Filed under Тематични поучения – С

Слово и молитва върху Колосяни 1 глава

СЛОВО И МОЛИТВА ВЪРХУ КОЛОСЯНИ 1 ГЛАВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.07.2017г. Приятели, нека да преминем към Божието Слово. Да отидем на книгата Колосяни 1 глава, аз ще чета от православния превод: 1. Павел, апостол на Иисус Христос по Божия воля Слава на Бога да кажем, Господ призовава Своите служители. Забележете Павел … Има още

Силата на Святия Дух

Силата на Святия Дух Какво казва: Ще приемете сила като дойде върху вас Святия Дух. Господи благодаря ти за Святия Дух, който живее в мен, чрез който съм приел Божията сила. Аз съм помазан, аз съм помазан със силата на Святия Дух. Аз съм помазан със силата на Святия Дух. Аз съм помазан със силата … Има още

Стъпки за получаване на Божествено изцеление

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Чикаго, 19.02.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=9djbIn2-gR0&t=591s Благодарим за тази възможност да бъдем тук. Благодарим първо на Бога, после на пасторите за тази покана да можем бъдем тук между вас. Много се радвам за бащата на пастор Владо тази сутрин това, което Господ прави, нали знаете … Има още

Смъртоносно болни. Какво да правим?

СМЪРТОНОСНО БОЛНИ. КАКВО ДА ПРАВИМ? Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 05.03.2015г. https://www.youtube.com/watch?v=RwsRC-Cupi4 Скъпи приятели, миналата седмица, тоест сега петък, събота и неделя бяхме на пътуване тук в Испания във Валенсианска област. На службата в Хатива дойдоха хора от различни места, слава на Бога пет човека приеха Исус Христос за свой Господ и Спасител. … Има още

Седмократно поръсване на Кръвта, част 2

Седмократно поръсване на Кръвта-2 част Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 26.02.2015 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/59292958             В Лондон, последния път преди Господната трапеза говорих по въпроса за седмократното поръсване на Христовата кръв и обещах да говоря пак, като обаче мислех да говоря пак следващия път. Сега чувствам подтик да започна да говоря по този въпрос … Има още

Седмократно поръсване на Кръвта, част 1

Седмократно поръсване на Кръвта, част 1 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, Лондон, 22.02.2015г. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=pMphg0dh8bo Първо ще започна с това, че се казва в Йоан 1:14 Словото стана плът и пребиваваше между нас… И това слово, което пребиваваше между нас знаете, че получи името Исус. Божието слово, вечното Божие слово, на гръцки наречено „логос“ … Има още

Словото и Духът – Исус Навиев 1:8

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18.09.2014г. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=latisrSDHWc&feature=youtu.be&a Сега ще разгледаме пасажа от Исус Навиев 1:8. Върху него ще изнесем поучението. Така, че отворете си Библиите на Исус Навиев 1:8 Боже, ние Те молим за дух на откровение и мъдрост, Ти да ни разясняваш словото. И нека Твоето слово да бъде храна за нас, … Има още

Самоосвобождение и самоизцеление

САМООСВОБОЖДЕНИЕ И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 19 юни 2014 http://www.ustream.tv/recorded/48956212            Искам да споделя някои неща с вас. Много хора ми пишат с молитвени нужди и тези нужди, които ми се изпращат се увеличават. Народът е много болен, вързан, дори някои да го отричат и ние трябва да намерим разрешение на … Има още

Скинията

СКИНИЯТА – ПОРТАТА Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 10.04.2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/45992015           Въпросът, върху който искам да се спра е за Божието присъствие. Божието присъствие свързано с скинията.         Вие знаете, че Стария Завет е сянка и преобраз на новозаветната реалност. Старият Завет е сянка и преобраз на небесните неща. Господ каза на … Има още

Страх от човек

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 27.02.2014г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/44290427           Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти в името на Исус.         Сега Те моля да ми дадеш думи, с които да насърчим хората. Амин. Искам да си запишете някои стихове, които ще ви дам и те са свързани със страха от човека. Страхът от човека … Има още

