Библията? Примерно казвам. Как би изглеждало това? Нека живота ни да бъде като едно евангелие, да можеш да го сложиш като Деяния на апостолите. Разбирате ли? Нека думите ни да бъдат като едно евангелие. Като говорим, ако го запише някой и го сложи на хартия и започнеш да го четеш да бъде като едно евангелие, да може хората наистина да се назидават. Думите ни да бъдат като евангелие, живота ни да бъде като евангелие. А не като запишем думите и ги сложим да стои блудкаво или да стои горчиво.
От една и съща чешма не бива да тече сладка и горчива вода – казва апостол Йоан.
От нашата уста не бива да тече едновременно Божието сладко Слово и в същото време горчиво слово на дух на огорчение, на съмнение, неверие, на обида, на непростителност, на омраза. Това не трябва да бъде. Казва какво? – от устата ни да тече сладката вода на Божието Слово.
разговаряйте се с псалми
Тоест нека Библията да стане наша беседа, ама не за да спорим, а за да се изграждаме, за да си помагаме, да се храним. Нека Библията да стане наша ежедневна храна. Както сядаме заедно на масата и сега по празниците сядат заедно хората на масата, сега тук има празник, когато сядат хората на масата се хранят заедно с физическа храна. Когато седнем заедно на масата да разговаряме, нека да се храним с Божието Слово. Псалмите са част от Божието Слово, приятели, само че са по-поетична част на Божието Слово, но и по-военна част на Божието Слово. Така че, нека да се разговаряме, нека разговорът ни да бъде Словото на Бога. Ето как се изпълваме със Святия Дух.
Как, брате, да се изпълним със Святия Дух? Изпълвайте се със Словото на Бога и тогава ще се изпълвате и с Духа на Бога. Разбирате ли? Изпълвайте се със Словото на Бога и така ще се изпълвате с Духа на Бога.
разговаряйте се с псалми и химни
Химни. Химните аз вярвам, че отново са Божие Слово, това, са обаче песни, които са основани върху Божието Слово. Взимаме Божието Слово и от него правим песен, нека Божието Слово бъде основа на нашето хваление, защото някои хора научават Словото покрай химните, покрай песните. Така че, аз окуражавам братя, сестри, окуражавам църкви, хваления, служители, сложете повече от Божието Слово в хвалението. Не просто алелуя, алелуя е бедно. Покланям ти се е част от хвалението, но не е всичко. Химните трябва да имат в себе си поучението на Божието Слово, трябва да го има вътре, твърда храна. Как се изпълваме с Духа? Когато хвалението ни е свързано със слово. Как се покланяме на Господа? Исус го каза, поклонението на Господа трябва да става първо с дух и после с истина. Поклонениято трябва да бъде първо със Святия Дух и после с Божието Слово. Хвалението трябва да бъде със Святия Дух и Божието Слово и всичко в нашия живот трябва да бъде Святия Дух и Божието Слово в единство. Това трябва да влезе в химните.
Виждате по какъв начин се изпълваме с Духа. Псалмите са слово, химните са песни на база на слово и накрая:
духовни песни
Духовни песни, това са песни, които Святият Дух дава на някои хора в момента. Даже имаше обичаи в старите църкви едно време – Святият Дух ми запя. Духовни песни, нови песни. Духовните песни да го кажем по друг начин са нови песни, които Святият Дух в момента ни дава. Разбирате ли? Значи първо Божието Слово псалмите, второ химните са песни, които са въз основа на Божието Слово и трето духовните песни са песни, които Святият Дух взима активно участие като в момента запява и започва песен. Може да я наречеш пророческа песен, може да я наречеш духовна песен, както тук е, това е нещо, което в момента Святият Дух дава, дава свобода. Не трябва да се ограничаваме, виждате, че има разнообразие в хвалението и Той казва:
Разговаряйте се
Това да ни е начин на разговаряне Божието Слово, хвалението, поклонението, песните.
Разговаряйте се с псалми, химни, духовни песни като пеете и възпявате Господа в сърцето си
Пеете и възпявате Господа не само с устата си, но и със сърцето си. Понякога не можеш да пееш с устата си, защото обстановката не го позволява, но можеш да пееш със сърцето си. Понякога обстановката не позволява да се молиш с устата си, но може да се молиш със сърцето си. Понякога не можеш да изповядваш Божието Слово с устата си, но можеш да го изповядаш със сърцето си. Така че вижте как се изпълва човек със Святия Дух. Какво става в сърцето ти? – псалми, химни, духовни песни, пеене и възпяване на Господа в сърцето.
20 и като винаги благодарите за всичко на Бога
Виждате с благодарност се влиза през портите Му, с благодарност се изпълваме с Духа Му.
