Tagged with словото

Словото и Духът – Исус Навиев 1:8

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 18.09.2014г. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=latisrSDHWc&feature=youtu.be&a Сега ще разгледаме пасажа от Исус Навиев 1:8. Върху него ще изнесем поучението. Така, че отворете си Библиите на Исус Навиев 1:8 Боже, ние Те молим за дух на откровение и мъдрост, Ти да ни разясняваш словото. И нека Твоето слово да бъде храна за нас, … Има още

Божието пасхално жертвено агне е Христос!

Божието пасхално жертвено агне е Христос! … Христос, пасхата наша заклан биде жертва за нас. (1 Коринтяни 5:7 BG1871) … Ето Агнеца Божий който взема греховете на света. (Йоан 1:29 BG1871) Защото тогоз, който грях не е знаял, Бог за нас го грешен направи, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. (2 Коринтяни 5:21 BG1871) … … Има още

Спасение на човешки души

Най-важни са човешките души. Христос дойде да спаси душите ни! Нека се трудим да издирване начини за спасение на мнозина! Разпространявайте тези стихове, които сложих на стената си! Слагайте ги по стените си! Чрез тях изгубени души може да се спасят. Това е животоспасяващо Слово. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. … Има още

Посредникът и служителите

Скъпи братя и сестри, Като вярващи не вярваме в себе си нито в плът и кръв. Ние вярваме в Бога Отца, Господа Исуса Христа и Господ Святия Дух! Само Исус е Пътят и Истината и Вечният Живот. Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен … Има още

Съвършената жертва и важността на нашата активна вяра

Жертвата на Исус е съвършена, но за спасението на душата, човек трябва да призове Името на Исус и да се покае, иначе не получава спасението, което е подарено чрез кръста. Мнозина обаче избират смъртта пред живота, въпреки съвършената жертва на Христос. Римляни 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш … Има още

Обръщение към вярващите

Скъпи братя и сестри в Господа, Благодат и мир да ви се умножават чрез познаването на Нашия Господ Исус Христос! Не се смущавайте, нито се поклащайте от вятър на учение. Бъдете твърди във вярата! Не се плашете от човешки авторитети! Има само едно Име, което е над всяко друго име, от което трябва да се … Има още

Духовна храна

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 3 май 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22318487                   Матей, Марк, Лука, Йоан, едно евангелие, четирима свидетели. Матей 4:1: Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола и като пости четиридесет дена и четирдесет нощи, най-сетне огладня. И приближи се при него изкусителят          Изкусителят е … Има още

Молитва за изцеление върху Словото

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ ВЪРХУ СЛОВОТО Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 3 май 2012 Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22321463   Псалм 107:20 Изпраща словото си и ги изцелява, и ги освобождава от ямите, в които лежат         А православния превод казва: Прати Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове          Това е като молитва. Нека да … Има още

Живот на вяра и чудеса

Интернет богослужение с п-р Пламен Петров, 01.09.2011г.   Господи, отвори очите ни и повдигни очите ни нагоре към Твоя Син да можем да го видим, както Стефан го видя. Стефан видя небето отворено и сина на Бога, седнал на трона.   Искам да ви кажа, че трябва Господ да ни отвори очите, за да можем … Има още

Как да проповядваме и слушаме

Може би някой ще ме попита, как се подготвям за богослужението? И аз ще кажа: Живея в постоянна подготовка, в молитва и в словото. Не някаква конкретна дисциплина, в колко часа и кога да се моля, нито кога точно да подготвя словото. Често пъти сутрин се събуждам и Бог ми е дал словото, или ме … Има още

Сей на нивата си

Поучения на пастор Пламен Петров, 03.12.2010 г. Видео: http://www.bibliata.tv/watch_video.php?v=b07221e023d44b7 Каквото посее човек, това и ще пожъне. Това е много важно нещо. И ако гледаш на дома си като една нива, какво сееш с устата си, това и ще пожънеш. Какво позволяваш да се посее? Ако позволяваш на телевизора по цял ден да сее грях, да … Има още

Сеячът

Интернет предаване, Испания, Пламен Петров, 17.02.2010 г. Днес ще говорим за това, по какъв начин да ходим във вяра и да принасяме изобилен плод. Плодът е по отношение на души човешки за спасение, по отношение на резултати в духовния ни живот, в естествения ни живот, по отношения във взаимоотношения в семейство и т.н. Как можем … Има още

Послание към евангелските християни

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на01.17.2010 г. Това, което ще говоря сега се отнася за нас, като евангелско-протестански християни, и не само за нас като християни, но също за нас, като Божии служители. Слово, което вярвам, че Бог ми е дал да говоря. Първото нещо, което искам да ви обърна внимание е … Има още