Filed under Молитви

Молитва на духовно воюване (02.12.2016)

МОЛИТВА НА ДУХОВНО ВОЮВАНЕ!!! Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Никозия, 2016г. https://www.youtube.com/watch?v=X0XNjMPQaOg&t=3484s Господи, дай ни дух на благодат и моление. Захария 12:10 казва: Господ ще ни даде дух на благодат и моление. Още един път: Господи Исусе, дай ни дух на благодат и моление, благодат и молитва. Матей 6 глава. Ще започнем молитвата … Има още

Не наскърбявайте Святия Дух – молитва

НЕ НАСКЪРБЯВАЙТЕ СВЯТИЯ ДУХ – МОЛИТВА Интернет предаване с пастор Пламен Петров – 23.11.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=qSS6-QS9Rx8&t=6521s Нека се молим заедно. Моля Те, небесни Татко, да ме измиеш съвършено със святата кръв на Исуса Христа. Измий ме съвършено, небесни Татко със святата кръв на Исуса Христа! Поръси ме със святата кръв на Исуса Христа! Ето, показвам ви … Има още

Молитва върху Даниил 9 глава

МОЛИТВА ВЪРХУ ДАНИИЛ 9 ГЛАВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 16.11.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=m1m0oMKjoKU&t=7957s Аз ще отида, приятели, в Даниил 9 глава от 4 стих. Ще започнем да четем тази молитва и да се молим с нея да видим дали може да се помолим с нея. 4 Когато се помолих на Господа моя Бог и … Има още

Олтари – молитва

ОЛТАРИ – Молитва Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 09.11.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=ZULVvrMhK7o Нека да кажем: В името на Исус Христос от Назарет обявявам моето тяло за храм на Святия Дух! В името на Исус обявявам моя дом за храм на Святия Дух! В името на Исус поставям символично в моя дом олтара на Господа Исуса … Има още

Молитва с власт в името на Исус

МОЛИТВА С ВЛАСТ В ИМЕТО НА ИСУС Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 19.10.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=oyxcBm6DQHg&t=4550s Нека всички да се обърнем сега към Господа Исуса и започваме да се молим. В името на Исус Христос, ние взимаме властта, която ни е дадена чрез това свято име. В името на Исус аз взимам власт, властта, която … Има още

Молитва за изчистване на духовната обстановка преди богослужение

МОЛИТВА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ДУХОВНАТА ОБСТАНОВКА ПРЕДИ БОГОСЛУЖЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0 В името на Господ Исус Христос връзваме всяко началство, което се противопоставя на нас, на домовете ни, на служенията ни, на работа, бизнес, на църквите ни, ние връзваме началства и власти в името на Исус Христос в небесни … Има още

Молитва за маслото на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА МАСЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0&t=5529s Радвам се, че можах да го говоря това слово върху Матей 25 глава за десетте разумни и десетте неразумни девици, да бъдем подготвени. И сега аз предлагам, скъпи приятели, да влезнем в молитва, в която да започнем да се молим … Има още

Молитва срещу тъмницата и духа на питон

МОЛИТВА СРЕЩУ ТЪМНИЦАТА И ДУХА НА ПИТОН https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w /втората половина/ Ще се молим върху този пасаж от 16-26 стих на 16-та глава на Деяния на апостолите. Благодарим за привилегията на молитвата. Молитвата е влизане в духа. Боже, благодаря Ти, че чрез молитвата влизаме в духа. Благодаря Ти, Господи, научи ни на молитва. В името на … Има още

Молитва за изход

МОЛИТВА ЗА ИЗХОД Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=4266s Сега ви предлагам да започнем да се молим, скъпи приятели, това, което говорихме да го приведем в действие. Ние днес воюваме в молитва и аз искам всеки един от вас, всеки един от нас да заеме военна позиция, да станем войни на Христос, … Има още

Молитва за активиране на ангелската армия

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛСКАТА АРМИЯ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=AqBQlBhKy1A&t=7620s Молим Те, святи Боже, в името на Исус за мощни ангелски сили в живота ни, за мощни ангелски сили, господства, началства, тронове, престоли, имена, в мощното име на Господа Исуса Христа нека да се активират. Активирай Твоите ангелски сили, Господи! … Има още

