Filed under Молитви

Молитва на духовно воюване (02.12.2016)

МОЛИТВА НА ДУХОВНО ВОЮВАНЕ!!! Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Никозия, 2016г. https://www.youtube.com/watch?v=X0XNjMPQaOg&t=3484s Господи, дай ни дух на благодат и моление. Захария 12:10 казва: Господ ще ни даде дух на благодат и моление. Още един път: Господи Исусе, дай ни дух на благодат и моление, благодат и молитва. Матей 6 глава. Ще започнем молитвата … Има още

Молитва за изчистване на духовната обстановка преди богослужение

МОЛИТВА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ДУХОВНАТА ОБСТАНОВКА ПРЕДИ БОГОСЛУЖЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0 В името на Господ Исус Христос връзваме всяко началство, което се противопоставя на нас, на домовете ни, на служенията ни, на работа, бизнес, на църквите ни, ние връзваме началства и власти в името на Исус Христос в небесни … Има още

Молитва за маслото на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА МАСЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0&t=5529s Радвам се, че можах да го говоря това слово върху Матей 25 глава за десетте разумни и десетте неразумни девици, да бъдем подготвени. И сега аз предлагам, скъпи приятели, да влезнем в молитва, в която да започнем да се молим … Има още

Молитва срещу тъмницата и духа на питон

МОЛИТВА СРЕЩУ ТЪМНИЦАТА И ДУХА НА ПИТОН https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w /втората половина/ Ще се молим върху този пасаж от 16-26 стих на 16-та глава на Деяния на апостолите. Благодарим за привилегията на молитвата. Молитвата е влизане в духа. Боже, благодаря Ти, че чрез молитвата влизаме в духа. Благодаря Ти, Господи, научи ни на молитва. В името на … Има още

Молитва за изход

МОЛИТВА ЗА ИЗХОД Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=4266s Сега ви предлагам да започнем да се молим, скъпи приятели, това, което говорихме да го приведем в действие. Ние днес воюваме в молитва и аз искам всеки един от вас, всеки един от нас да заеме военна позиция, да станем войни на Христос, … Има още

Молитва за активиране на ангелската армия

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛСКАТА АРМИЯ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=AqBQlBhKy1A&t=7620s Молим Те, святи Боже, в името на Исус за мощни ангелски сили в живота ни, за мощни ангелски сили, господства, началства, тронове, престоли, имена, в мощното име на Господа Исуса Христа нека да се активират. Активирай Твоите ангелски сили, Господи! … Има още

Молитва за събаряне на крепости

МОЛИТВА ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0&t=5536s Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже и Ти благодарим, в името на Исуса! Аз ви препоръчвам, когато заставате в молитва, взимайте си лист и пишете на него и се молете. Даже ви препоръчвам в молитви да си имате специална … Има още

Молитва за Израел

МОЛИТВА ЗА ИЗРАЕЛ Интернет предване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=7480s О небесни Боже, в името на Исус, благослови църквата и благослови Израел, народа на Израел, потомството на Авраам, Исаак и Яков и Йосиф. Благослови ни, Господи ! Благослови юдеите, Господи! Благослови Израел, Господи! Благослови дванадесетте израилеви племена, Господи! Изпрати Твоите ангелски легиони, както … Има още

Молитва срещу агентите на Сатана

МОЛИТВА СРЕЩУ АГЕНТИТЕ НА САТАНА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=6575s Сега, приятели, искам да ви кажа, нека да направим една бойна молитва срещу агентите на сатана. Като казвам агентите на сатана трябва да имаме в предвид, че Божията армия се състои от хора и се състои от ангели, също така демоничната … Има още

Молитва за укрепване и обличане на новия човек

Укрепване и обличане на новия човек Молитва на пастор Пламен 13.04.2017 Слава на Господа Исуса Христа, който не само умря за нашите грехове, но и възкръсна от смъртта и е жив. И не само възкръсна от смъртта, но на четиридесетият ден беше възнесен на небесата и поставен да седне от дясната страна на Отца в … Има още

