Tagged with мъдрост

Мъдрост за управление на живота ти

Мъдрост за управление на живота ти Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 19 март 2015 г. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=FZU2SqaUQVk     Да ви споделя още нещо – свързано с книгата Притчи. Насърчавам хората, всеки един да четете ежедневно по една глава от книгата Притчи и да разсъждавате върху нея. Даже ви насърчавам главата да я прочитане … Има още

Слава на Бога за Божието водителство на всичките ви служения

Здравей, пастор Пламен. Все се каня да напиша свидетелства, защото имам толкова много покрай това онлайн служение, но сякаш все не мога да намеря достатъчно време, за да подредя всички неща и да ги напиша. И тъй като те все се увеличават, реших да започна малко по малко да пиша свидетелства за Божия слава и … Има още

Истинската и фалшивата невяста

 Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 01.09.2013г. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=T1kaoa2pW0E Това, с което ще започна, вярвам, че има едно предупреждение от Младоженецът към Невястата Си. Даже това се питах тази сутрин: „Кой съм аз, че да говоря по такъв въпрос?” Отговор за това не получих, но искам въпреки всичко да споделя мислите си, пък нека всеки … Има още

Мъдрост от Притчи 3 глава

МЪДРОСТ ОТ ПРИТЧИ ТРЕТА ГЛАВА Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 14.03.2013г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/29973929         Продължавам нататък. Сега нека обърнем на Притчи 3-та глава: Мъдрият предвижда злото и се укрива         Бих посъветвал, приятели, всеки един християнин да чете книгата Притчи, ама не бързо. При бързо четене ефекта е много малък. Много е важно да … Има още

Християнска обхода

ХРИСТИЯНСКА ОБХОДА Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 25 октомври 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/26424682           Искам да ви препоръчам и да ви насърча в това отношение, както казва Божието слово: Който докосва тебе, докосва зеницата на окото Ми         Търсете възможност, когато Бог предостави тази възможност да бъдете благословение на братя и сестри, … Има още

Критикарство

Критикарство Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 02.08.12г. Видео: http://www.ustream.tv/rekordet/24422232 Йоан 1:1 В началото беше Словото и Словото беше у Бога,  и Словото беше Бог.   В началото беше Божието слово, преди още Божието слово да се анрече Исус, е било просто Словото. И Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Както някои питат: Исус … Има още

Икономическа криза

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/23783402              Това, което имам на сърце да споделя с вас и просто не знам какво ще излезе от цялата работа. Нека да видим как ще тече реката. Молим Те, Господи, да ни даваш откровение и мъдрост и да ни водиш чрез Своя дух, … Има още

Волята

            Когато говирим за волята има първо Божията воля. Ние казваме да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, нали. Това е божията воля, но освен божията воля има и човешка воля. Дори самият Исус като стана човешки син във форма на човек имаше своя воля, но той предпочете да … Има още

Слово на мъдрост

       „Моля Те за Твоя народ, Боже, в името на Господа Исуса Христа, за Твоята църква. Твоят Дух да действа Господи и Твоите дарби да действат в църквата. Моля Те, да докосваш всеки един, Боже. Говори чрез дарби на откровение, говори чрез слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духовете, говори чрез … Има още

Молитва за мъдрост и откровение

Продължение на предаването за Молитви и свидетелства       Започни да се молиш за мъдрост и за откровение.   В името на Исус Христос, Господи, ние Те молим, да ни дадеш мъдрост, ти си обещал мъдрост; да ни дадеш откровение, ти си обещал дух на откровение. Мъдрост за управляване на живота ни, как да … Има още

Управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011     Нека да отворим на книгата Битие Битие 1:26   Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.          Когато Бог … Има още

Мъдрост

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, Испания, 19 май 2011   Само Божието Слово може да ви помогне. Колкото и да опитвам аз да помагам, няма да мога да помогна. Затова моята цел е да проповядвам Словото и проповядвайки Словото, вярата да се издигне в сърцата ви и тогава чрез Божието Слово, Господ като го … Има още

Святият Дух

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, Испания, 10 март 2011 г.         Бог изцелява чрез Словото си. Спомнете си този стих: Псалм 107:20 Изпраща Словото си и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат          Именно чрез Неговото Слово, Господ освобождава и изцелява. И така днес очаквайте, че това Слово, … Има още