Tagged with Божии помазани хора

Свидетелство на Наташа

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на своето свидетелствуване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.” Откровение на Иоана 12:11 Имах нужда от тази молитва и това освобождение и изцерение и виках към Бога за това „Господи, освободи ме и твой помазан служител да се … Има още

Божията невидима войска

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18 юли 2013г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/36019025           Да слушаме словото с вътрешните си духовни очи, със сърцето си. Да слушаме с духа си. Нека да отидем в 4 Царе 6 глава, от 8 стих нататък: А сирийския цар воюваше против Израел         Сирийският цар, образ на Сатана, царя на … Има още

Нуждата от помазанието

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 21 юли 2011   Отваряме на Йов 29:6. Много ключов и важен стих. Йов 29:36  Когато стъпките ми се къпеха в масло и реката изливаше за мене реки от дървено масло.  Друг превод, в превода на „Верен” е дадено много добре. „Когато стъпките ми се къпеха в каймак и … Има още

Гедеон (II поучение)

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 14 юли 2011 г.      Да отворим Библиите си на Съдии 6-та глава, където се говори за Гедеон. Нека всеки да се научи да си чете своята Библия. 1. Израелтяните сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на Медиам за седем години    Израел е образ … Има още

Илия и Елисей

Поучение на пастор Пламен Петров  24.06.2011г.   Това се намира в III Царе 19 от 15-стих нататък.   Става въпрос за пророк Илия, а също става въпрос и за пророк Елисей, когато още не е бил пророк. Тука се говори за помазание.   По какъв начин помазанието на Святия Дух се прехвърля или втрива от … Има още

Ходене с Бога

„Скъпи Исусе, моля Те да ходиш с нас, да говориш с нас, да ни даваш откровение, да ни даваш мъдрост, да говориш на всяко едно сърце. Отвори уши в нас да чуваме Господи. Нека хората да не се разсейват Боже, но наистина словото да даде плод в сърцата в името на Исуса Христа. Молим Те … Има още

Огънят и облакът

 Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на 03.06.2010г.  Видео: http://www.ustream.tv/recorded/7417429 Знаете стиха в Ефесяни 5:18, където се казва: Ефесяни 5:18 Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте с Духът.  Виждате, че Духът е като новото вино. Като че човек, когато е воден от Духа, е пиян от … Има още