благодарим на всичко на Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21 като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
Това вече е трудна работа, защото в днешно време се е предал един такъв квас на гордост – Бог ми каза. Сега тук наскоро имаше една така наречена пророчица: „Бог ми каза да говоря на другите, че жената няма право да бъде с мъжки дрехи, да бъде с панталон, трябва да е с покривало, трябва да си умият нозете“, трябва не знам какво да направят и просто Господ и казал и реже на филии хората насреща. Бог ми каза. На какво прилича, братя и сестри, това? Това прилича на гордост. Дори и да мислиш, че Господ ти е казал това нещо, мисли си го за себе си. Нямаш право да налагаш. Това, което ти мислиш, че Бог тие казал на теб да го налагаш на другите и те непременно трябва да го слушат. Бог ми каза – аз като кажа вече съм невинна. Не. Хващат Езекиил 3 глава. Ама чакайте, братя и сестри, Господ постави Езекиил стража на Израел. Господ го призова, той беше сериозен пророк. Къде си тръгнала? Къде си тръгнала? Знаете ли колко Езавели са тръгнали по този начин – Бог ми каза. Отхвърлям го това в името на Исус. Вижте в Откровение на Йоан 3 глава мисля, че беше се говори за Езавел, не само старозаветно, новозаветно е, последната книга на Библията:
Имам против теб това, че търпиш жената Езавел, която сама себе си нарича прорчица
Господ не каза – „Аз я наричам пророчица“. Има такива, които сами себе си се наричат пророчици. Сама себе си нарича пророчица и поучава людете и ги вкарва в грехове, не само пророкува. Ааа, имам против това, против теб това – казва. Че ние не трябва да го търпим това нещо. Да ни яхат и да ни контролират и да ни манипулират с пророчества, че Бог им бил дал на тях. Божието Слово казва ясно, че:
От устата на двама или трима свидетели всяка дума ще се потвърди
Дори и да си истински пророк трябва ми още двама независими да го потвърдят и дори и да си намерил някое слово някъде в Библията и държиш, че трябва да го изпълня, както ти си мислиш, че трябва да го изпълня, това слово, което си го намерил в Стария завет в закона за панталоните. Когато това слово е дадено в Стария завет за панталоните те не са ходели с панталони, така че тогава мъжки дрехи не са били панталони, а са били поли, тоест днес жените да не ходят с поли все едно. Разбирате ли къде отиват нещата?
Буквата убива, а Духът дава живот.
Ние трябва да хванем духа на Словото и затова ви казвам винаги Словото и Духа трябва да вървят заедно. Словото отделено от Духа става буква и убива хората. Нека да се върна и на това, взели някакъв стих от някъде, ами че те мормоните от това си извадиха учението, взеха един стих от евангелие на Йоан, чете се „другото стадо“ и си направиха огромна деноминация, вече два века сигурно. Сега, приятели, от един стих доктрина не се вади, Исус казва:
Двама или трима свидетели
Всяка истина в Библията, която Бог иска да се наблегне трябва да се потвърди два или три пъти. Не можеш от един път да вадиш извод, защото явно не го разбираме добре. Когато става въпрос за любов Бог на всякъде говори, че трябва да се обичаме, не един път, цяла глава има, Павел говори, Йоан говори, всичките говорят, пълно е за любовта. За вярата – само стихът:
Праведният чрез вяра ще живее – три пъти е споменат в Библията. Да оставим другите, 11 глава на Евреите, Яков колко говори за вяра. Когато става въпрос за Господна трапеза, всичките евангелия говорят за Господната трапеза плюс Павел в 11 глава на Коринтяните. Така че всяко нещо, което Бог иска да го наблегне Той го повтаря, вижте много пъти повтаря. Когато едно нещо е споменато един път не правете доктрина от него, защото влизате в лъжеучение. Ама писано е в словото – писано е ама разбираш ли го за какво става въпрос? Знаете ли вие, че когато Исус им говореше за кваса: „Пазете се от кваса на фарисеите“, те мислеха, че става въпрос за хляб? Когато Бог ни говори духовни неща ние мислим за буквата. Когато Мария каза: „Нямат вино“, Исус каза: „Още не е дошло времето Ми, жена“. Той говореше за какво? – за кръвта Си. Тя говореше за вино, Той говори за кръвта Си. Когато Исус каза: „Разрушете тоя храм и ще го съградя за три дни“, те мислят, че става въпрос за големия храм, Той говори за храма на Своето тяло.
