Tagged with страх

Страх от човек

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 27.02.2014г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/44290427           Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти в името на Исус.         Сега Те моля да ми дадеш думи, с които да насърчим хората. Амин. Искам да си запишете някои стихове, които ще ви дам и те са свързани със страха от човека. Страхът от човека … Има още

Йов и кръвта

Интернет предаване с пастор Пламен Петров на 6 ноември 2011 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17715814   Аз ти благодаря Господи, че ти понесе върху себе си проклятието, което беше върху мен, за да може благословението на Авраам да бъде върху мен и върху моя дом, в името на Исуса Христа от Назарет. Хора, обаче ще трябва още … Има още