Tagged with съвети за родителите

Страх от човек

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 27.02.2014г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/44290427           Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти в името на Исус.         Сега Те моля да ми дадеш думи, с които да насърчим хората. Амин. Искам да си запишете някои стихове, които ще ви дам и те са свързани със страха от човека. Страхът от човека … Има още