Tagged with не бой се

Страх от човек

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 27.02.2014г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/44290427           Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти в името на Исус.         Сега Те моля да ми дадеш думи, с които да насърчим хората. Амин. Искам да си запишете някои стихове, които ще ви дам и те са свързани със страха от човека. Страхът от човека … Има още

Сеячът

Интернет предаване, Испания, Пламен Петров, 17.02.2010 г. Днес ще говорим за това, по какъв начин да ходим във вяра и да принасяме изобилен плод. Плодът е по отношение на души човешки за спасение, по отношение на резултати в духовния ни живот, в естествения ни живот, по отношения във взаимоотношения в семейство и т.н. Как можем … Има още