Молитва срещу духа на Далила

МОЛИТВА СРЕЩУ ДУХА НА ДАЛИЛА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.04.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=7335s Предлагам ви сега да минем директно към молитвата, скъпи приятели, искам да ви кажа, че е онова, което върши работа. Днес има един проблем, че ние много сме ударили на философия, на спорове, на знание и на други подобни, да знаете, … Има още

Молитва за активиране

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 24.11.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=mwCMzTZ5Eco&t=2138s Слава на Теб, Господи Исусе! Ето, ние се молим и отдаваме цялата слава на Теб, небесни Отче. Небесни Татко наш, идваме към Теб и молим скъпоценния Святи Дух да ни помага в молитвата като наш учител, водач и помощник, защото не знаем да … Има още

Молитва за духовно очистване на дома

МОЛИТВА ЗА ДУХОВНО ОЧИСТВАНЕ НА ДОМА Деяния 19:18 “И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядваха и изказваха делата си.” Искате ли освбождение на дома ви, първо трябва да се изповядате на Господа за вас и предците ви- какво е правено и каква окултна дейност се е развивала. Притчи 26:2 “Както врабче в скитането си, … Има още

Молитва – Докосни ме, Господи

Молитва п-р Пламен Петров „Боже, в името на Исус, аз вземам решение да не гледам на себе си, нито на раните си. Да не гледам на дявола, а да гледам на Христос и Неговият кръст. Алелуя. Благодаря Ти, Боже, Татко мой, че чрез кръвта на завета аз съм купен от властта на сатана и той … Има още

Молитва за изцеление (27.10.2016)

Молитва за Изцеление Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 27.10.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M&t=2094s Сега искам да направим една молитва за тези, които по една или друга причина са отпаднали от вярата. Може да сте отпаднали поради грях, съблазни, изкушения, огорчения, проблеми, каквато и да е причината Господ Исус ви вика обратно при Него, така че, върнете … Има още

Молитва за спасение

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 27.10.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M Всеки един, който иска спасение, иска новорождение нека да се моли сега. Кажи: Святи Боже, прости на мен грешника! Аз идвам при Теб в името на Божият Син Исус Христос и Те моля да ми простиш всичките грехове и неверието и бунта. Аз … Има още

Молитва за изцеление – част 2

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ – 2 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 13.10.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=uXRvHb2rhgs Значи може по време на молитва първо да слагате пред себе си една Библия отворена, освен това е хубаво да имате тетрадка или листи върху, които да пишете или да планирате молитвата си и същевременно, ако евентуално Господ ви говори нещо … Има още

Молитва за изцеление – част 1

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ – 1 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 6.10.2016г. https://www.youtube.com/watch?v=DqUwoEK3xHQ Нека сега да започнем да се молим, защото след това слово ще започнат изцеления, верижна реакция ще има. Бъдете готови за изцеления. Сега имам въпрос към всеки един от вас: Вярваш ли, че Господ Исус Христос ще те изцели сега? Да … Има още

Молитва за помазанието на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА ПОМАЗАНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 28.08.2016г. Тренировъчен лагер Пампорово https://www.youtube.com/watch?v=NyDBTxyTmdo Нека се помолим заедно. Кажи: Боже, благодаря Ти за Духа! Аз Те моля, обещанието на Отец, дарът на Отец да бъде винаги в мен. Моля Те, открий ми Святия Дух като личност, да Го позная, да позная, … Има още

Молитва с власт

МОЛИТВА С ВЛАСТ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 26.08.2016г. Тренировъчен лагер Пампорово https://www.youtube.com/watch?v=IoEUG2soDZQ Нека се изправим като войни, да кажем: Боже, в името на Исус, научи ме да се моля! Научи ме чрез Духа Ти да се моля! Дай ми дух на моление. Дай ми дух на благодат в името на Исус! Отдавам … Има още