Tagged with библейски стихове

Молитви за спасение, освобождение, разчупване на проклятия…

Молитва за спасение  Боже, Ти, Който Си на небесата, Владетелю на вселената, чуй и приеми моята молитва от сърцето ми. Заставам пред Тебе такъв/такава, какъвто/каквато съм. Сега изповядам, отричам се и се покайвам за всичките си грехове – осъзнати и неосъзнати, знайни и незнайни; отричам се и се покайвам от греховете на майка ми и … Има още

Не се поддавайте на изкушенията!!!

Моля братя да не се поддавате на изкушенията, които предлага фейсбук, та да ги гледате. Зад тези привлекателни видеа стои демон, който само чака да отворите врата. Не погубвайте душите си, телата си и семействата си! Това е измамлива стратегия. Някои са паднали в тази примка и не знаят как да се освободят. Семейства се … Има още

Свидетелство на Радка Върбанова

Брат Пламен, искам да ти благодаря за стиховете в доказателство, че Исус и Святият Дух са Бог! Поради естеството на работата ми бях атакувана от свидетелите и като ги почнах, посочих им всички стихове, толкова бях убедителна, че с подвита опашка си тръгнаха! Слава на Бог! Радка Върбанова

Направи дома си да бъде Молитвен дом!

Матей 6:6  А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].   Матей 18:19  Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото … Има още

Обща молитва за изцеление – София (2013)

Обща молитва за изцеление служба в София,  с Пастор Пламен Петров ул. Васил Друмев №37, 06.10.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=7zPGgVuMzYo Добре дошли. Знам, че много хора за дошли за изцеление, и сега започваме да се молим. Но преди това нека направим подготовка. Матей 18:18-20 18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; … Има още

Приближаване и живот в Божието присъствие

Приближаване и Живот в Божието Присъствие Приближаване и Живот в Божието Присъствие Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир, непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Захария 2:5  защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него. Еремия 31:3  Господ ми се яви отдавна и рече наистина те възлюбих … Има още

Бог ли е Исус?

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус? Римляни 9:5  чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Евреи 1:8  А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата. … Има още

70 библейски проклятия

70 Библейски проклятия:   1.     Тези които кълнят или се отнасят зле с името на Исус Христос: Второзаконие 27:26 Проклет, който не потвърждава думите на този закон, като ги изпълнява. И всички люде да кажат: Амин!   2.     Победа в Божието име над неприятелите си:  Числа 24:19 Един, произлязъл от Якова ще завладее и ще … Има още

Стихове за освобождение

Стихове за освобождение Видео:http://www.youtube.com/watch?v=Fi4B8TJNa2w&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=13   Библията казва: Вземете меча на Духа, който е Божието слово (Ефесяни 6:17) и го използвайте срещу сатана. Искам да повтаряте след мене: Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва … Има още

Стихове за изцеление

Стихове за изцеление Видео:http://www.youtube.com/watch?v=FdOpJs0dUCo&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=19 Сложете ръка на болното си място. Бог ми показва нещо, което трябва да направя сега. Сложете си ръцете. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти! Сложете си ръка на болното място и Божията сила да мине през вас и слушайте словото и го вярвайте. Слава да бъде на Тебе, Господи! … Има още