Молитва за маслото на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА МАСЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0&t=5529s Радвам се, че можах да го говоря това слово върху Матей 25 глава за десетте разумни и десетте неразумни девици, да бъдем подготвени. И сега аз предлагам, скъпи приятели, да влезнем в молитва, в която да започнем да се молим … Има още

Притчата за разумните и неразумните девици – Матей 25

ПРИТЧАТА ЗА РАЗУМНИТЕ И НЕРАЗУМНИТЕ ДЕВИЦИ – Мат.25 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г. Нека да започнем с Божието Слово сега. Нека да отидем на Матей 25 глава, приятели. Ще говорим върху една притча на Господ Исус Христос. 1 Тогава небесното царство Забележете, в Неговите притчи Исус говори за царството небесно и за … Има още

Оръжието на Христовата кръв – част 1а – Победа над обвинителя

ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТОВАТА КРЪВ – част 1а ПОБЕДА НАД ОБВИНИТЕЛЯ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 16.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=TXw3X2TW3gA&t=3s Значи има тази възможност, има го това оръжие, както ти каза, казваш: „Исусе, Исусе“, името на Исус призоваваш, значи: Призови ме в ден на напаст, Аз ще те избавя и ти ще Ме прославиш. Призоваваш името … Има още

Оръжието на Христовата кръв – част 1

ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТОВАТА КРЪВ – част 1 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.07.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=eDJzbh2rH-s Три основни оръжия, за които ние сега ще говорим. Разбира се, те не са само три оръжията на Бога, но аз искам да говоря за три от тях и това са – Словото на Бога, то е първото оръжие, … Има още

Духът на питон и тъмницата

ДУХЪТ НА ПИТОН И ТЪМНИЦАТА Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 13.07.2017 https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w Започваме нашето богослужение. Бъдете благословени в името на Исус. Слагаме цялата служба под кръвта на Исуса. В името на Исус просим благодат от Господа. В мощното име на Исус просим достатъчно легиони ангели, които да служат, служебни ангели които да служат, ангели … Има още

Молитва срещу тъмницата и духа на питон

МОЛИТВА СРЕЩУ ТЪМНИЦАТА И ДУХА НА ПИТОН https://www.youtube.com/watch?v=zk9HvxBni6w /втората половина/ Ще се молим върху този пасаж от 16-26 стих на 16-та глава на Деяния на апостолите. Благодарим за привилегията на молитвата. Молитвата е влизане в духа. Боже, благодаря Ти, че чрез молитвата влизаме в духа. Благодаря Ти, Господи, научи ни на молитва. В името на … Има още

Слово и молитва върху Колосяни 1 глава

СЛОВО И МОЛИТВА ВЪРХУ КОЛОСЯНИ 1 ГЛАВА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.07.2017г. Приятели, нека да преминем към Божието Слово. Да отидем на книгата Колосяни 1 глава, аз ще чета от православния превод: 1. Павел, апостол на Иисус Христос по Божия воля Слава на Бога да кажем, Господ призовава Своите служители. Забележете Павел … Има още

Изход

ИЗХОД Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=6301s Вие знаете книгата Изход, втората книга от Библията, втората книга от Стария завет наречена Изход. От първа глава до 15 глава, няма да четем, защото това е много дълъг пасаж, ако някои стихове специално се занимаваме с тях иначе в противен случай просто така ще … Има още

Молитва за изход

МОЛИТВА ЗА ИЗХОД Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 29.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=KA4uYq7SYoY&t=4266s Сега ви предлагам да започнем да се молим, скъпи приятели, това, което говорихме да го приведем в действие. Ние днес воюваме в молитва и аз искам всеки един от вас, всеки един от нас да заеме военна позиция, да станем войни на Христос, … Има още

Второ Свидетелство за Божия слава

Второ Свидетелство за Божия слава (към свидетелство номер 10.1) Слава на Бога, брат Пламене, откакто получих освобождението от алкохола и цигарите, вече съм друг човек. Преди дори не можех да се моля, а сега още като се събудя, дори преди да съм си отворил очите благодаря на бога че съм жив и здрав. През целия … Има още

