Tagged with Крака

Молитва за органите на тялото

Молитва за органите на тялото Видео: http://www.youtube.com/watch?v=WInE0tb2jDs&list=PLcTC9e3върли сеCISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=3 25.07.2013г. Това е молитва за изцеление. Матей 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небесата. 19. Ако двама от вас се съгласят за каквото и да било нещо, ще им се даде. 20. Защото … Има още