Tagged with живот

Скинията

СКИНИЯТА – ПОРТАТА Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 10.04.2013 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/45992015           Въпросът, върху който искам да се спра е за Божието присъствие. Божието присъствие свързано с скинията.         Вие знаете, че Стария Завет е сянка и преобраз на новозаветната реалност. Старият Завет е сянка и преобраз на небесните неща. Господ каза на … Има още

Молитви за спасение, освобождение, разчупване на проклятия…

Молитва за спасение  Боже, Ти, Който Си на небесата, Владетелю на вселената, чуй и приеми моята молитва от сърцето ми. Заставам пред Тебе такъв/такава, какъвто/каквато съм. Сега изповядам, отричам се и се покайвам за всичките си грехове – осъзнати и неосъзнати, знайни и незнайни; отричам се и се покайвам от греховете на майка ми и … Има още

Молитви за предотвратяване на катастрофи и нещастни случаи

Молитви за предотврятяване на катастрофи и нещастни случаи Видео:http://www.youtube.com/watch?v=tuh2N6rmbZ8&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG   Молитва за защита при пътуване: „Господи, аз Те моля за Твоите деца, при пътуване, както е писано в Хиляди ще падат от едната ти страна и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. В името на Исус, за нас, Твоите … Има още

Победа в кръвта на Исус

ПОБЕДА В КРЪВТА НА ИСУСА Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16 май 2013 Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=WBODRGXHA4R4 http://www.ustream.tv/recorded/32914683  Много се радвам отново да бъдем заедно и да можем да споделяме Божието слово. Сега слушайте ме внимателно, защото много важни неща ще можем да говорим. Една тема, която преди няколко дена Бог положи в сърцето ми и … Има още

Спасяване на души, II поучение

СПАСЯВАНЕ НА ДУШИ 2 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 20 декември 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/27884922            Пак ще говорим за спасяване на души. Вече трябва да знаеш по какъв начин да изнесеш благовестието и особено ви казвам – Бог много обича и много иска да спасява мюсюлманите.  Между тях има много добри хора, както … Има още

Молитва против наследственост

Молитва против наследственост Видео:http://www.youtube.com/watch?v=r-qsjpvqmPk&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=10 Сега започваме една молитва за разрушаване на наследственост. Пригответе се за молитвата и се молете с вяра, бавно, като от сърце изговаряте думите. Кажи: „Святи Отче, в името на Господа Исуса Христа Те моля, да ми простиш всичките грехове, всичките беззакония и прегрешения, както и да простиш греховете на моето семейство, … Има още

Молитва за разчупване на проклятие

Молитва за разчупване на проклятие Видео:http://www.youtube.com/watch?v=tAzEm2vyzaQ&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=17   Продължавате да повтаряте молитвата след мен. Това е молитва за разчупване на проклятие: „Отче в небето аз Ти благодаря, че изпрати Исус да умре за моите грехове.” Повтаряйте след мен: „Вярвам, че Исус ме изкупи от проклятието на закона според Галатяни 3:13. Аз упражнявам своята власт и в … Има още

Филм за ПРОКЛЯТИЯТА

Филм за ПРОКЛЯТИЯТА Пастор Пламен Петров Притчи 26:2 Никое проклятие не идва без причина Яков 3:6 Нечестивият език е огън, заразява тялото и запалва колелото на живота ни, а той се запалва от пъкъла БОЛЕСТ, БЕДНОСТ, СМЪРТ   Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика!   Второзаконие 30:19 Днес викам небето и … Има още

Изкупени от смъртта

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 6 октомври 2011 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17715297     Слава на Тебе, Господи!   Добре, брате Стефане, ти нали можеш да гледаш по Юстрийм? – Да, мога. Искам да кажа, че сега мога да се движа напред назад, главата напред, назад, наляво, надясно.   Слава на Бога! Виждаш, че изцелителния … Има още

Хваление към Бога

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 29.ІХ.2011           Скъпи приятели, това е важен въпрос, с който искам да започнем да се занимаваме и ако Бог ми даде благодат ще го продължа, защото вярвам това ще ни доведе до ново ниво на взаимоотношение с Бога и до ново ниво на Божия сила в нашия живот. … Има още

Сила в кръвта на Христос

Интернет богослужение с п-р Пламен Петров, 08.09.2011 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17143523 http://www.ustream.tv/recorded/17144223               „Аз Те моля Господи, Ти да ни дадеш откровение, мъдрост, разум в името на Исус Христос. Моля Те, да ни учиш сега чрез Твоето слово. Амин.”             Материалът се нарича кръвта на Исус или сила в кръвта … Има още

Като птица в клетка

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 11 август 2011     Искам да прочета едно писмо, което получих:   “Добра нощ, пасторе. За първи път присъствах на богослуженето с вас тази вечер.  Чата го имах тук, но не и когато вървеше предаването, поради това не можах да ви пиша, когато трябваше. Но много исках да … Има още

Съвети към болните

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011 Искам да споделя някои неща относно болестите. Възлюбени, молитствам да си здрав, да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти      Благоуспяването на душата в Божието Слово и Божиите пътища носи благоуспяване физически, носи благоуспяване и в останалите области. Това е нещо, което е много важно, … Има още

Мъдрост

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, Испания, 19 май 2011   Само Божието Слово може да ви помогне. Колкото и да опитвам аз да помагам, няма да мога да помогна. Затова моята цел е да проповядвам Словото и проповядвайки Словото, вярата да се издигне в сърцата ви и тогава чрез Божието Слово, Господ като го … Има още

Вяра, която получава

Проповед на п-р Пламен Петров, църква Благовестие, гр. Бургас, 15.05.2011 Видео: http://www.bibliata.tv/video/ae1e76f1bf48f46/Вяра,-която-получава,-п-р-Пламен-Петров   Благодаря на пастор Живко Тончев за поканата, също така на брат Девид и Татяна.   Бог да благослови тази църква и да благослови Бургас. Амин. Слава на Бога.   Събрали сме се тука и очакваме нещо добро от Бога, нали така? Има ли … Има още

Вяра и дела

Моля те, Господи, за твоето помазание и милост да бъде с всеки един от нас и дай, Господи сега слово, което да донесе живот, да въоръжи хората и да ги направи силни в името на Исуса Христа. Алелуя. Амин. Тука вижте какви въпроси има. Например, някои пита: „Алкохолно вино ли е пил Исус на пасхата … Има още

Кръвта на Исус

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 05.09.2009г. Числа 21:8,9 И Господ рече на Мойсея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. 9. И тъй, Мойсей направи медна змия и  я тури я на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого,  той, … Има още

Исус нашият освободител

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 23.06.2009г. Молитва: Отче, в името на Твоят Син Исус Христос Те моля за Твоето помазание и присъствие навсякъде, тук където говоря и там, където хората слушат Твоето слово и вярват в него. В името на Исус нека всеки хомот на сатана да бъде разрушен. Крепости в умовете да хората … Има още