Filed under Тематични поучения – Г

Господи, спаси България!

Псалм 33:12  Блажен оня народ, на когото Бог е Господ… Да се молим за спасение и промяна в България! Антихризмът да напусне родината ни! Бог да спаси страната ни в Името на Сина Си Исус! Нека Исус Христос да бъде Господ и Цар на България! Църквите да се обединят в молитва и пост за България! … Има още

1 Коринтяни 9:16 …горко ми, ако не благовествам

Посланието на Евангелието е предадено в нашите ръце. Нито Бог, нито ангелите ще го проповядват. На нас е дадена отговорността да изпълним великото поръчение. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. (Марко 16:15 ) Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи … Лука 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да … Има още

Господна трапеза

Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=c26b952b23c1782               http://bibliata.tv/watch_video.php?v=3aed56905a1d1d4               http://bibliata.tv/watch_video.php?v=578031d855771ec   Нека разгледаме от 1 Коринтяни 11 глава от 17 стих надолу във връзка с Господната трапеза. Защото мнозина ме питат: „Мога ли да взема Господна трапеза…, не мога ли да вземам Господна трапеза?” Аз сега няма да изчерпя случая, … Има още

Групи за обучение

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 28 юни  2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23628448     По време на молитва получих желание за едно нещо, което се нарича училище. Наричам го училище, но то може да бъде по-точно под формата на семинари, но училище по освобождение и изцеление. За сега тука в Австрия, на английски език, обаче това … Има още

Гедеон (II поучение)

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 14 юли 2011 г.      Да отворим Библиите си на Съдии 6-та глава, където се говори за Гедеон. Нека всеки да се научи да си чете своята Библия. 1. Израелтяните сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на Медиам за седем години    Израел е образ … Има още

Голяма вяра

Един брат ми пише: „Имам една молба: да се молите за мен не за многото здравословни проблеми, а за вярата, която приех и никога да не ме напуска моят Господ Исус.”  Искам да знаете нещо, че основното нещо, което не угажда на Бога е неверието. Така че ние трябва да вярваме, но също трябва да … Има още

Гедеон (I поучение)

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 02.12.2010 г.  И сега нека отидем в Съдии 6-тата глава и да започнем да изучаваме Божието слово. Това е прекрасно. Това е историята за Гедеон. В Библията се казва, че е хубаво да прочитаме Божието слово. И аз сега ще ви чета и е … Има още