Молитва за събаряне на крепости

МОЛИТВА ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0&t=5536s Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже и Ти благодарим, в името на Исуса! Аз ви препоръчвам, когато заставате в молитва, взимайте си лист и пишете на него и се молете. Даже ви препоръчвам в молитви да си имате специална … Има още

Молитва за Израел

МОЛИТВА ЗА ИЗРАЕЛ Интернет предване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=7480s О небесни Боже, в името на Исус, благослови църквата и благослови Израел, народа на Израел, потомството на Авраам, Исаак и Яков и Йосиф. Благослови ни, Господи ! Благослови юдеите, Господи! Благослови Израел, Господи! Благослови дванадесетте израилеви племена, Господи! Изпрати Твоите ангелски легиони, както … Има още

Молитва срещу агентите на Сатана

МОЛИТВА СРЕЩУ АГЕНТИТЕ НА САТАНА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=6575s Сега, приятели, искам да ви кажа, нека да направим една бойна молитва срещу агентите на сатана. Като казвам агентите на сатана трябва да имаме в предвид, че Божията армия се състои от хора и се състои от ангели, също така демоничната … Има още

Молитва за укрепване и обличане на новия човек

Укрепване и обличане на новия човек Молитва на пастор Пламен 13.04.2017 Слава на Господа Исуса Христа, който не само умря за нашите грехове, но и възкръсна от смъртта и е жив. И не само възкръсна от смъртта, но на четиридесетият ден беше възнесен на небесата и поставен да седне от дясната страна на Отца в … Има още

Молитви – плода на Духа, събаряне на крепости, Явис, духовни съпрузи

МОЛИТВИ – БОГОСЛУЖЕНИЕ 06.04.2017г. Интернет предаване с пастор Пламен Петров https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=6946s Господи, ние Те молим сега да излееш това мощно помазание върху нас, помазанието на Самсон да слезне върху нас, помазанието на Илия и Елисей да слезе върху нас. Помазанието на Моисей да слезе върху нас! Помазанието на Исус да слезе върху нас в мощното … Има още

Молитва срещу духа на Далила

МОЛИТВА СРЕЩУ ДУХА НА ДАЛИЛА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.04.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=7335s Предлагам ви сега да минем директно към молитвата, скъпи приятели, искам да ви кажа, че е онова, което върши работа. Днес има един проблем, че ние много сме ударили на философия, на спорове, на знание и на други подобни, да знаете, … Има още

Пост – молитва

ПОСТ – МОЛИТВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=7546s Святи Боже, отдаваме Ти славата и хвалата в името на Твоят Син Исус. И сега се молим, идваме в молитва. В името на Господ Исус чрез силата на Святия Дух, Исус Христос нашият велик Първосвещеник и Ходатай в небесни места ходатайства за нас, … Има още

Молитва за Божието Слово

Молитва за Божието Слово Небесни Боже, Изпращай Словото Си към нас ежедневно! Учи ни и ни помагай да размишляваме върху Словото Ти денем и нощем! Откривай ни Словото Си! Храни ни със Словото Си! Учи ни и ни помагай да стоим и пребъдваме в Словото Ти! Научи ни и помогни ни да вземем Твоето Слово! … Има още

Молитва за вятъра и реките на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ВЯТЪРА И РЕКИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 2.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDpmolSPU&t=4832s Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, Духът е бодър, тялото немощно. Поста и молитвата са големи оръжия. Сега, Святи Боже, ние Те молим в името на Твоят Син Исус Христос да ни дадеш мъдрост, … Има още

Молитва върху Ефесяни 3 глава

МОЛИТВА ВЪРХУ ЕФЕСЯНИ 3 ГЛАВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.02.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=g679Z52a2Cw Искам да отидем в книгата Ефесяни 3 глава от 14 стих до края. Има една молитва на апостол Павел и ми се иска да започнем с нея да се молим като за начало. Можете да си обърнете на Ефесяни 3:14. Вие … Има още