Ние имаме способността като хора да разглеждаме нещата по плът и по буква, но Господ не гледа по плът и не гледа по буква, Той гледа по дух. Така че сигурни ли сме за какво става въпрос, за това, за което ние си мислим, че става въпрос? Затова, приятели не трябва да вкарваме лъжеучения и пазете се.
В името на Исус, аз също се отричам сега от всякакво лъжливо пророчество изговорено към мен, срещу мен и по тоя начин. Всяко пророчество фалшиво, което съдържа в себе си заплаха, контрол, манипулация. Някои от вас са хванати и са вързани в това нещо.
Аз това искам да ви кажа да се подчинявате един на друг в страх от Господа, страх от Христа, всеки да счита другия по-горен от себе си. Идват едни наперени, намахани пророчици, значи ще те издухат. Трябва да си покриваш главата със забрадка – ок, пише го. Ама какво пише там? Какво е това покривало? Кое е важното в това покривало? Важното е, че твоето покривало, жено, не е една забрадка просто, твоето покривало е твоят съпруг. Това е важното. А тя толкова наперена и съпругът като малко кученце обикаля наоколо. Кой кого контролира и кой кого управлява? Кой управлява? Какво казва Словото? – жена да не владее над мъжа си, да не го поучава и да не го владее. Той абсолютно пълен контрол под нея. Езавел и Ахав едно към едно. И ще ми говори за забрадки, аз и казвам: „Ти знаеш ли, че ти си без покривало, бе жена?“ и знаете ли, не можа да разбере какво и казах? Тук в Америка става това, няма сега да ви казвам каква националност, не са американци, не са и българи, друга националност.
Но искам да ви покажа нещо, приятели, обърнете внимание, не можа да разбере за какво става въпрос, до такава степен заслепяване. Не може да разбере, че всъщност тя е сложила материална забрадка, но всъщност покривалото, за което говори Библията го няма, защото покривалото, за което говори Библията е властта и авторитета на съпруга, а това го няма, защото тя не е под властта и авторитета на съпруга си, а той е под нейната власт и авторитет.
Ето, ще се върнем обратно на Бжието Слово да го видим:
Да се подчиняваме един на друг в страх от Христа – ако искаме да бъдем пълни със Святия Дъх.
Иначе какво? Може да бъдеш пълен с Езавел, с контролиращ, манипулиращ дух, какъвто си щеш, но ако няма смирение. Святият Дух е Дух на смирение, Исус е смирен, Духът на Бога е смирен, гордостта е от дявола. Това беше грехът на дявола гордост. В Тимотей казва не е толкова важно дали е млад или е стар във вярата, това, което е важно, което казва там е:
Да не паднем под същото осъждение с дявола – т.е. гордост.
Ако човек е млад във вярата, но се смирява, няма проблем. По принцип на младия във вярата е по-трудно да се смири, но понякога старите във вярата може да са горди, защото са стари. Така че гордостта винаги е опасност. Нека се върнем:
Като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
22 Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа.
Ето го къде е това нещо, ето ти го покривалото. Ако искате да сте с покривало ето ви го истинското покривало. И помислете си, че сега ви се яви Исус Христос в плът, само си представете, че ни се яви Исус Христос в плът, мислиш ли, че първото нещо ще те хване за панталона и ще каже: „Какво е това? Защо си с панталон?“ или ще хване жената за косата и ще каже: „Ти защо си без забрадка?“ Можете ли да си представите Исус във формата на тартор? Напротив, Той идва с любов, Той идва с авторитет, Той идва със смирение и ще погледне в сърцето. Ако примерно жената е в друго състояние, ето какво казва:
Жени, подчинявайте се на своите
Не на чуждите мъже. Някои мъже вървят и смятат, че всяка жена ще им се подчинява. Моята жена се подчинява на мен, твоята жена се подчинява на теб, ти нямаш право да се намесваш в чуждите семейства. Който се бърка в чужди работи греши пред Бога, всеки да си гледа работата. Божието Слово казва, това е слово от Бога, всеки да си гледа неговата работа, не да гледа работата на другия. Всеки трябва да си гледа своето семейство и да не се бърка в чуждото семейство. Всеки трябва да си гледа неговата църква и да не се бърка в другата църква, неговото служение, да не се бърка в другото служение, нали? Аз се старая така да постъпвам. Ако забелязвате не ви занимавам с други служения, не ви занимавам с други служители, каквото правя аз, това си е, другите да се оправят. Ако са под моята власт, тогава аз имам задължение и право да се намествам, но ако не са под властта ми, аз нямам задължение нито право да се намесвам в техния път. Те си имат духовни бащи, имат си структури, там те да си се оправят. Ако някой дойде и попита ще му кажа, но ако не ме питат, без да ме питат няма да отговоря. С кротост трябв