Posted in декември 2017

Молитва на духовно воюване (02.12.2016)

МОЛИТВА НА ДУХОВНО ВОЮВАНЕ!!! Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Никозия, 2016г. https://www.youtube.com/watch?v=X0XNjMPQaOg&t=3484s Господи, дай ни дух на благодат и моление. Захария 12:10 казва: Господ ще ни даде дух на благодат и моление. Още един път: Господи Исусе, дай ни дух на благодат и моление, благодат и молитва. Матей 6 глава. Ще започнем молитвата … Има още