Filed under Тематични поучения – Р

Размишление върху Словото

Интеренет предаване с п-р Пламен Петров, 23 януари 2014 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/43015455   Сигурно много хора се интересуват от пътуването ми в Лагос, Нигерия, но аз ще гледам каквото говоря, да го говоря в духа, не просто да ви казвам факти, защото фактите на вършат работа. Направих едно видео, което не е нещо особено, нещо духовно, но … Има още

Разпъване на плътта

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, 20.Х.2011 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17997094         Божиите мисли са толкова различни от нашите! Божиите пътища са толкова различни от нашите! Божията воля е толкова различна от нашата. Не само Христос беше разпънат, но и ние сме разпнати заедно с Него и затова Римляни 12 глава казва: Римляни 12:1 Да предадем … Има още

Разврат

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 11 август 2011     І Коринтяни, 5 глава, пише така: Дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, а именно, че един от вас има бащината си жена    Сега, искам да погледнете тука тази ситуация в църквата … Има още

Роде невярващ

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 21 април 2011г.     Отворете си Библите на Марк 9 глава от 14 стих надолу. Когато дойдоха при учениците,  видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. И веднага като Го видя цялото множество, смая се и стекоха се, та Го поздравяваха /за … Има още

Разширяване на Царството

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 14.01.2010 г. Нека да отворим Библиите си, смятам, че всеки е с Библията си, предупредих ви да си носите Библиите на Църква. Няма значение, чу ние сме далече един от друг в пространството. Апостол Павел казва: І Коринтяни 5:3  Защото аз, ако и да не съм телесно … Има още