Святият Дух в Йоан 14

СВЯТИЯТ ДУХ В ЙОАН 14 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 юни 2013г. http://www.ustream.tv/recorded/34664379     Започваме със словото. „Господи, изпрати Твоето слово. Дай ни небесна благодат. Направи езика ми перо на бързописец, така че да мога Твоето слово да изкажа. В името на Исуса Христа се моля и Ти благодаря. Амин.” Нека да … Има още

70 библейски проклятия

70 Библейски проклятия:   1.     Тези които кълнят или се отнасят зле с името на Исус Христос: Второзаконие 27:26 Проклет, който не потвърждава думите на този закон, като ги изпълнява. И всички люде да кажат: Амин!   2.     Победа в Божието име над неприятелите си:  Числа 24:19 Един, произлязъл от Якова ще завладее и ще … Има още

Спасение на човешки души

Най-важни са човешките души. Христос дойде да спаси душите ни! Нека се трудим да издирване начини за спасение на мнозина! Разпространявайте тези стихове, които сложих на стената си! Слагайте ги по стените си! Чрез тях изгубени души може да се спасят. Това е животоспасяващо Слово. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. … Има още

Съвършената жертва и важността на нашата активна вяра

Жертвата на Исус е съвършена, но за спасението на душата, човек трябва да призове Името на Исус и да се покае, иначе не получава спасението, което е подарено чрез кръста. Мнозина обаче избират смъртта пред живота, въпреки съвършената жертва на Христос. Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш … Има още

Свидетелите на Йехова 2

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 28 февруари 2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29629680           Бих ви посъветвал да си вземете тетрадки и химикалки, защото днес словото ще бъде малко по-различно. Вярвам, че ще изучаваме един предмет, който напоследък взе да ни се набива в очите. Тези дни ми направи впечатление във Фейсбук, че една жена, беше … Има още

Срещата ми със Святия Дух

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 14.02.2013г Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29282572                http://www.ustream.tv/recorded/29284178   „Ние Те молим, святи Господи, за Твоето слово. Моля Те да ни дадеш Твоето слово в името на Исуса Христа. Алилуя.”         Нека да се помолим. „Искаме словото на Бога, Господи. Благодарим Ти, благодарим Ти, Господи. (Нека да хвалим Господа заедно.) Имаме нужда … Има още

Спасяване на души, II поучение

СПАСЯВАНЕ НА ДУШИ 2 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 декември 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27884922            Пак ще говорим за спасяване на души. Вече трябва да знаеш по какъв начин да изнесеш благовестието и особено ви казвам – Бог много обича и много иска да спасява мюсюлманите.  Между тях има много добри хора, както … Има още

Спасяване на души, I поучение

 СПАСЯВАНЕ НА ДУШИ 1 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 декември 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27884189         Приятели, вярвам, че имам много важно слово да ви говоря. Мислех за друго да говоря, но сега, това което се получава е, че Бог сменя словото, но аз вярвам, че ще бъде от полза за всички нас.  Знаете какво … Има още

Списък с молитви за освобождение, разчупване на проклятие и изцеление

Списък с молитви за освобождение, разчупване на проклятие и изцеление Тук съм събрал десет молитви, с които ако се молите на Бога, в съгласие заедно с мен и с вяра и покаяно сърце, можете да преживеете Божията освободителна и изцелителна благодат! Помнете, че само Господ Исус може да ви освободи! Моля се Бог ви освободи … Има още

Старият и младият пророк

СТАРИЯТ И МЛАДИЯТ ПРОРОК Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 8 ноември, 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26821348   И така, нека да отворим 3 Царе 13-та глава и ще започна да чета от него. Вземете си Библиите и четете. „Боже, Ти ни давай откровение и мъдрост. Кажи Му: „Господи, говори ни! Господи, говори ни!” 3 Царе 13:1 … Има още