Tagged with гордост

Истинската и фалшивата невяста

 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 01.09.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=T1kaoa2pW0E Това, с което ще започна, вярвам, че има едно предупреждение от Младоженецът към Невястата Си. Даже това се питах тази сутрин: „Кой съм аз, че да говоря по такъв въпрос?” Отговор за това не получих, но искам въпреки всичко да споделя мислите си, пък нека всеки … Има още

Приближаване при Господа

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 3 ноември 2011 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18286945   „Отче, помажи устните ми Господи, помажи думите ми, направи езика ми перо на бързописец, дай дух на откровение, дай пророческо поучение в името на Господ Исус Христос!” И нека всички да кажем Амин! Скъпи приятели, отваряме на Матей 6:5 и вярвам под … Има още

Христос в центъра

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 24.02.2011 г. Нека кажем заедно: Вярвам в Исус Христос, Сина на Бога, моя Спасител, мой Господ, мой Изцелител, мой Освободител, моя Благословител, моя Цар – вярвам в Исус Христос. Не да вярваме на тази доктрина, на онази доктрина, ние вярваме в личност. Нашата вяра е в личност, … Има още

Себеправедност

 Интернет предаване от България с пастор Пламен Петров, 23.10.2010 Нека да започна с Второзаконие 9 глава. Искам да ви покажа някои интересни неща, които Бог ми показа през тези дни. Слушайте внимателно! Второзаконие 9:1 Слушай Израилю, днес ти преминаваш Йордан за да завладееш народи…  Господ говори на Израел, но ние сме също духовния Израел. Господ … Има още

Плътта и тялото

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 05.08.2010 г.   Има въпрос: „Каква е разликата между плътта  и тялото на човека?” Това е наистина един важен въпрос: „Какво представлява плътта?“ На някои места в Библията не се прави разлика между плът и тяло. Но в Новия Завет ние трябва да направим много ясна разлика … Има още

Завръщането на Евангелието

Интернет предаване на живо, Испания, п-р Пламен Петров, 17 декември 2009г. Псалм 105:4 „Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.” Господ иска да Го търсим, Господ иска да познаваме Него. Това е началото на всяка една промяна в живота на човека. Господ иска да се научим да Го търсим, да Го познаваме, да … Има още

Пречки за молитвата

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 03.09.2009г. Господ иска не само да Го слушаме с едното ухо, не само с другото ухо, но иска да го слушаме и с вътрешното си ухо и затова в Библията се казва:  „Отворил си уши Ти в мен”. Молитва: „Затова се моля Господ да отвори уши в нас, за … Има още