Filed under Тематични поучения – П

Притчата за разумните и неразумните девици – Матей 25

ПРИТЧАТА ЗА РАЗУМНИТЕ И НЕРАЗУМНИТЕ ДЕВИЦИ – Мат.25 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. Нека да започнем с Божието Слово сега. Нека да отидем на Матей 25 глава, приятели. Ще говорим върху една притча на Господ Исус Христос. 1 Тогава небесното царство Забележете, в Неговите притчи Исус говори за царството небесно и за … Има още

Превземане на Ерихонската крепост

ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЕРИХОНСКАТА КРЕПОСТ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0 Нека да започнем с Божието Слово. Да отворим на книгата Исус Навиев 5 глава, от 13 стих ще започнем. 13 И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка; и … Има още

Пророческото откровение и стратегиите на врага – 4 Царе 6

ПРОРОЧЕСКОТО ОТКРОВЕНИЕ И СТРАТЕГИИТЕ НА ВРАГА – 4 Царе 6 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Гандия, Испания, 2017г. https://www.youtube.com/watch?v=dImTaSlgH08&t=10s Започваме с 4 книга на Царете 6 глава от 8 стих. 8 Сирийският цар тръгна на война против израилтяните Значи в Стария завет всичко е преобраз, нали? – образ на Новия завет. Сирийския цар … Има още

Пост – поучение

ПОСТ – ПОУЧЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=10s Скъпи, братя и сестри, отворете си Библиите на Йона, пророк Йона. Има един пророк Йона, малко опак, но въпреки всичко Господ го използва. Интересно! Третата глава отворете на пророк Йона. Той отива в Ниневия най-сетне. След като Господ го прати в Ниневия Йона … Има още

Пост – молитва

ПОСТ – МОЛИТВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 9.03.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=LhNUywVtDlM&t=7546s Святи Боже, отдаваме Ти славата и хвалата в името на Твоят Син Исус. И сега се молим, идваме в молитва. В името на Господ Исус чрез силата на Святия Дух, Исус Христос нашият велик Първосвещеник и Ходатай в небесни места ходатайства за нас, … Има още

Присъствие и сила

Присъствие и сила Богослужениe-Четвъртък-12.01.2017 от 20ч. Здравейте на всички! Добре дошли на всички! Божията благодат, милост и мир да бъде с вас в името на Исуса Христа! Слава на Бога! Продължаваме с хваление. Благодарим ти, Боже! Отдаваме ти славата и хвалата и те молим за това богослужение да изпратиш Твоите ангели и Твоята благодат, да … Има още

Промяната в дома започва с теб и мен

ПРОМЯНАТА В ДОМА ЗАПОЧВА С ТЕБ И МЕН Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 27 май 2014 http://www.youtube.com/watch?v=JCI66m5ELhA&feature=share           Във 2-ро Тимотей 3:1, казва Павел на Тимотей, че В последните дни ще настанат усилни времена         Последните дни са тия, в които ние живеем. Даже ние живеем в последните часове. Думата „усилни“ значи свирепи … Има още

Помазание, вяра, власт и кръст

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 24 април 2014 http://www.ustream.tv/recorded/46642666   Господи, ние Те молим за Твоята благодат и милост за нас в името на Твоя Син Исус. Твоето помазание да бъде върху нас. Да ни поръсиш със святата кръв от главата до петите – дух, душа и тяло, в името на Исус. Дай ни … Има още

Предаване от Лагос

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16 януари 2014 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/42783574 http://www.youtube.com/watch?v=XhI3mQ1uTF4 http://www.youtube.com/watch?v=GUENdDitEIo         Здравейте на всички! Днес ще предаваме от Лагос, Нигерия, на доста разстояние от България и  от Европа. Слава на Бога, че отвори тази врата, за да мога да посетя тука служението на пророк Т. В. Джошуа. Разбира се, аз съм в … Има още

