Tagged with стихове

Свидетелство на Радка Върбанова

Брат Пламен, искам да ти благодаря за стиховете в доказателство, че Исус и Святият Дух са Бог! Поради естеството на работата ми бях атакувана от свидетелите и като ги почнах, посочих им всички стихове, толкова бях убедителна, че с подвита опашка си тръгнаха! Слава на Бог! Радка Върбанова

Приближаване и живот в Божието присъствие

Приближаване и Живот в Божието Присъствие Приближаване и Живот в Божието Присъствие Исая 26:3  Ще опазиш в съвършен мир, непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Захария 2:5  защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него. Еремия 31:3  Господ ми се яви отдавна и рече наистина те възлюбих … Има още

Бог ли е Исус?

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус? Римляни 9:5  чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Евреи 1:8  А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата. … Има още

Обръщение към вярващите

Скъпи братя и сестри в Господа, Благодат и мир да ви се умножават чрез познаването на Нашия Господ Исус Христос! Не се смущавайте, нито се поклащайте от вятър на учение. Бъдете твърди във вярата! Не се плашете от човешки авторитети! Има само едно Име, което е над всяко друго име, от което трябва да се … Има още

Стихове за освобождение

Стихове за освобождение Видео:http://www.youtube.com/watch?v=Fi4B8TJNa2w&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=13   Библията казва: Вземете меча на Духа, който е Божието слово (Ефесяни 6:17) и го използвайте срещу сатана. Искам да повтаряте след мене: Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва … Има още

Стихове за изцеление

Стихове за изцеление Видео:http://www.youtube.com/watch?v=FdOpJs0dUCo&list=PLcTC9e3CISRuYTh_kFYGvgYfXEYJrhopG&index=19 Сложете ръка на болното си място. Бог ми показва нещо, което трябва да направя сега. Сложете си ръцете. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти! Сложете си ръка на болното място и Божията сила да мине през вас и слушайте словото и го вярвайте. Слава да бъде на Тебе, Господи! … Има още

Духовно воюване, стихове

Стихове за духовно воюване! С решение на волята си прощавам, обичам, моля се и благославям всеки брат и сестра! С решение на волята си прощавам, обичам, моля се и благославям също всеки човек, който поради невежество или нарочно ни гони, заплашва, осъжда или кълне! Нека Бог да отвори очите на всеки един и да даде … Има още

Стихове за духовно воюване!

Стихове за духовно воюване! 1. Хвалата носи сила от Бога и запушва устата на обвинителя и клеветника! Псалм 8:2  Из устата на младенците и сучещите Укрепил си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. 2. Естир – Постът обръща проклятието в благословение! 3. Разрушаваме оръжията (думи и обвинения) на сатана … Има още

Изпълнение на пророчествата от Писанията

Интернет предаване от Инсбург, Австрия с пастор Пламен Петров на 24 май 2012г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22822235 Искам да говоря за Библейските пророчества и начина, по който те се изпълняват. Трябва да имаме разбиране относно това, което Бог прави. Значи, Бог е дал словото Си – Писанията, и в Писанията има много пророчества, цялата Библия има пророчески характер. … Има още