Tagged with свидетелство за продажба на апартамент

Молитви и свидетелства

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011     Нека да продължим нататък с молитви.   “Здравейте, аз съм Габриела. Може би си спомняте, когато на ваша служба бях приета в Университет, в който дори не бях кандидатствала. Е, сега нещата се движат. Дадоха ми стипендия 7500 долара.” Слава на Бога. “Сега ми … Има още