Свидетелство на Ник Владимиров

Бог да благослови брат Ник Владимиров, за това прекрасно свидетелство, за което отдаваме цялата слава на Бога! Длъжен съм да спомена, че каквото и да се говори, аз лично съм бил на събрание на Пламен Петров. Тогава не бях спасен, но бях чул за него. Благодарение на нещата, които Духът на Бог извърши чрез брат … Има още

Молитва за активиране на ангелската армия

МОЛИТВА ЗА АКТИВИРАНЕ НА АНГЕЛСКАТА АРМИЯ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 15.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=AqBQlBhKy1A&t=7620s Молим Те, святи Боже, в името на Исус за мощни ангелски сили в живота ни, за мощни ангелски сили, господства, началства, тронове, престоли, имена, в мощното име на Господа Исуса Христа нека да се активират. Активирай Твоите ангелски сили, Господи! … Има още

Човек предал душата си на Сатана

ЧОВЕК ПРЕДАЛ ДУШАТА СИ НА САТАНА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 1.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=tuYTWydHYlQ&t=12219s Знаете, че получавам постоянно най-различни съобщения, писания, тук ми пише едно момче или мъж, не знам: „Искам да ви попитам, бях гледал един филм за един човек, който продава душата си на дявола и той го направи най-богатия. Аз си … Има още

Болен ли е някой от вас? – Яков 5

БОЛЕН ЛИ Е НЯКОЙ ОТ ВАС? – ЯКОВ 5 Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 01.06.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=tuYTWydHYlQ&t=4136s Сега искам да ви прочета едно слово, което се намира в Яков, благодаря на Бога за това слово. Аз благодаря на Бога, че ми го даде. Отче, молим Те в името на Исус за Твоето откровение и … Има още

Превземане на Ерихонската крепост

ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЕРИХОНСКАТА КРЕПОСТ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0 Нека да започнем с Божието Слово. Да отворим на книгата Исус Навиев 5 глава, от 13 стих ще започнем. 13 И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и, ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка; и … Има още

Молитва за събаряне на крепости

МОЛИТВА ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0&t=5536s Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже и Ти благодарим, в името на Исуса! Аз ви препоръчвам, когато заставате в молитва, взимайте си лист и пишете на него и се молете. Даже ви препоръчвам в молитви да си имате специална … Има още

Молитва за Израел

МОЛИТВА ЗА ИЗРАЕЛ Интернет предване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=7480s О небесни Боже, в името на Исус, благослови църквата и благослови Израел, народа на Израел, потомството на Авраам, Исаак и Яков и Йосиф. Благослови ни, Господи ! Благослови юдеите, Господи! Благослови Израел, Господи! Благослови дванадесетте израилеви племена, Господи! Изпрати Твоите ангелски легиони, както … Има още

Молитва срещу агентите на Сатана

МОЛИТВА СРЕЩУ АГЕНТИТЕ НА САТАНА Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=25Nt5vJXGcE&t=6575s Сега, приятели, искам да ви кажа, нека да направим една бойна молитва срещу агентите на сатана. Като казвам агентите на сатана трябва да имаме в предвид, че Божията армия се състои от хора и се състои от ангели, също така демоничната … Има още

Два вида молитви

ДВА ВИДА МОЛИТВИ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 11.05.2017г. Нека да минем на Божието Слово. Аз ви казах, че в последно време това, което Бог ни учи е свързано с молитвата, молитвата – и то два аспекта. Разбира се има много видове молитви, да речем някъде около десетина вида молитви можем да кажем, … Има още

Корпоративна молитва върху словото – Отче наш

КОРПОРАТИВНА МОЛИТВА ВЪРХУ СЛОВОТО – ОТЧЕ НАШ Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Гара Елин Пелин, 07.05.2017г. https://www.youtube.com/watch?v=mrJ8hT5biIY&t=13s Сега преминаваме към молитва. Готови ли сте за молитва? Господна армия, нали? Нека да започнем, дали да не започнем с Господната молитва? Матей 6 глава, да се помолим с Господната молитва. Нека кажем заедно: 9 …Отче … Има още