Tagged with божието царство

Изграждане на вярата

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 2 май 2013г., Еквадор, Кито Видео: http://www.ustream.tv/recorded/32253749         Нека отворим на Йоан 14:12. Днес имам на сърце да говорим за вярата. Вярата се оказва нещо много важно. Живеем в едно време на голямо неверие и скептицизъм, дори в църквата хората не вярват. Много от тях не вярват, просто се … Има още

Етиката на царството

Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 01.11.2012г. http://www.ustream.tv/recorded/26599581 Сега, както сме се събрали, искам да започна с едно важно въведение: Вярвам, че в момента врага, който се казва дявол и сатана, разрушава живота на много братя и сестри, на служители и служения, руши вярата на хората, руши доверието, и ние трябва да му … Има още

Божието управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров и п-р Илия Панов, Америка, 26.05.2011 г.           Ще попитам брат Илия да сподели някои неща за ходенето си с Бога.         Исус е казал да търсим Неговото царство, а Неговото царство означава Неговото управление в нашия живот. Това става единствено чрез изграждане на лични взаимоотношения с Исус. Само … Има още

Тест – Имаш ли нужда от освобождение?

Тест –  Имаш ли нужда от освобождение? с пастор Пламен Петров: Видео: http://bibliata.tv/video/248815859ff10a2/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%98%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82 %D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5    Днес ще се занимаваме с нещо много важно! – ще направим един тест, който се нарича „Имам ли нечист дух в себе си?” Наистина доста предизвикателно звучи, но понякога трябва да погледнем истината в очите. Затова е хубаво да го … Има още

Духовната власт

Властта е свързана с нашето новорождение, а силата е свързана с кръщението в Святия Дух. В Библията има две основни думи, които се използват за сила и власт. За сила се използва „динамис”, която означава „взривна сила”, от където идва думата динамит. Тя е използвана на много места, например в Деяния 1:8, където се казва: … Има още

Божието Царство

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, България на 18.ХІ.2010 г. И сега отиваме на 2 Летописи 5 глава. Това са едни прекрасни пасажи от Божието слово. Смятам, че на всички ни е приятно да четем за присъствието на Бога. Дори само да го мечтаем е прекрасно, защото един ден нещата ще станат реални. Ако ние не копнеем … Има още

Духовно воюване

Интернет предаване от България с пастор Пламен Петров, 22.10.2010г. Здравейте на всички. Искам да ви споделя Божие слово. Получавам телефонни обаждания, по скайпа, по Фейсбук  и си пишем с различни хора във връка за нужда от освобождение. Много хора се чудят какво става с тях, защо става. Но нека да ви кажа нещо. Днес ми … Има още

Синаповото зърно

Небесното Царство прилича на синапено зърно, което взе и пося в нивата си, което наистина е по-малко от всички семена,но когато се посее (или порасте) е по-голямо от злаковете и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват под клоните му.   Забележете: Небесното царство прилича на едно зрънце (цялото Царство в едно зрънце). … Има още

Ходене в Духа

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 20 май 2010 г.   Готови ли сте? Да се помолим. Знам, че има много нужди, но нека да имаме пред вид, че в същото време трябва да потърсим присъствието на Господа. Защото в Неговото присъствие има разрешение на всичките наши проблеми. Така че: Матей 6:33 Търсете … Има още

Послание към евангелските християни

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на01.17.2010 г. Това, което ще говоря сега се отнася за нас, като евангелско-протестански християни, и не само за нас като християни, но също за нас, като Божии служители. Слово, което вярвам, че Бог ми е дал да говоря. Първото нещо, което искам да ви обърна внимание е … Има още

Разширяване на Царството

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 14.01.2010 г. Нека да отворим Библиите си, смятам, че всеки е с Библията си, предупредих ви да си носите Библиите на Църква. Няма значение, чу ние сме далече един от друг в пространството. Апостол Павел казва: І Коринтяни 5:3  Защото аз, ако и да не съм телесно … Има още

Влизане в Обещаната земя (Исус Навиев)

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 23.12.2009 г. Виждам молитвените нужди и моята работа е не само да се моля и да ви правя зависими от мене, но да ви науча как да живеете в победа. Наскоро говорихме за Египет, пустинята и Обещаната земя. И там споменах, че Египет е … Има още

Чрез Духа

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 01.09.2009 г. Захария 4:6 „Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва господ на Силите.” Искам да дам определение за това Слово: Не чрез плътски усилия, напъване, напрежение, напрежение, нито чрез човешки умения, способности и можене, а чрез влизане и ходене в присъствието и … Има още