Filed under Тематични поучения – И

Изход

ИЗХОД Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=6301s Вие знаете книгата Изход, втората книга от Библията, втората книга от Стария завет наречена Изход. От първа глава до 15 глава, няма да четем, защото това е много дълъг пасаж, ако някои стихове специално се занимаваме с тях иначе в противен случай просто така ще … Има още

Изцеление чрез тялото и кръвта на Исус

ИЗЦЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ТЯЛОТО И КРЪВТА НА ИСУС Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 26.01.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=cjXtbyfaCt4 В последно време ние сме в търсене. Искам да ви споделя някои неща. Ние сме в търсене на присъствието на Бога и на силата на Бога. Знаете в Деяния на апостолите 10:38 се казва: Исус от Назарет, – как … Има още

Изцелението на сирийския военачалник Нееман

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА СИРИЙСКИЯ ВОЕНАЧАЛНИК НЕЕМАН Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Монтана, 2016г. https://www.youtube.com/watch?v=l3fJfVyKq7E Първо искам да ви кажа, че аз съм в момента зареден по джобовете с молитвени кърпички. Те са предназначени за хора, които не са тук на службите всяко нещо – храната, питието, дрехите, всяко нещо се освещава чрез Божието Слово … Има още

Изгонване на демони

ИЗГОНВАНЕ НА ДЕМОНИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров- 27.10.2016г https://www.youtube.com/watch?v=D6hSO-qZC7M&t=6s Нека да се помолим с няколко думи и след това продължаваме със словото. Ние Те молим, святи Боже, сега за Твоята благодат, милост и мир, молим Те, за това Ти да изпратиш Словото Си и да ни дадеш дух на откровение и на мъдрост, … Има още

Изпитанията

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 13.02.2014г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=SJlg-jLozyY https://www.youtube.com/watch?v=g-DmYXnDlRA             Скъпи приятели, имам тъкмо две слова. И просто трябва да избера едното, защото днес по време на молитвата Господ ми говори едно, преди това друго слово, а нашето време е ограничено.             „Боже, аз Те моля наистина да ми дадеш да изговоря това, което ти … Има още

Истинската и фалшивата невяста

 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 01.09.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=T1kaoa2pW0E Това, с което ще започна, вярвам, че има едно предупреждение от Младоженецът към Невястата Си. Даже това се питах тази сутрин: „Кой съм аз, че да говоря по такъв въпрос?” Отговор за това не получих, но искам въпреки всичко да споделя мислите си, пък нека всеки … Има още

Изграждане на вярата – 2

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 май 2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/32613403                http://www.ustream.tv/recorded/32615003          Отворете си Библиите на Матей 17-та глава. Ще започнем от 14 до 21 стих. Слушайте сега внимателно. Матей 17:14-16 Когато дойдоха при народа, приближи се до Нeго един човек, който коленичи пред Него и каза – Господи, смили се за сина … Има още

Изграждане на вярата

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 2 май 2013г., Еквадор, Кито Видео: http://www.ustream.tv/recorded/32253749         Нека отворим на Йоан 14:12. Днес имам на сърце да говорим за вярата. Вярата се оказва нещо много важно. Живеем в едно време на голямо неверие и скептицизъм, дори в църквата хората не вярват. Много от тях не вярват, просто се … Има още

Изцеление на куцородения

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18.04.2013г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/31633181 Деяние на апостолите 3-та глава – апостол Павел казва на Тимотей да набляга на прочитането. Значи трябва да знаем, че прочитането на Библията е важно, защото понякога ние проповедниците така обичаме да проповядваме, че почти не прочитаме Библията, а прочитането е важно. Деяния на апостолите 3:1  … Има още

Изцеление и победа в Исус

ИЗЦЕЛЕНИЕ  И  ПОБЕДА  В  ИСУС Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 31.01.2013 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/28943408   Алилуя! Радваме се и в Господа сме щастливи. Нека да кажем: „Аз в Тебе съм щастлив, аз в Тебе съм благословен, благодаря Ти, благодарим Ти, Господи, в името на Исус Христос. И сега Те молим за това богослужение, Ти … Има още

Издигни платната

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 11.11.2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26074226   „И сега Те молим, Господи, в името на Исус да ни дадеш Твоето скъпоценно слово и Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи.” Тука някой пише в чата: „Моята майка казва, че Бог не я чува, а тя се моли и думите й не идват отвътре и … Има още

Имате ли болен вкъщи? Практични Инструкции

Имате ли болен в къщи? Практични Инструкции Всяки дар Божий получаваме чрез вяра. Последвайте инструкциите, без да се съмнявате, питате, колебаете! Сам Господ Исус заповядва: Лука 8:50  … Не бой се; само вярвай, и ще се избави!!!  Исая 53:4,5 “Той наистина понесе болестите ни, и със болките (немощите) ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, … Има още

Излизане от кризата

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23783986   Отиваме на Лука и там в 19 глава от 11 стих нататък. Исус Христос говори така: И те като слушаха това, Той им каза една притча, защото беше близо до Ерусалим и те мислеха, че Божието царство ще се яви веднага. И рече … Има още

Икономическа криза

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23783402              Това, което имам на сърце да споделя с вас и просто не знам какво ще излезе от цялата работа. Нека да видим как ще тече реката. Молим Те, Господи, да ни даваш откровение и мъдрост и да ни водиш чрез Своя дух, … Има още

Изпълнение на пророчествата от Писанията

Интернет предаване от Инсбург, Австрия с пастор Пламен Петров на 24 май 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22822235 Искам да говоря за Библейските пророчества и начина, по който те се изпълняват. Трябва да имаме разбиране относно това, което Бог прави. Значи, Бог е дал словото Си – Писанията, и в Писанията има много пророчества, цялата Библия има пророчески характер. … Има още

Инструкции за групи

Инструкции за групи Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 15 март 2012 http://www.ustream.tv/recorded/21125464   Сега искам да споделя с вас това, че има нужда от хора, които имат желание да служат на Бога. Правим нещата максимално опростено. Не вярвам, че Бог е в сложните неща, а вярвам, че Господ обича простотата. И аз ще ви … Има още

Исая 35

Слушайте внимателно словото, и словото изцелява и освобождава. Благодаря Ти Господи!                                                          Исаия 35:1 Пустото и безводно място ще се развеселят  Защо? Защото ще дойдат живите води. Ако … Има още

Имена на Бога

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 26 януари 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/20023597 Ще ви го кажа накратко. Казва се имената на Бога. Записвайте си, вземете химикал, вземете лист и си записвайте, защото е важно – 12 имена на Бога. Битие 1:1: В началото Бог създаде небето и земята.         Думата Бог е Елохим. Елохим означава … Има още

Исая 45

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 30.12.2011г. Обръщаме на Исайя 45 глава, една прекрасна глава, защото Бог е казал, че е прекрасно да четем Божието слово. Исаия 45:1 Така казва Господ на помазаника Си,  Господ говори на помазаниците Си. Кой е Помазаникът? Помазаникът се нарича Исус Христос. На еврейски думата е Месията, на … Има още

Излез от лодката

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.ХІ.2011, София Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18578127   Брат Стефан пише тука – вашето служение е лекарство за душата ми. Благодаря ти, брате. Знаете ли в Библията се казва, че Божието слово е лекарство. Но ти ме навеждаш на една мисъл и аз искам да го споделя това с вас.   Някои … Има още