Проста и лесна молитва в Божието присъствие

Проста и лесна молитва в Божието присъствие Интернет предаване на живо с Пастор Пламен Петров на 03.09.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=5GmkLtXdV1A http://www.youtube.com/watch?v=BK3AbBjy6sA Нека да отворим на Второ послание към Коринтяните 13-тата глава, 14-ти стих – така е в протестанската Библия. В православната Библия се явява 13-ти стих. И този стих ще бъде като основа за нашата молитва. … Има още

Приближаване при Бога (Обучение в молитва)

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 29 август 2013 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/37969891           Дай ни дух на откровение и мъдрост и говори ни, скъпоценни Господи! Говори ни, скъпоценни Исусе, Твоето прекрасно слово. Алелуя!         Сега, скъпи приятели, Бог е вложил от много време насам Неговото присъстиве да търся. Могат много неща да се говорят … Има още

Приближаване и живот в Божието присъствие

Приближаване и Живот в Божието Присъствие Приближаване и Живот в Божието Присъствие Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир, непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Захария 2:5  защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него. Еремия 31:3  Господ ми се яви отдавна и рече наистина те възлюбих … Има още

Препоръки за болни от смъртоносни болести

1. Молете се върху водата, която пие болният. Полагайте ръце върху шишето. Изговаряйте живот и благословение! 2. Молете се върху храната! Изговаряйте живот и благословение! 1 Тимотей 4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва. 3. Болният да взема често, поне веднъж седмично Господна вечеря с вино, не със сок. Йоан 6:53  Затова Исус им … Има още

Победа в кръвта на Исус

ПОБЕДА В КРЪВТА НА ИСУСА Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16 май 2013 Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=WBODRGXHA4R4 http://www.ustream.tv/recorded/32914683  Много се радвам отново да бъдем заедно и да можем да споделяме Божието слово. Сега слушайте ме внимателно, защото много важни неща ще можем да говорим. Една тема, която преди няколко дена Бог положи в сърцето ми и … Има още

Посредникът и служителите

Скъпи братя и сестри, Като вярващи не вярваме в себе си нито в плът и кръв. Ние вярваме в Бога Отца, Господа Исуса Христа и Господ Святия Дух! Само Исус е Пътят и Истината и Вечният Живот. Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен … Има още

Писанието и откровенията

Писанието (откритата Божия вола) ни е дадено от Бога, за да Го търсим и да вършим волята Му! Изяж тази Книга от кора до кора и Словото ще стане живот в теб! Всяко друго откровение има второстепенно значение и трябва задължително да отговаря на Библейските стандарти, за да не влезнем в заблуда и да не … Има още

Пребъдване в Христос

 ПРЕБЪДВАНЕ В ХРИСТОС Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 15 ноември 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27047203           Който е гледал видеозаписа от богослужението в Испания, вече е чул това, върху което говорих, свързано с пребъдването в Господа. И аз го кръстих „Зареди батерията си”. Обаче, имам в себе си, в духа си желанието да продължа това, … Има още

Прошката

Поучение на пастор Пламен Петров  Един брат пишe: „Всеки път ли, когато можем да простим на някого, към Царството се прибавя територия, или при кой случай не можем да простим. Библията какво казва по този въпрос?” И аз отговарям: №1 В степента, в която ти си готов да простиш на другия, в същата степен Бог … Има още

Филм за ПРОКЛЯТИЯТА

Филм за ПРОКЛЯТИЯТА Пастор Пламен Петров Притчи 26:2 Никое проклятие не идва без причина Яков 3:6 Нечестивият език е огън, заразява тялото и запалва колелото на живота ни, а той се запалва от пъкъла БОЛЕСТ, БЕДНОСТ, СМЪРТ   Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика!   Второзаконие 30:19 Днес викам небето и … Има още

Позволи на Бог да действа

ПОЗВОЛИ НА БОГ ДА ДЕЙСТВА! Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 10 май 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22489205         За Бога няма разстояние. Времето и разстоянията не са пречка за Бога. Той е извън времето и разстоянията, защото знаете, че нашия Бог е вечен. Той е създал времето, Той е създал пространството и Той владее всичко това. Така … Има още