Tagged with псалми

Войнствена молитва

Интернет предаване от Австрия на 05.01.12 г. с пастор Пламен Петров Видео: http://www.ustream.tv/recorded/19584777 Нека да започнем с молитва. Нека да отворим на Псалм 35:1. Знаете какво казва Божието слово: Нашата борба не е срещу кръв и плът (не е срещу хора), срещу духовни личности, които не виждаме с естествените си очи.  Трябва да си го … Има още

Постъпи в армията

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.ХІ.2011, София Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18577426             Вижте какво казва 91 Псалм, слава на Бога: Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя на високо или ще го поставя в безопасност              … Има още

Хваление към Бога

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 29.ІХ.2011           Скъпи приятели, това е важен въпрос, с който искам да започнем да се занимаваме и ако Бог ми даде благодат ще го продължа, защото вярвам това ще ни доведе до ново ниво на взаимоотношение с Бога и до ново ниво на Божия сила в нашия живот. … Има още

Поклонение и сила

 ИЗЯВЯВАНЕ НА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ И СИЛА В АТМОСФЕРА НА ХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ Поучение на пастор Пламен Симеонов Петров 1. ХВАЛЕНИЕ Какво не е хвалението? Случвало ли ви се е някога да пеете песнички в църквата? Може даже да четете от песнарка и да пеете. Мислите ви са отлетяли някъде другаде, а вие продължавате да пеете … Има още

Ходене в Духа

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 20 май 2010 г.   Готови ли сте? Да се помолим. Знам, че има много нужди, но нека да имаме пред вид, че в същото време трябва да потърсим присъствието на Господа. Защото в Неговото присъствие има разрешение на всичките наши проблеми. Така че: Матей 6:33 Търсете … Има още

Поучение по Псалм 27

Интернет предаване, Испания, Пламен Петров, 07.01.2010 г.   Молитва:  „Слава на Бога. Благодарим Ти, Отче и заповядай на ангелите Си за нас, изпрати Твоите ангелски легиони при всеки един от нас, заобиколи ни с Твоето присъствие и поръси ни със святата кръв. Разруши плановете на врага и установи Твоите планове. Нека Твоето царство да дойде … Има още

Търсене на Господа

Интернет предаване, Испания, пастор Пламен Петров, 30.07.2009 г. Молитва: Отче, сега ние издигаме на първо място името на Исус, Твоят Син и наш Господ. Издигаме това свято име – Исус е Господ на господарите Цар на царете. Ние Ти благодарим за всичките милости и благодатта, която имаме в кръвта на Исуса. Благодарим Ти за кръвта, … Има още