Tagged with коринтяни

Проста и лесна молитва в Божието присъствие

Проста и лесна молитва в Божието присъствие Интернет предаване на живо с Пастор Пламен Петров на 03.09.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=5GmkLtXdV1A http://www.youtube.com/watch?v=BK3AbBjy6sA Нека да отворим на Второ послание към Коринтяните 13-тата глава, 14-ти стих – така е в протестанската Библия. В православната Библия се явява 13-ти стих. И този стих ще бъде като основа за нашата молитва. … Има още

Посредникът и служителите

Скъпи братя и сестри, Като вярващи не вярваме в себе си нито в плът и кръв. Ние вярваме в Бога Отца, Господа Исуса Христа и Господ Святия Дух! Само Исус е Пътят и Истината и Вечният Живот. Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен … Има още

1 Коринтяни 9:16 …горко ми, ако не благовествам

Посланието на Евангелието е предадено в нашите ръце. Нито Бог, нито ангелите ще го проповядват. На нас е дадена отговорността да изпълним великото поръчение. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. (Марко 16:15 ) Матей 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи … Лука 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да … Има още

Господна трапеза

Видео: http://bibliata.tv/watch_video.php?v=c26b952b23c1782               http://bibliata.tv/watch_video.php?v=3aed56905a1d1d4               http://bibliata.tv/watch_video.php?v=578031d855771ec   Нека разгледаме от 1 Коринтяни 11 глава от 17 стих надолу във връзка с Господната трапеза. Защото мнозина ме питат: „Мога ли да взема Господна трапеза…, не мога ли да вземам Господна трапеза?” Аз сега няма да изчерпя случая, … Има още

Не догми, а Исус!

Не догми, а Исус! Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 19 април 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/21788818         Аз вярвам, че Господ отваря врата в България за едно чисто християнство, за едно опростено християнство, както Исус каза: Ако двама или трима са събрани обаче в Моето име, там съм и Аз         Тоест, Той не набляга на количеството, … Има още

Разврат

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 11 август 2011     І Коринтяни, 5 глава, пише така: Дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, а именно, че един от вас има бащината си жена    Сега, искам да погледнете тука тази ситуация в църквата … Има още

Синаповото зърно

Небесното Царство прилича на синапено зърно, което взе и пося в нивата си, което наистина е по-малко от всички семена,но когато се посее (или порасте) е по-голямо от злаковете и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват под клоните му.   Забележете: Небесното царство прилича на едно зрънце (цялото Царство в едно зрънце). … Има още

Дарбите на Святия Дух (I поучение)

Интернет предаване от Испания с п-р Пламен Петров, 20.08.2009 г. Добре дошли на всички, благословения и благодат да ви се умножи от Отца и нашия Господ Исус Христос. Днес темата на нашето поучение е „Дарбите на Святия Дух”, която тема е много важна за църквата. Дарбите на Святият Дух това са проявленията на Святия Дух … Има още